Student's Story : ฟีฟ่า เด็กสร้างบ้าน เรื่องราวของน้องฟีฟ้า ชั้น อนุบาล 3 โรงเรียนบ้านปลาดาว อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ กับความชอบ และความฝันที่ว่า โตขึ้นมาอยากสร้างบ้าน ให้พ่อ แม่ และพี่ อยู่ด้วยกัน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

ภาษาอังกฤษ ฉบับบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
2:00 ชั่วโมง
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

นวัตกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนบ้านปลาดาวได้ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนอย่างเป็นร ...

ปฐมวัย โรงเรียนบ้านปลาดาว การอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษ ฉบับบ้านปลาดาว

ภาษาอังกฤษ ฉบับบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
1781 ผู้เรียน

กระตุ้นคิดแบบ High Scope

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

การเรียนการสอนแบบ High Scope เป็นการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำผ่านมุมและสื่อที่หลากหลายเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก

นวัตกรรม บูรณาการ ปฐมวัย
กระตุ้นคิดแบบ High Scope

กระตุ้นคิดแบบ High Scope

Starfish Academy
Starfish Academy
590 ผู้เรียน

อัจฉริยะ 8 ด้าน

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน • Basic
การรู้จักตนเอง

พหุปัญญา (Multiple Intelligences) หรือ ปัญญาหลากหลายด้านของมนุษย์ ซึ่งเป็นการอธิบายความสามารถทางสมองของมนุษย์ ...

ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้พัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคล พหุปัญญา
อัจฉริยะ 8 ด้าน

อัจฉริยะ 8 ด้าน

Starfish Academy
Starfish Academy
662 ผู้เรียน

บทความใกล้เคียง

เรียนเสริมอะไรดีให้ลูกปฐมวัย

เรียนเสริมอะไรดีให้ลูกปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy

เด็กวัยปฐมวัย หากอยู่ในระบบการศึกษาจะอยู่ในช่วง 3-5 ขวบ ถือเป็นวัยที่เรียกได้ว่าสำคัญวัยหนึ่งเลยก็ว่าได้ เพราะช่วงนี้จะมีการเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพ โดยเฉพาะสติปัญญา และการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่นั้นก็มีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพขอ ...

1066 views 18.08.20
เรียนเสริมอะไรดีให้ลูกปฐมวัย
AR กับการศึกษายุคใหม่

AR กับการศึกษายุคใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy

เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ เป็นตัวแปรที่ช่วยให้ก้าวเข้าสู่โลกอีกใบ โลกที่ดึงพื้นที่ที่อยู่สุดขอบฟ้ามาอยู่ตรงหน้าได้ในชั่วพริบตา AR จึงเป็นเทคโนโลยีที่แห่งโลกจินตนาการที่จะนำพาโลกแห่งความเป็นจริง และความเสมือนจริงเข้าด้วยกัน และนอกจ ...

691 views 26.01.21
AR กับการศึกษายุคใหม่
แนวทางการเรียนทางไกล (Remote Learning) ของโรงเรียนบ้านปลาดาว

แนวทางการเรียนทางไกล (Remote Learning) ของโรงเรียนบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว

แบ่งวิธีการเรียนทางไกลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่1. กล่องเรียนรู้ (Learning Box) ประกอบด้วย- Learning Box ระดับอนุบาล- Learning Box ระดับประถมศึกษา2. การลงพื้นที่ในชุมชน (Community Outreach)3. การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Onli ...

591 views 05.01.21
แนวทางการเรียนทางไกล (Remote Learning) ของโรงเรียนบ้านปลาดาว