3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น

เรียนรู้เรื่อง ความสำคัญและประโยชน์ของสื่อการสอน ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

สื่อการเรียนการสอนคงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับคุณครูสื่อจะช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น ปัจจุบันมีสื่อการสื่อเกิดขึ้นมากมาย แอปพลิเคชันๆสำหรับการสร้างสื่อการสอนก็มีมากขึ้น เป็นการสร้างสื่อที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับคุณครู

Learning Outcomes

ความสำคัญและประโยชน์ของสื่อการสอน

Mentimater แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับสร้างพรีเซนเทชัน

Padlet กระดานแสดงความคิดเห็นออนไลน์

Quizlet แอปพลิเคชันที่ช่วยในการสร้างเครื่องมือ

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

07.04.22

Level

Basic

คอลเลคชั่น Starfish Future Labz

Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ความสำคัญและประโยชน์ของสื่อการสอน

ความสำคัญและประโยชน์ของสื่อการสอน

Mentimeter

Mentimeter

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
Mentimeter
Padlet

Padlet

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
Padlet
Quizlet

Quizlet

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
Quizlet