คณิตศาสตร์ ฉบับบ้านปลาดาว

คณิตศาสตร์ ฉบับบ้านปลาดาว

นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนบ้านปลาดาว จะได้เรียนรู้จำนวนและตัวเลขซึ่งประกอบด้วยการนับ อ่าน เขียน

รายละเอียดคอร์ส

นวัตกรรมคณิตศาสตร์ฉบับบ้านปลาดาว การสอนจำนวน 0 – 100 ประกอบด้วยการนับ อ่าน เขียน 0 -100 ใบงานส่วนใหญ่จะมีสองหน้าซึ่งสามารถสั่งพิมพ์แบบหน้าหลังได้ โดยใบงานนี้สามารถใช้ฝึกทำในชั้นเรียนหรือทำเป็นการบ้านได้

Learning Outcomes

คณิตศาสตร์ฉบับบ้านปลาดาว

เทคนิคการสอนตัวเลข 0 -10 ฉบับบ้านปลาดาว

เทคนิคการสอนตัวเลข 0 -30 ฉบับบ้านปลาดาว

เทคนิคการสอนตัวเลข 0 -100 ฉบับบ้านปลาดาว

4 บทเรียน

คณิตศาสตร์ฉบับบ้านปลาดาว

คณิตศาสตร์ฉบับบ้านปลาดาว

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
นับจำนวนและบอกจำนวน 0 ถึง 10

นับจำนวนและบอกจำนวน 0 ถึง 10

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
นับจำนวนและบอกจำนวน 0 ถึง 30

นับจำนวนและบอกจำนวน 0 ถึง 30

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
นับจำนวนและบอกจำนวน 0 ถึง 100

นับจำนวนและบอกจำนวน 0 ถึง 100

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง คณิตศาสตร์ฉบับบ้านปลาดาว
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 9347 คน

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
29.09.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ