ปลูกผักไร้ดิน กินเองที่บ้าน (การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์)

ปลูกผักไร้ดิน กินเองที่บ้าน (การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์)

ในปัจจุบันทุกคนต้องกักตัวที่บ้านเนื่อง จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งอาจทำให้ขาดแคลนอาหาร การปลูกผักแบบไร้ดินจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยได้ คอร์สการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในน้ำ โดยใช้ภาชนะที่หาได้ง่ายๆ ภายในบ้านมาปลูก จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การรู้จักผักไฮโดรโปนิกส์ ขั้นตอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การเจริญเติบโต และ ประโยชน์ของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

รายละเอียดคอร์ส

ในสถานการณ์ปัจจุบันมีทั้งโรคโควิด-19 และ ฝุ่นพิษ PM2.5 ทำให้ทุกคนจำเป็นต้องกักตัวที่บ้าน และอาจเกิดภาวะขาดแคลนอาหาร ประกอบกับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมของเด็ก ๆ ด้วย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละครัวเรือนจะต้องหาทางในการเพิ่มแหล่งอาหารที่บ้าน การปลูกผักแบบไร้ดิน หรือที่เราเรียกกันว่า “ไฮโดรโปนิกส์” จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งง่ายและประหยัดเป็นการปลูกผักสวนครัวโดยไม่ใช้ดิน สามารถให้สารอาหารผ่านน้ำ การเตรียมอุปกรณ์สามารถหาได้ง่ายในครัวเรือน วิธีการดูแล ปลูกง่าย , ไม่ใช้ดิน , ศัตรูพืชน้อย , ราคาถูก และที่สำคัญช่วยให้ครอบครัวให้เกิดความเพลิดเพลินใจในช่วงกักตัวจากโรค COVID-19 คอร์สนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครอง และบุตรหลานที่จะได้มีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

Learning Outcomes

เรามารู้จักผักไฮโดรโปนิกส์กันเถอะ

การเตรียมอุปกรณ์ และวิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

วิธีการดูแล และ กระบวนการเจริญเติบโต

ประโยชน์ของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ผู้เขียน

นางสาวศิริจรรยา ปราโมทย์
นางสาวศิริจรรยา ปราโมทย์

นางสาวศิริจรรยา ปราโมทย์ (ครูแนนแนน) คุณครูสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ PBL และ Makerspace ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านปลาดาว

4 บทเรียน

เรามารู้จักผักไฮโดรโปนิกส์กันเถอะ

เรามารู้จักผักไฮโดรโปนิกส์กันเถอะ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การเตรียมอุปกรณ์ และวิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

การเตรียมอุปกรณ์ และวิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
วิธีการดูแล และกระบวนการเจริญเติบโต

วิธีการดูแล และกระบวนการเจริญเติบโต

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ประโยชน์ของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ประโยชน์ของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
13.10.22

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ