การศึกษาหลังยุคโรคระบาดจะเป็นอย่างไร? 5 แนวโน้มเทคโนโลยีการศึกษาที่สถาบันต้องจับตาในปี 2023

Starfish Academy
Starfish Academy 2015 views • 1 ปีที่แล้ว
การศึกษาหลังยุคโรคระบาดจะเป็นอย่างไร? 5 แนวโน้มเทคโนโลยีการศึกษาที่สถาบันต้องจับตาในปี 2023

โรคโควิด-19 ส่งผลกระทบกับเราทุกคนในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำงาน หรือการใช้ชีวิต และแม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายลงหรือหมดไป แต่ผลกระทบจาก

สถานการณ์ดังกล่าวนี้ ก็ยังคงเป็นประเด็นที่เราจะต้องตามให้ทันอยู่เสมอ และรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของมัน เพื่อรับมือและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

แน่นอน เทคโนโลยีการศึกษา ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 เมื่อโควิด-19 กระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ก็ทำให้เด็กบางคนไม่สามารถเข้าถึง เทคโนโลยีการศึกษา ได้ นอกจากนี้ ผลพวงของโรคโควิด-19 ไม่ได้มีเพียงแค่ Learning Loss ในแง่ของการเรียนรู้ แต่ยังรวมถึงผลกระทบต่อสภาวะจิตใจและการเข้าสังคมของเด็กหลาย ๆ คน โดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ โดยวันนี้เราจะพาทุกคนมาดู 5 แนวโน้มเทคโนโลยีการศึกษา ที่สถาบันต้องจับตาในปี 2023 กันค่ะ

1.การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เนื่องด้วยการเปลี่ยนไปใช้การเรียนรู้ทางไกล ทำให้นักเรียนต้องเรียนและทำงานส่ง อยู่ในพื้นที่จำกัดของตนเอง โดยเป็นการเรียนที่ผู้สอนและผู้เรียน ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมชั้นเรียนในเวลาเดียวกันเสมอไป เนื่องจากมี เทคโนโลยีการศึกษา ที่เข้ามามีบทบาทในการช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนและเป็นที่นิยมมาก สำหรับการเรียนอยู่ที่บ้าน โดยช่วยให้นักเรียนมีอิสระ และความยืดหยุ่นที่จะเรียนรู้มากขึ้นด้วย

ผลกระทบที่สำคัญที่สุดของ เทคโนโลยีการศึกษา คือการสร้างแนวทางการเรียนรู้ ด้วยตัวเอง นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อครูผู้สอนมากขึ้น ซึ่ง เทคโนโลยีการศึกษา สามารถใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อติดตามปัญหาและความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งการมีข้อมูลจำนวน มาก ๆ จะสามารถช่วยให้นักเรียนพัฒนาแบบองค์รวมได้ทั่วโลกมีความต้องการเครื่องมือ ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ ด้วยวิธีที่ยืดหยุ่นและทำงานร่วมกัน บริษัท EdTech ทั้งหลายจะต้องนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจแก่นักเรียน ที่แสดงผลการเรียนรู้ไปในทิศทางที่ดี เมื่อนักเรียนมีอิสระในการเรียนรู้มากขึ้น พวกเขาจะมีส่วนร่วมมากขึ้น และจะเกิดความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของพวกเขามากขึ้นเอง

2.ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการเข้าถึง

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล จะต้องมีเครื่องมือและเนื้อหาที่จะช่วยให้นักเรียน ทุกชั้นเรียนในทุกชนชั้นทางสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ นักเรียนที่มีฐานะที่ยากจนก็ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเรียนทางไกลได้ หากปัญหาทางความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานี้ไม่ได้ถูกแก้ ก็จะยิ่งทำให้ความไม่เท่าเทียมนี้ มีขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อย ๆ 

ยิ่งไปกว่านั้น การปิดโรงเรียนทั่วประเทศซ้ำแล้วซ้ำเล่า และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดสำหรับนักเรียน ครอบครัว และคุณครู ชะลอความก้าวหน้าในการเรียนรู้ด้านการศึกษาเป็นเวลาหลายปี แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบออฟไลน์จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ ในแง่ทางสังคม คนรุ่นใหม่ก็ได้มีการลงทุนในประเด็นเรื่องความหลากหลาย ความเสมอภาค การเข้าถึง และการดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แพลตฟอร์ม EdTech จึงควรให้ความสนใจกับประเด็นเหล่านี้ด้วยเช่นกัน 

3.การเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ 

นอกเหนือจาก Learning loss ที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้ว อีกสิ่งหนึ่ง ที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือ การดูแลสภาพจิตใจของนักเรียน นักเรียนบางคนต้องสูญเสียคนในครอบครัวหรือบุคคลอันเป็นที่รักได้ ดังนั้น การสนับสนุนเรื่องการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ของนักเรียนก็เหมือนเป็นการสนับสนุนความแข็งแรงทางจิตใจของนักเรียน ให้พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตและเรียนรู้ต่อไปได้ในสถานการณ์ที่อาจไม่เหมือนเดิม ขณะที่มีความเครียดเพิ่มขึ้น ในด้านอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก นอกเนื้อหาที่มีหลายภาษาสามารถทำให้นักเรียนที่มาจากวัฒนธรรมและอารมณ์ที่แตกต่างกันรู้สึกมีค่าขึ้นได้ เพราะมันสามารถสอนเด็ก ๆ เกี่ยวกับความสำคัญของความหลากหลาย ทักษะด้านอารมณ์ เช่น การสื่อสาร การฟัง การแก้ปัญหา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียนที่จะประสบความสำเร็จในอนาคต ดังนั้น การประเมินและหลักสูตรสำหรับการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ จึงจำเป็นสำหรับโรงเรียน สถาบันทางการศึกษาต่าง ๆ และครูผู้สอน

4.การใช้ AI เพิ่มขึ้นในการเรียนรู้

ต่อมาเป็นแนวโน้มในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการเรียนรู้แบบปัจเจกและการเรียนรู้แบบโต้ตอบมากขึ้น ความก้าวหน้าของ AI จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในทุกแพลตฟอร์ม เช่น การนำ AI มาใช้วิเคราะห์การเรียนรู้และให้คำแนะนำผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน   ให้สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม สำหรับนักเรียนแต่ละคน หรือโปรแกรมพูดคุยอัตโนมัติ (Chatbot) ที่ช่วยตอบข้อสงสัยในการเรียนการสอน เมื่อนักเรียนมีคำถาม เป็นต้น   จะเห็นได้ว่า AI มีประโยชน์ในการช่วยจัดการการเรียนการสอนของนักเรียน และคุณครูให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.เน้นหลักการสอนที่ดี

แนวโน้มสุดท้ายจะกล่าวถึงหัวใจสำคัญในการเรียนการสอน แม้เทคโนโลยีจะเข้ามาเสริมการเรียนรู้นอกเหนือจากเนื้อหาแล้ว การใช้เทคโนโลยีเองก็ต้องเน้นเรื่องการปรับปรุงหลัก ในการการสอนที่ดี เพราะผู้สอนก็ยังคงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด ในกระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนเสมอ ที่จะช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักเรียนอย่างแท้จริง นอกเหนือจากแกนหลักนั้นแล้ว สื่อการเรียนการสอนคุณภาพสูง และเครื่องมือเทคโนโลยี เช่น วิดีโอ ไฟล์เสียง eBook นักแปล และการประเมินผลก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผลการเรียนรู้ในเชิงบวก โดยบริษัท EdTech เองก็ต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบเครื่องมือในการสอนให้ใช้งานง่าย เพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้และครอบคลุม

ทั้งหมดนี้ก็เป็น แนวโน้ม การศึกษาไทยในยุคดิจิทัล ทั้ง 5 แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในยุคหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ที่สถาบันทางการศึกษาควรจับตามอง เพื่อปรับตัวให้เท่าทัน และนำประโยชน์จากแนวโน้มทั้งหลายนี้ไปประยุกต์ใช้ในวิธีการสอน เพื่อประโยชน์ทางความก้าวหน้าของระบบการศึกษา  และตัวเด็ก ๆ เองที่จะเป็นอนาคตของพวกเราต่อไป

อ้างอิง

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2501 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6266 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2482 ผู้เรียน

Related Videos

3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
330 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6972 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดศิลามูล | โรงเรียนคลองบางกระทึก
15:08
Starfish Academy

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดศิลามูล | โรงเรียนคลองบางกระทึก

Starfish Academy
1381 views • 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดศิลามูล | โรงเรียนคลองบางกระทึก
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]