หากคนในครอบครัวติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร

หากคนในครอบครัวติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร

ช่วงนี้เชื่อเลยว่าอะไรก็สู้โรคโควิด-19 ไม่ได้เลย ยิ่งช่วงนี้จำนวนผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน ทำให้ก็อดคิดไม่ได้เลยว่า หากคนในครอบครัวเราติดขึ้นมาจะต้องทำยังไงบ้าง วันนี้เราจะพาผู้อ่านไปดูว่าจะต้องทำยังไงกันบ้าง และจะมีวิธีการจัดการอย่างไรหากคนในครอบครัวเกิดติดขึ้นมาบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

 

หากคนในครอบครัวมีเกณฑ์ดังนี้ ก็จะสามารถตรวจโควิด-19 ฟรีได้!

 

1. เพิ่งกลับมาจากการเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยง


2. มีอาการผิดปกติที่ระบบทางเดินหายใจ


3. มีไข้มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส


4. ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ปอดอักเสบ


5. มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ


6. ทำอาชีพที่ต้องพบปะชาวต่างชาติจำนวนมาก เช่น คนขับแท็กซี่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ ลูกเรือสายการบิน เป็นต้น

 

หากต้องการที่จะไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงพยาบาล จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

 

1. ขับรถส่วนตัว ขึ้นรถแท็กซี่ หรือเรียกรถพยาบาลมารับ แล้วแจ้งให้คนขับรถทราบด้วย ไม่ควรที่จะเดินทางด้วยรถหรือขนส่งสาธารณะนั้นเอง


2. สวมหน้ากากอนามัย และพกเจลล้างมือก่อนออกจากบ้านด้วยเสมอ


3. เมื่อแพทย์สอบถามประวัติต่างๆ ควรตอบให้ตรงตามความจริง ห้ามโกหกเด็ดขาด ว่าไปไหนมาบ้าง ทำอะไรมาบ้าง และเป็นเวลากี่วัน รวมไปถึงอาการต่างๆ ของผู้ป่วย เพื่อการวิเคราะห์และวินิจฉัยอย่างตรงไปตรงมา และแม่นยำที่สุดค่ะ

 

ขั้นตอนการตรวจร่างกายที่ต้องเจอ


1. ทางโรงพยาบาลจะเตรียมความพร้อมในเรื่องของพื้นที่รองรับผู้ป่วยที่มาตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะ รวมถึงห้องแยกโรค และห้องอื่นๆ


2. ทีมบุคลากรทางการแพทย์จะซ้อมขั้นตอนการรับ ตรวจ และส่งต่อผู้ป่วยเตรียมเอาไว้ ทั้งในกรณีที่ผู้ป่วยติดเชื้อ ไม่ติดเชื้อ ติดเชื้อแล้วรักษาต่อ หรือติดเชื้อแล้วต้องส่งต่อไปรักษาที๋โรงพยาบาลอื่นหากโรงพยาบาลเดิมไม่พร้อม


3. ทางโรงพยาบาลจัดตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อดูแล และคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะ พร้อมการสวมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อต่างๆ เช่น หน้ากาก N95 ขึ้นไป และชุดป้องกันตนเอง PPE เป็นต้น


4. เมื่อเข้าพบแพทย์แล้ว แพทย์จะซักถามอาการ และประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ รวมถึงประเทศเสี่ยงระบาดของเชื้อไวรัส ขอให้ผู้ป่วยตอบตามความเป็นจริง ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลใดๆ เพราะจะไม่เป็นผลดีต่อการวินิจฉัย และรักษา


5. หากผู้ป่วยไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ หรือไม่มีผู้ใกล้ชิดเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อใดๆ อาจสอบถามถึงประวัติการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลก่อนหน้านี้ 14 วัน


6. หากแพทย์ประเมินอาการแล้วดูว่ามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ แพทย์จะทำการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อด้วยการใช้ก้านยาวๆ พันสำลี สอดเข้าไปในจมูก หรือ/และ ป้ายลึกเข้าไปข้างในปากตรงต่อมทอนซิล และคอด้านหลัง


7. แพทย์จะนำก้านนี้ไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในห้องปฏิบัติการ หรือห้องแล็ป โดยใช้เวลากว่าจะรู้ผล 8-12 ชั่วโมง


8. ผู้ป่วยอาจโดนแยกไปพักเดี่ยวในห้องแยกโรค หรือห้องความดันลบในโรงพยาบาล เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสสู่ผู้อื่นในระหว่างรอผลตรวจ


      หากผลตรวจออกมาเป็น negative หรือผลลบ แสดงว่าไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถเข้ารับการรักษาโรคหวัดธรรมดา และรับยาตามอาการไข้หวัดที่เป็นได้เลย แต่แพทย์จะสั่งให้กักตัวอยู่แต่ในบ้านให้ครบ 14 วันเหมือนเดิม (นับจากวันแรกที่ออกมาจากพื้นที่เสี่ยง) และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ถ้าอาการปกติให้ออกจากบ้านได้ ถ้าอาการแย่ลงให้กลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้ง แต่หากผลตรวจออกมาเป็น positive หรือผลบวก ทีมแพทย์อาจทำการตรวจซ้ำอีกครั้งเพื่อความแน่ใจ หากผลการตรวจยืนยันตามเดิม ผู้ป่วยจะต้องเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลต่อไป

ขั้นตอนการรักษา หากเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19


1. แพทย์จะส่งคุณไปพักรักษาที่ห้องแยกโรคเดี่ยว หรือห้องที่มีเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 เท่านั้น และจะจัดบุคลากรทางการแพทย์มาดูแลโดยเฉพาะ


2. แพทย์จะประเมินอาการของผู้ป่วยไปทีละอย่าง และรักษาตามอาการไป


3. การให้ยาต้านไวรัส จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ที่จะเลือกใช้ปริมาณเท่าใดถึงจะเหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้นๆ


4.หากมีอาการหนักขึ้น จะถูกย้ายไปที่ห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ (AIIR) เฝ้าระวัง และติดตาม รักษาไปตามอาการที่ผู้ป่วยเป็น


5. ตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีกครั้งหลังเข้ารับการรักษาแล้วมีอาการดีขึ้น หากผลตรวจออกมาเป็นลบ (ไม่พบเชื้อไวรัสโควิด-19) และตรวจเพื่อยืนยันผลเป็นครั้งที่ 2 (ระยะห่างจากการตรวจแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง) ก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้


แต่ถึงแม้จะเข้าการรักษาที่โรงพบาลจนหายแล้ว แต่ก็ยังคงต้องระมัดระวังตัวเองด้วยการสวมหน้ากาก และใช้เจลล้างมืออย่างสม่ำเสมอ เช่นเดิมนะคะ และต้องงดเดินทาง รวมถึงการใกล้ชิดกับผู้ที่เสี่ยงในการติดเชื้อนี้ด้วยเช่นกัน หากมีอาการอีกครั้งก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์ในทันที เพื่อตรวจเช็กว่าติดอีกหรือไม่นั้นเอง 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

เชื้อโรคร้าย! ก็ทำอะไรพวกหนูไม่ได้

เชื้อโรคร้าย! ก็ทำอะไรพวกหนูไม่ได้

Starfish Academy
Starfish Academy

การล้างมือ เป็นเรื่องสำคัญเพราะเด็ก ๆ มักที่จะเผลอหยิบนู่น หยิบนี่เข้าปาก แต่ก่อนหน้านั้นด้วยวัยที่กำลังซุกซน เล่นทุกสิ่งอย่างจนบางครั้งไม่ได้ทำให้ระวังถึงสิ่งสกปรก และก็ยากที่จะห้ามไม่ให้เด็ก ๆ ได้เลานสนุกตามวัย เพราะการเล่นของเขาก็ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ ...

848 views 07.04.20
เชื้อโรคร้าย! ก็ทำอะไรพวกหนูไม่ได้
หากคุณแม่ตั้งครรภ์ติดโควิด ลูกจะติดด้วยไหม?

หากคุณแม่ตั้งครรภ์ติดโควิด ลูกจะติดด้วยไหม?

Starfish Academy
Starfish Academy

ในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายคนเกิดข้อสงสัยและความกังวลกันอยู่พอตัว เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะคุณแม่ๆ ที่ตั้งครรภ์ ที่มักจะมีข้อสงสัยว่าหากเราตั้งท้องแบบนี้ลูกของเราจะติดไวรัสโควิดด้วยหรือไม่ จะมีผลกระทบต่อลูกน้อยในคร ...

3127 views 10.06.20
หากคุณแม่ตั้งครรภ์ติดโควิด ลูกจะติดด้วยไหม?
วิธีป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 จากการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่

วิธีป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 จากการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่

Starfish Academy
Starfish Academy

เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ทำให้ผู้คนเริ่มมีระยะห่างกันมากขึ้น เพื่อป้องกันการสัมผัสแลแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 อีกทั้งยังต้องงดการออกไปนอกบ้านหากไม่จำเป็น ทำให้กิจวัตรประจำวันของบางคนนั้นเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการซื้ออาหารที่ตอนนี้คนก็เริ่มหันมาสนใจการสั่งอา ...

2274 views 18.08.20
วิธีป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 จากการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่