คณิตศาสตร์ ฉบับบ้านปลาดาว

นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนบ้านปลาดาว จะได้เรียนรู้จำนวนและตัวเลขซึ่งประกอบด้วยการนับ อ่าน เขียน

เรียนรู้เรื่อง คณิตศาสตร์ฉบับบ้านปลาดาว ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

นวัตกรรมคณิตศาสตร์ฉบับบ้านปลาดาว การสอนจำนวน 0 – 100 ประกอบด้วยการนับ อ่าน เขียน 0 -100 ใบงานส่วนใหญ่จะมีสองหน้าซึ่งสามารถสั่งพิมพ์แบบหน้าหลังได้ โดยใบงานนี้สามารถใช้ฝึกทำในชั้นเรียนหรือทำเป็นการบ้านได้

Learning Outcomes

คณิตศาสตร์ฉบับบ้านปลาดาว

เทคนิคการสอนตัวเลข 0 -10 ฉบับบ้านปลาดาว

เทคนิคการสอนตัวเลข 0 -30 ฉบับบ้านปลาดาว

เทคนิคการสอนตัวเลข 0 -100 ฉบับบ้านปลาดาว

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

คณิตศาสตร์ฉบับบ้านปลาดาว

คณิตศาสตร์ฉบับบ้านปลาดาว

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
คณิตศาสตร์ฉบับบ้านปลาดาว
นับจำนวนและบอกจำนวน 0 ถึง 10

นับจำนวนและบอกจำนวน 0 ถึง 10

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
นับจำนวนและบอกจำนวน 0 ถึง 10
นับจำนวนและบอกจำนวน 0 ถึง 30

นับจำนวนและบอกจำนวน 0 ถึง 30

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
นับจำนวนและบอกจำนวน 0 ถึง 30
นับจำนวนและบอกจำนวน 0 ถึง 100

นับจำนวนและบอกจำนวน 0 ถึง 100

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
นับจำนวนและบอกจำนวน 0 ถึง 100