10 วิธีการสร้างเด็กขี้สงสัย เสริมทักษะการตั้งคำถาม

Starfish Academy
Starfish Academy 3149 views • 8 เดือนที่แล้ว
10 วิธีการสร้างเด็กขี้สงสัย เสริมทักษะการตั้งคำถาม

ห้องเรียนของคุณครูเป็นแบบนี้ไหมคะ ? เวลาที่คุณครูสอนเสร็จแล้วถามว่า “มีใครมีคำถามไหมคะ/ครับ” จะมีนักเรียนอยู่ไม่กี่คนที่กล้าถามคำถามที่ตัวเองยังไม่เข้าใจ แล้วนอกนั้นก็ไม่มีใครยกมือเลย

การสอนให้นักเรียนกล้าที่จะตั้งคำถาม หรือกล้าที่บอกว่าตัวเองต้องการความช่วยเหลือ ไม่ได้เป็นเรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าที่คุณครูจะทำได้ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนกล้าถาม หรือกล้าขอความช่วยเหลือ นั่นหมายถึงบรรยากาศห้องเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัย เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เชิงบวก (Positive Learning) และนั่นก็แสดงว่านักเรียนเองมีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนด้วย

แต่คำถามสำคัญคือ จะทำอย่างไร ให้นักเรียนกลายเป็นเด็กขี้สงสัย และกล้าตั้งคำถามในห้องเรียน? วันนี้ Starfish Labz ขอนำวิธีการมาจากเว็บไซต์ TeachStarter จากบทความที่มีชื่อว่า 13 Simple ways to encourage students to ask questions in class มาฝากค่ะ (ผู้เขียนคัดเลือกมานำเสนอ 10 วิธีการ) ดังนี้

 1. ผู้ถามล่องหน : บางครั้งการถามต่อหน้าอาจจะทำให้นักเรียนรู้สึกเครียด แทนที่จะรอให้นักเรียนยกมือถามคำถาม คุณครูอาจจะต้องใช้ Post it ช่วย เพื่อให้นักเรียนกล้าที่จะถามมากขึ้น โดยการเขียนคำถามลงกระดาษจากเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจ นักเรียนอาจจะระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อก็ได้ หลังจากนั้นคุณครูก็อ่านคำถามที่นักเรียนส่งมา แล้วตอบคำถามนักเรียน
 2. สร้างกระดานคำถาม : คุณครูอาจจะมีกระดานเปล่า 1 กระดาน เพื่อให้นักเรียนที่มีคำถาม นำคำถามมาแปะไว้ วิธีการนี้จะลดการถามแทรกในเวลาที่ไม่เหมาะสม และคุณครูสามารถไล่ตอบคำถามของนักเรียนได้ครบทุกคน
 3. กล่องใส่คำถาม/ชั่วโมงตอบคำถาม : ในขณะที่สอน อาจจะมีนักเรียนแทรกถามขึ้นมา ขอให้คุณครูอย่าเพิกเฉยต่อคำถามเหล่านั้น ให้คุณครูนำกล่องกระดาษเปล่า 1 ใบ นำมารีไซเคิลให้เป็น “กล่องคำถามที่น่ารัก” สำหรับเด็กๆ เพื่อให้นักเรียนที่อยากจะถาม แต่ยังไม่ได้ถาม นำคำถามของตัวเองไปหยอดไว้ในกล่อง และคุณครูจะต้องจัดสรรเวลาตอบคำถามเหล่านั้นด้วย เช่น จะมีชั่วโมงตอบคำถามที่นักเรียนนำไปใส่กล่องทุกเย็นวันศุกร์ นักเรียนที่ได้รับคำตอบจะเริ่มมีทัศนคติที่ดีต่อการถามมากขึ้น
 4. กิจกรรม “ฉันสงสัยว่า…” : การฝึกให้นักเรียนตั้งถามต้องถูกกระตุ้นว่าการถามเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องทำทุกครั้ง ครูอาจจะนำเสนอภาพ ข้อความ หรือเนื้อหาที่เรียน แล้วให้นักเรียนเขียนคำถาม โดยการเริ่มต้นว่า “ฉันสงสัยว่า…” กับเนื้อหาที่เรียนไป เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักคิด รู้จักสงสัย รู้จักบอกข้อติดขัดในสิ่งที่เรียน
 5. การ์ด “คำถาม” WH Question : การพัฒนาการตั้งคำถามของนักเรียนให้เป็นประเด็น คุณครูสามารถทำการ์ดคำถามสำคัญ เช่น ใคร / ทำอะไร / ที่ไหน / อย่างไร / เมื่อไหร่ แปะไว้ที่ผนังห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนมีทิศทางของการตั้งคำถามและเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เรียน
 6. กำแพงมหัศจรรย์ (Wonder Wall) : กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นในห้องเรียนด้วยกำแพงมหัศจรรย์ กำแพงนี้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้บันทึกสิ่งที่พวกเขา 'สงสัย' เมื่อมีคำถามมากมายปรากฏขึ้นในใจ หรือเมื่อกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง หรือสงสัยเรื่องอื่นๆ นักเรียนสามารถเขียนสิ่งที่สงสัยออกไปและแปะไว้ที่ผนัง หรือกำแพงมหัศจรรย์นี้ได้
 7. กิจกรรม ‘เล่าให้ฟังแบบตัวต่อตัว’ : เด็กๆ หลายคนอาจจะไม่สนุกเมื่อจะต้องพูดต่อหน้าผู้คนมากมาย คุณครูอาจจะต้องจัดกิจกรรม หรือชั่วโมงที่ให้นักเรียนได้พูดคุยกันแบบตัวต่อตัว แล้วให้นักเรียนได้ตั้งถามกับสิ่งที่เพื่อนได้เล่า อย่างน้อย 1-2 คำถาม คุณครูอาจจะพบว่านักเรียนที่ไม่กล้าตั้งคำถามต่อหน้าผู้อื่น กลับเป็นคนที่ตั้งคำถามได้ดีเมื่ออยู่กับเพื่อนตัวต่อตัวก็ได้
 8. กิจกรรม ‘ฉันเห็น/ฉันคิด/ฉันสงสัย’ : หากนักเรียนรู้สึกว่าการตั้งคำถามเป็นเรื่องยาก ให้เตรียมตารางเทมเพลต See (เห็น), Think (คิด), Wonder (สงสัย) เทมเพลตนี้จะกระตุ้นให้นักเรียนอธิบายสิ่งที่เห็น/สิ่งที่คิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบทเรียน/แล้วเริ่มต้นไตร่ตรองและคิดคำถามขึ้นมา
 9. กิจกรรม ‘คำตอบคือ…’ : เป็นกิจกรรมที่ง่าย แต่กระตุ้นให้นักเรียนตั้งคำถามได้เป็นอย่างดี เป็นกิจกรรมที่คุณครูกระตุ้นการคิดให้กับนักเรียนในตอนเช้าได้ โดยการเขียนคำตอบบางอย่างไว้บนกระดาน แล้วให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าคำถามที่อาจจะเป็นไปได้ของคำตอบนั้น เช่น คำตอบ คือ ชาวนา นักเรียนจะต้องตั้งคำถามประมาณว่า ใครที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้าว ? เป็นต้น
 10. ชื่นชมนักเรียนเมื่อถามคำถามได้ดี : อย่าลืมชื่นชมเมื่อนักเรียนถามคำถามที่ดี เพราะปกติแล้วนักเรียนจะรู้สึกไม่สบายใจที่จะถามคำถาม แต่เมื่อไหร่ที่นักเรียนทำได้ ให้ชื่นชมพวกเขา เช่น “เป็นการตั้งคำถามที่ดีมากเลย” หรืออาจจะใช้สติ๊กเกอร์เพื่อเป็นรางวัลสะสมได้ 

นี่คือ 10 วิธีการสร้างเด็กขี้สงสัย เสริมทักษะการตั้งคำถามในห้องเรียน จะเห็นได้ว่าบางวิธีไม่จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมาย คุณครูก็สามารถสร้างบรรยากาศห้องเรียนที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้เชิงบวกได้ค่ะ

อ้างอิง

13 Simple ways to encourage students to ask questions in class https://shorturl.at/duHJL

 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1587 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:30 ชั่วโมง

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรร ...

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
0:00 ชั่วโมง

การวางแผนพัฒนาตนเอง

การวางแผนพัฒนาตนเองช่วยให้คุณครูกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีการวางแผน และช่วยให้ครูเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม มีการกำหนดระ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนพัฒนาตนเอง
Starfish Academy

การวางแผนพัฒนาตนเอง

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
420 views • 9 เดือนที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6029 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
283 views • 2 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]