5 เทคโนโลยีการศึกษา EdTech ที่จะพลิกโฉมการเรียนรู้เสมือนจริง แม้อยู่หน้าจอ

Starfish Academy
Starfish Academy 6107 views • 1 ปีที่แล้ว
5 เทคโนโลยีการศึกษา EdTech ที่จะพลิกโฉมการเรียนรู้เสมือนจริง แม้อยู่หน้าจอ

ท่ามกลางความยากลำบาก ความเหน็ดเหนื่อย ความเมื่อยล้า และอุปสรรคต่าง ๆ ในการเรียนออนไลน์ อันเป็นผลพวงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 โรงเรียน สถาบัน ตลอดจนองค์กรทางการศึกษาในที่ต่าง ๆ ทั่วโลกได้ปรับตัวหรือทำอย่างไรกันบ้าง เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก ๆ ให้ดี มีคุณค่า และเกิดประสิทธิผลยิ่งกว่าเดิม วันนี้ Starfish Labz ได้ไปส่องหลาย ๆ เทคนิคจากสถาบันหลายประเทศทั่วโลกที่ได้ถูกนำมาปรับใช้และพบว่าเกิดประสิทธิภาพอย่างยิ่งยวดมาให้แล้ว จะมีเทคนิคหรือเทคโนโลยีใดน่าสนใจ น่านำมาปรับใช้ในกรณีของเรากันบ้าง มาดูกันเลย

1. Microlearning หรือ Bite-Sized Lessons

บทเรียนของเรายาวเกินไปหรือเปล่า? เนื้อหาต่าง ๆ ในหนึ่งคลาสมีหลากหลายส่วนที่เด็กต้องพยายามจำและทำความเข้าใจเกินไปไหม? วิธีการนำเสนอเนื้อหาของเราซับซ้อนโดยไม่จำเป็น หรือ มันสามารถทำให้ย่อยง่ายกว่านี้ได้อีกหรือเปล่า? คำถามเหล่านี้คือสิ่งที่ Microlearning หรือ Bite-Sized Learning ชวนคุณครูผู้สอนหลาย ๆ คนตั้งคำถาม Microlearning หรือ Bite-Sized Learning หมายถึง การเรียนการสอนอย่างง่ายย่อย หรือการจัดการเรียนการสอน-บทเรียนให้อยู่ในลักษณะที่ “พอดีคำ” (bite-sized) ไม่ได้มากหรือน้อยเกินไป แต่อยู่ในระดับ ปริมาณ และท่ามกลางองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ช่วยให้เด็กรู้สึกว่าเขาสามารถซึมซับ รับรู้และเรียนรู้ทุกอย่างได้ตามวัตถุประสงค์อย่างพอดิบพอดี 

หัวใจของ Bite-Sized Learning ไม่ใช่การตัดทอนเนื้อหาที่สำคัญหรือซับซ้อน แต่คือการขยายขอบเขตหรือระยะเวลาของการเรียนรู้เพื่อให้เด็กสามารถค่อย ๆ ซัมซับเนื้อหาที่สำคัญและซับซ้อนดังกล่าวได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในบริบทของการเรียนออนไลน์หรือการต้องจดจ่ออยู่หน้าคอมตลอดเวลา การปรับเนื้อหาให้มีความสังเขปหรือย่อยง่ายกว่าเดิมหน่อยยังช่วยให้ผู้เรียนหลาย ๆ คน เช่น นักศึกษาแพทย์ของประเทศจีนในผลการทดลองและวิจัยชิ้นหนึ่ง สามารถซึมซับเนื้อหาได้ดียิ่งกว่าเดิมและยังมักรู้สึกเครียด กังวล และหงุดหงิดน้อยลงในระหว่างการเรียน

2. Gamification

Gamification หรือ การเรียนรู้ในลักษณะของเกม เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การสอนการเรียนออนไลน์ 2022 ที่ถือได้ว่ามีคุณประโยชน์และสามารถช่วยปรับสภาพแวดล้อมการเรียนและอารมณ์ของผู้เรียนได้อย่างทันตาเห็น หัวใจของ Gamification คือการปรับหรือสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนรู้ให้มีลักษณะของการมี “รางวัล” (reward) รออยู่ที่ปลายทาง มีการแข่งขันกันระหว่างเพื่อน มีความสนุกสนาน และแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยจากผลการวิจัยชิ้นหนึ่ง ซึ่งศึกษาผลลัพธ์ของการบูรณาการ Gamification เข้ากับการสอนการเรียนออนไลน์ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่าการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีกิจกรรมในลักษณะของเกมรวมอยู่ด้วยช่วยกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้  รู้สึกสนุกสนานในระหว่างการเรียน และยังรู้สึกเหงา เครียด และกังวลจากผลพวงของการต้องกักตัวหรืออุดอู้อยู่แต่ในบ้านจากสถานการณ์ COVID-19 ลดลง อันส่งผลให้พวกเขามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น พร้อมจะที่จดจ่อ และเรียนรู้ในแต่ละรอบของการเรียนตามลำดับ

3. Immersive Learning with Virtual Reality (VR)

ทำอย่างไรหากเด็กควรต้องได้รับการฝึกฝนทักษะในห้องแล็บ แต่พวกเขากลับต้องเรียนอยู่ที่บ้านและผ่านหน้าจอคอม? คุณครูผู้สอนหรือสถาบันจะจัดการหรือแก้ปัญหาสถานการณ์นี้อย่างไรเพื่อให้เด็กไม่สูญเสียโอกาสอันแสนสำคัญนี้ในการเรียนรู้ของพวกเขา? คำถามนี้คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยโจฮันเนสเบิร์ก (University of Johannesburg) เผชิญและถามตัวเอง ก่อนที่ในที่สุด พวกเขาจะพบทางออก นั่นก็คือ การนำเทคโนโลยี Virtual Reality หรือ VR เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ เข้ามาทดแทนจุดที่ผู้เรียนและผู้สอนอาจไม่สามารถปฏิสัมพันธ์หรือแลกเปลี่ยนสิ่ง ๆ ต่างร่วมกันได้อย่างตัวต่อตัวภายในห้องแล็บเหมือนเคย แต่สามารถทำได้ในรูปแบบใหม่และอย่างประสบความสำเร็จผ่านเทคโนโลยีแห่งโลกเสมือน ด้วยเทคโนโลยี VR โลกเสมือนที่ถูกสร้างขึ้นจะมีความสมจริงมากกว่าในแบบ AR แม้ร่างกายจะไม่ได้อยู่ในห้องแล็บจริง ๆ แต่นักศึกษาก็จะรู้สึกได้อยู่เสมอผ่านแว่น VR ที่กำลังสวมว่าพวกเขากำลังอยู่ในห้องแล็บ กำลังฝึกฝน และกำลังเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เหมือนอย่างที่พวกเคยมีโอกาสทำในห้องเรียนจริง ๆ เหมือนเคย

4. Classroom Flipping

อีกหนึ่งเทคนิคที่เข้ามามีอิทธิพลในการเรียนออนไลน์ในยุค COVID-19 แน่นอนว่าคือโมเดลการเรียนการสอนแบบ Classroom Flipping หรือ “ห้องเรียนกลับด้าน” ในโมเดลหรือเทคนิคนี้ ประสบการณ์การเรียนรู้และการสอนในห้องเรียนของคุณครูและนักเรียนถูกพลิกหรือถูกกลับอย่างสิ้นเชิง คือ จากเดิมที่เรามักจะให้เด็กมาเรียนรู้ทุกอย่างในห้องเรียนแล้วสั่งงานหรือการบ้านให้เด็กทำมาส่งด้วยตัวเอง ใน Flipped Classroom เนื้อหาหรือพาร์ทของการบรรยายจะกลายเป็นสิ่งที่เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านการอัดวิดีโอของเราหรือผ่านสื่อการสอนต่าง ๆ ที่เราเตรียมไว้ล่วงหน้าและเมื่อถึงเวลาที่ต้องเข้าเรียนจริง ๆ พื้นที่ในการเรียนรู้จะไม่ได้เป็นการเน้นเพียงแค่บรรยายหรืออธิบายอีกต่อไป แต่จะเน้นไปที่การฝึกฝน, ทำกิจกรรมร่วมกัน, พูดคุย, อภิปราย และในหลาย ๆ กรณี ยังเป็นพื้นที่ให้เด็กนำการบ้านมาทำโดยมีคุณครูคอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำข้าง ๆ อยู่ตลอด จุดเด่นและหัวใจหลักของโมเดล Flipped Classroom คือการลดการกินพื้นที่ของพาร์ทการบรรยายและเปิดโอกาสให้ผู้เรียน-ผู้สอนได้ปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างลึกซึ้ง สร้างสรรค์ และเน้นไปที่ประสบการณ์ความรู้สึก และความเห็นของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น การเรียนในห้องเรียนแบบ Flipped Classroom ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกไม่เบื่อ เพราะมักจะได้พูดคุย แลกเปลี่ยน และทำกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ เป็นการเปลี่ยนพื้นที่ห้องเรียนให้กลายเป็นเหมือนพื้นที่ทำกิจกรรมห้องหนึ่ง ที่ไม่ได้ยึดติดอยู่เพียงแค่กับเนื้อหา การบรรยาย แต่อยู่ที่การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์สิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้และสนใจที่นำมาอภิปรายต่อในห้องเรียน

5. Graphical Presentation

นอกเหนือจากเทคนิคและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ว่ามาแล้ว แน่นอนว่าอีกหนึ่งสิ่งสำคัญในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคปัจจุบัน ก็คือ Graphical Presentation หรือการใช้กราฟฟิก เทมเพลต Infographics ตลอดจน Visual Aids หรือโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ในการช่วยสอน ในเด็กเล็ก ผลการศึกษาหนึ่งพบว่า การใช้สื่อภาพและเสียง (Audio-visual media) สามารถช่วยให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน และมีแรงจูงใจในการเรียนยิ่งกว่าเคย ส่วนในเด็กโต การใช้ Visual Aids อย่างเช่น Google Slides หรือวิดีโอต่าง ๆ ตลอดจนภาพยนตร์เอง พบว่าช่วยกระตุ้นการเรียนรู้  การทำความเข้าใจ  และการซึมซับเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้ง

และนี่ก็คือ 5 เทคนิค-เทคโนโลยีการเรียนออนไลน์ ที่ Starfish Labz ได้ทำการสำรวจและรวบรวมมาให้ทุกคนนั่นเอง แต่ละเทคนิคเรียกได้ว่าสามารถช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ให้เด็ก ๆ ได้อย่างมีคุณค่าและความหมายเลยทีเดียว แม้บางเทคนิค เช่น การใช้ VR อาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวคุณครูหรือต้องใช้งบประมาณสูงในการนำมาใช้งานจริง ๆ แต่เทคนิคอื่น ๆ เช่น โมเดลห้องเรียนกับ Starfish Labz เชื่อว่าหากคุณครูท่านใดได้ลองค่อย ๆ ทำแล้ว จะต้องชื่นชอบและทึ่งในผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นของมันแน่นอน

อ้างอิง

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านความสัมพันธ์
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนในคอร์สนี้ประกอบไปด้วย 3 แอปพลิเคชัน คือ Padlet ,Word wall และ Class Time

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

Starfish Academy
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล

การเลือกครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกลมีความสำคัญเพราะเป็นช่องทางที่จะนำความรู้ไปสู่นักเรียน จะมีเครื่องมือไหนบ้างที่เหมาะส ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

อยากสร้างสื่อการสอนสุดว้าว! อยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้เด็กๆในห้องเรียนมาลองใช้ Google Earth เครื่องมือการสอนแบบบู ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth
Google for Education Partner

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

Google for Education Partner

ต้องใช้ 80 เหรียญ

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
5418 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
Tani 3 นวัตกรรม BoC-Act สร้างเด็กสู่โลก VUCA WORLD สร้างทักษะสำคัญแก่ผู้เรียน
23:10
Starfish Academy

Tani 3 นวัตกรรม BoC-Act สร้างเด็กสู่โลก VUCA WORLD สร้างทักษะสำคัญแก่ผู้เรียน

Starfish Academy
38 views • 8 เดือนที่แล้ว
Tani 3 นวัตกรรม BoC-Act สร้างเด็กสู่โลก VUCA WORLD สร้างทักษะสำคัญแก่ผู้เรียน
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
3912 views • 1 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
7088 views • 1 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)