Student's Story : ฟีฟ่า เด็กสร้างบ้าน เรื่องราวของน้องฟีฟ้า ชั้น อนุบาล 3 โรงเรียนบ้านปลาดาว อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ กับความชอบ และความฝันที่ว่า โตขึ้นมาอยากสร้างบ้าน ให้พ่อ แม่ และพี่ อยู่ด้วยกัน