ผลกระทบโควิด-19 กับภาวะว่างงานของคนทั่วโลก

เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา สู่ผลกระทบที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลก และวิธีการรับมือพร้อมแนวทางการปรับตัวกับ สถาณการณ์โควิด-19

เรียนรู้เรื่อง รู้จักโควิด -19 ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

โควิด-19 คือ โรคติดต่อที่เกิดจากไวรัสโคโรนาที่มีการค้นพบล่าสุด ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในทั่วทุกมุมโลก การล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศมหาอำนาจของโลก ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 จึงต้องมีวิธีการรับมือและวิธีการฟื้นฟูเพื่อให้ก้าวผ่านกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

Learning Outcomes

รู้จักโควิด-19

ผลกระทบของโควิด-19

วิธีการรับมือกับภาวะว่างงาน

วิธีฟื้นฟูจิตใจก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

การบริหารจัดการตนเอง

การบริหารจัดการตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

รู้จักโควิด -19

รู้จักโควิด -19

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
รู้จักโควิด -19
ผลกระทบของโควิด-19

ผลกระทบของโควิด-19

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ผลกระทบของโควิด-19
วิธีการรับมือกับภาวะว่างงาน

วิธีการรับมือกับภาวะว่างงาน

วิธีฟื้นฟูจิตใจก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19

วิธีฟื้นฟูจิตใจก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19