สอนออนไลน์ให้สนุกด้วย Live Streaming

Starfish Academy
Starfish Academy 2474 views • 2 ปีที่แล้ว
สอนออนไลน์ให้สนุกด้วย Live Streaming

เชื่อว่าการสอนออนไลน์ เป็นรูปแบบการสอนที่ค่อนข้างใหม่สำหรับครูหลายๆคน เนื่องจากต้องปรับตัวตามสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจจะทำให้ครูหลายๆ คนหนักใจเลยใช่ไหมคะ เพราะไม่รู้จะสอนอย่างไร นักเรียนจึงจะเข้าใจและสนุกไปกับการเรียน 

วันนี้เราจะมาแนะนำการสอนออนไลน์ให้สนุก และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ด้วยการ Live Streaming ค่ะ ซึ่งการ Live Streaming นี้ ครูสามารถตกแต่งฉากหลังให้ดูน่าสนใจ ด้วยโปรแกรม กรีนสกรีนและสิ่งที่สำคัญในการ Live Streaming คือครูผู้สอนและนักเรียนต้องมีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง และนักเรียนต้องมีอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนออนไลน์ เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค หรือไอแพด ส่วนการเตรียมฉากและอุปกรณ์ในการ Live Streaming นะคะ จะประกอบด้วย 

 1. ฉากหลัง : ควรจะเป็นสีเขียวอาจจะใช้ผ้าสีเขียว หรือกระดาษสีเขียวเพราะสีเขียว จะช่วยดูดสีอื่นๆได้ดี
 2. กล้อง : การตั้งกล้องที่ดีที่สุด ควรให้อยู่ในระดับสายตา จะได้รู้สึกว่าเรากำลังดูเขาและอยู่กับเขาตลอดเวลา 
 3. ห้อง Live : ควรเป็นห้องที่สามารถกันเสียงสะท้อนได้ดี เพื่อไม่ให้เกิดเสียงสะท้อน ไป มา ระหว่าง Live 
 4. ไมค์ : ควรเป็นแบบไมค์ไดนามิกค์ที่มีความทนทานสูง หรือ ไมค์ 3.5 เสียบแจ็ค หรือ ไมค์ BSB เสียบเข้าคอมพิวเตอร์ จะเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ 
 5. ระบบไฟ :  
 • ไฟหลัก ให้ไฟหลักส่องที่หน้าประมาณ 45 องศา เพื่อสร้างมิติ
 • ไฟส่องข้างหลัง เพื่อลบเงาจากไฟหลัก
 • ฟอ่านหนังสือ เพื่อลบเงาที่เกิดขึ้น  

  หลังจากที่เซ็ตฉากและอุปกรณ์แล้ว ก่อนใช้งานควรจะเช็คอุปกรณ์อีกครั้งค่ะ เพื่อให้มีความพร้อม และสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เช่น ความคมชัดของกล้อง ไมค์ได้ยินเสียงชัดเจนหรือไม่ แสงและความสว่างของห้องเพียงพอหรือไม่ ฯลฯ 

การเตรียมตัวในการ Live Streaming 

 • ต้องกำหนดช่องทาง วัน เวลา ในการ Live ให้ชัดเจน เช่น Live ผ่านโปรแกรม facebook, Googlemeet, Youtube, Linked in, Resteam, Teitch และควรให้นักเรียนสามารถดูย้อนหลังได้ด้วย
 • เรื่องที่จะ Live ควรกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการ Live แต่ละครั้งให้ชัดเจน ลิงค์หรือสื่อประกอบมีอะไรบ้าง จะใช้ช่วงไหน เป็นต้น
 • มีบทพูดที่ชัดเจน เพื่อให้ไม่หลุดประเด็นควรมีตารางเวลาการ Live ในแต่ละช่วงเวลาว่าจะพูดเรื่องอะไรบ้าง เช่น เริ่มต้นด้วยการ เปิดเพลงและพูดทักทายกัน แนะนำตัวโดยการพูดแล้วพิมพ์ชื่อ นามสกุลทางช่องแชท ควรสร้างการมีส่วนร่วมให้มากที่สุด เพื่อสร้างความตื่นเต้นระหว่างการ Live Streaming ตลอดเวลา และควรจะจัดหาฉาก หรืออุปกรณ์เสริม ที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เช่น  หมวก กระดิ่ง ฯลฯ เพื่อสร้างสีสันและเรียกความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความพร้อม และตื่นตัวตลอดเวลา

สิ่งสำคัญในการ Live Streaming ก็คือการเตรียมตัวในการ Live ไม่ว่าจะเป็น ฉาก วัสดุอุปกรณ์ เนื้อหา สื่อ หรือ ลิงค์ต่างๆ รวมถึงตารางเวลากิจกรรมของการ Live ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการ Live แต่ละครั้งค่ะ รับรองได้เลยว่าสิ่งนี้จะช่วยสร้างมิติใหม่ๆ และสร้างความน่าสนใจในการจัด Live ได้มากขึ้นกว่าเดิม โดยที่เราเองก็สามารถทำในสิ่งเหล่านี้ได้ หากมีความสนใจและเรียนรู้การใช้งานอย่างถูกวิธี และหมั่นสร้างสรรค์ หรือหาไอเดียดีใหม่ๆอยู่เสมอ บวกกับความมั่นใจ เชื่อว่าทุกคนสามารถทำออกมาได้ดีอย่างแน่นอน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

เครื่องมือครูในการประเมินผู้เรียนประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Kahoot Plicker , Quizzes , และ Cla ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นัก ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน
Starfish Future Labz

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
1461 ผู้เรียน

Related Videos

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

Starfish Academy
15376 views • 11 เดือนที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
386 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
5505 views • 11 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6544 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21