Workshops

Workshop ที่จะจัดในเร็วๆ นี้

จิตวิทยาเพื่อการปรับตัวในวัยเรียนและการช่วยเหลือเด็ก

จิตวิทยาเพื่อการปรับตัวในวัยเรียนและการช่วยเหลือเด็ก

June 3rd, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

จิตวิทยา คือ ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ, กระบวนความคิด, และพฤติกรรมของมนุษย์จึงถือได้ว่าจิตวิทยานั้นเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตวิทยาการปรับตัวหรือการปรับพฤติกรรม ซึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งในการนำมาใช้ในห้องเรียนเพื่อการปรับแก้และส่งเสริมพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียน เพื่อให้เด็กในวัยเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป และทางด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญาของตนเองที่เปลี่ยนแปลง เราในฐานะครูและผู้ปกครองจึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยประคับประครองและช่วยเหลือเด็กๆเหล่านี้ให้สามารถปรับตัวได้ตามพัฒนาการและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมและเพื่อให้เด็กๆได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม

Starfish Academy

Starfish Academy

จะเปิดลงทะเบียนใน 15 ชั่วโมง
จิตวิทยาเพื่อการปรับตัวในวัยเรียนและการช่วยเหลือเด็ก
[Onsite] STEAM Play เสริมทักษะสู่โลกอนาคต รอบที่ 1 : สำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง  ( Workshop นี้มีค่าใช้จ่ายในการมัดจำเพื่อเข้าร่วมจำนวน 300 บาท )

[Onsite] STEAM Play เสริมทักษะสู่โลกอนาคต รอบที่ 1 : สำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง ( Workshop นี้มีค่าใช้จ่ายในการมัดจำเพื่อเข้าร่วมจำนวน 300 บาท )

June 4th, 2023
13:00 - 16:00
Starfish Academy

Play Matters : Circle of Play ร่วมกับ Starfish Education จัดเวิร์กช็อป “STEAM Play เสริมทักษะสู่โลกอนาคต” ที่คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง คุณครู หรือนักการศึกษา ไม่ควรพลาด!! ถอดกระบวนการเรียนที่มากกว่าการเล่นแต่กระตุ้นให้คิดและลงมือทำ ชวนมาสร้างการเรียนรู้ที่มีความหมายกับเด็กๆ ผ่านกิจกรรม Starfish Makerspace เสริมทักษะสู่โลกอนาคต ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานด้วย Makerspace และ STEAM Design Process นำทีมเล่นและเรียนรู้โดย อาจารย์ธนิต มินวงษ์ ผู้อำนวยการ Starfish Academy สิ่งที่ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปจะได้รับ ➕ เตรียมความพร้อม “ทักษะแห่งอนาคต” ที่เด็กยุคนี้ต้องมี ➕ พัฒนาทักษะให้กับเด็กผ่านกระบวนการ Design Thinking โดยใช้ STEAM Design Process ➕ ลงมือปฏิบัติจริงตามกระบวนการ ➕ สะท้อนผลการเรียนรู้ที่จะนำไปปรับใช้ได้ในรูปแบบของตนเอง ทั้งที่บ้านและในห้องเรียน *ท่านจะได้รับเงินมัดจำคืน เต็มจำนวน ในวันจัดกิจกรรม *รายละเอียดในการขอรับเงินคืน สอบถามเพิ่มเติมได้ใน Line Group

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 7
[Onsite] STEAM Play เสริมทักษะสู่โลกอนาคต รอบที่ 1 : สำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง ( Workshop นี้มีค่าใช้จ่ายในการมัดจำเพื่อเข้าร่วมจำนวน 300 บาท )
[Onsite] STEAM Play เสริมทักษะสู่โลกอนาคต รอบที่ 2 : สำหรับคุณครูและนักการศึกษา  (Workshop นี้มีค่าใช้จ่ายในการมัดจำเพื่อเข้าร่วมจำนวน 300 บาท)

[Onsite] STEAM Play เสริมทักษะสู่โลกอนาคต รอบที่ 2 : สำหรับคุณครูและนักการศึกษา (Workshop นี้มีค่าใช้จ่ายในการมัดจำเพื่อเข้าร่วมจำนวน 300 บาท)

June 9th, 2023
13:00 - 16:00
Starfish Academy

Play Matters : Circle of Play ร่วมกับ Starfish Education จัดเวิร์กช็อป “STEAM Play เสริมทักษะสู่โลกอนาคต” ที่คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง คุณครู หรือนักการศึกษา ไม่ควรพลาด!! ถอดกระบวนการเรียนที่มากกว่าการเล่นแต่กระตุ้นให้คิดและลงมือทำ ชวนมาสร้างการเรียนรู้ที่มีความหมายกับเด็กๆ ผ่านกิจกรรม Starfish Makerspace เสริมทักษะสู่โลกอนาคต ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานด้วย Makerspace และ STEAM Design Process นำทีมเล่นและเรียนรู้โดย อาจารย์ธนิต มินวงษ์ ผู้อำนวยการ Starfish Academy สิ่งที่ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปจะได้รับ ➕ เตรียมความพร้อม “ทักษะแห่งอนาคต” ที่เด็กยุคนี้ต้องมี ➕ พัฒนาทักษะให้กับเด็กผ่านกระบวนการ Design Thinking โดยใช้ STEAM Design Process ➕ ลงมือปฏิบัติจริงตามกระบวนการ ➕ สะท้อนผลการเรียนรู้ที่จะนำไปปรับใช้ได้ในรูปแบบของตนเอง ทั้งที่บ้านและในห้องเรียน *ท่านจะได้รับเงินมัดจำคืน เต็มจำนวน ในวันจัดกิจกรรม *รายละเอียดในการขอรับเงินคืน สอบถามเพิ่มเติมได้ใน Line Group

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 23
[Onsite] STEAM Play เสริมทักษะสู่โลกอนาคต รอบที่ 2 : สำหรับคุณครูและนักการศึกษา (Workshop นี้มีค่าใช้จ่ายในการมัดจำเพื่อเข้าร่วมจำนวน 300 บาท)
ทำอย่างไรเมื่อลูกวัยรุ่นทำตัวไม่น่ารัก

ทำอย่างไรเมื่อลูกวัยรุ่นทำตัวไม่น่ารัก

June 9th, 2023
20:00 - 21:00
Starfish Academy

Starfishlabz กับกิจกรรม Parenting สุด Exclusive ที่สรรหามาให้ พ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะ กับกิจกรรม Online Clinic ปรับหัวใจให้พ่อแม่ กิจกรรมสุดพิเศษที่จัดขึ้นให้ผู้ปกครองเพียง 20 คนเท่านั้น ที่จะได้เข้ารับการปรึกษาในปัญหาที่กำลังประสบในแง่มุมต่างๆ ของการเลี้ยงลูก กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในคลินิกที่จะหมุนเวียนมาในแต่ละเดือนโดยในเดือนมิถุนายนนี้พบกับวิทยากรมากความสามารถ คุณกิ๊ฟท์ ปรีห์กมล จันทรนิจกร นักจิตบำบัดผู้รักษาใจ ผู้ก่อตั้ง Ma:D พื้นที่สำหรับผู้ประกอบการสังคม บอกเลยว่าพ่อแม่ผู้ปกครอง คุณครู ห้ามพลาดกิจกรรม Exclusive นี้จริงๆ สำหรับหัวข้อที่จะนำมาปรึกษากับ วิทยากรคลินิคพ่อแม่ในเดือนมิถุนายนนี้ จะพบกันในเรื่อง ทำอย่างไรเมื่อลูกวัยรุ่น ทำตัวไม่น่ารัก วัยรุ่น คำคำนึ้ดี และมีหลายมิติให้พ่อแม่ได้ปรับตัวปรับใจ เราก็เคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนนะ ถึงแม้ว่าบริบทของสังคม ยุคสมัย จะเปลี่ยนไปมากสักหน่อย แต่อยากชวนคุณพ่อคุณแม่มาย้อนความทรงจำในช่วงวัยรุ่นนำออกมาปัดฝุ่น และพิจารณาอาจจะเห็นภาพซ้อนของตัวเราในตัวลูกก็ได้ และถ้าเห็นความไม่น่ารักของลูกเราต้องทำตัวอย่างไร มาร่วมค้นหาคำตอบไปกับ คุณกิ๊ฟท์วิทยากรประจำคลินิคเดือนนี้กันค่า

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 10
ทำอย่างไรเมื่อลูกวัยรุ่นทำตัวไม่น่ารัก

Workshop ที่ผ่านมา

Feel Happy ตามวิถีติ่ง “ติ่งกัน อย่างมีความสุข”

Feel Happy ตามวิถีติ่ง “ติ่งกัน อย่างมีความสุข”

September 25th, 2021
13:30 - 15:00
StarfishAcademy
Starfish Academy

Starfish Academy

Feel Happy ตามวิถีติ่ง “ติ่งกัน อย่างมีความสุข”
"ครูสอน Kids (คิด)" ตอนที่ 1

"ครูสอน Kids (คิด)" ตอนที่ 1

September 25th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

"ครูสอน Kids (คิด)" ตอนที่ 1
"Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ"

"Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ"

September 18th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Acadamy
Starfish Academy

Starfish Academy

"Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ"
"Live สดบทไม่มี เครื่องมือดีๆ สำหรับครู"

"Live สดบทไม่มี เครื่องมือดีๆ สำหรับครู"

September 11th, 2021
10:30 - 12:00
StarfishAcademy
Starfish Academy

Starfish Academy

"Live สดบทไม่มี เครื่องมือดีๆ สำหรับครู"
“สร้างสื่อการสอน On Hand, On Demand ผ่าน PowerPoint”

“สร้างสื่อการสอน On Hand, On Demand ผ่าน PowerPoint”

September 4th, 2021 - September 12th, 2021
10:30 - 12:00
StarfishAcademy
Starfish Academy

Starfish Academy

“สร้างสื่อการสอน On Hand, On Demand ผ่าน PowerPoint”
“เครื่องมือการสร้างคลิป เพื่อใช้ประกอบการสอน โดย Adobe Spark"

“เครื่องมือการสร้างคลิป เพื่อใช้ประกอบการสอน โดย Adobe Spark"

August 28th, 2021
10:30 - 12:00
StarfishAcademy
Starfish Academy

Starfish Academy

“เครื่องมือการสร้างคลิป เพื่อใช้ประกอบการสอน โดย Adobe Spark"