การเขียนแผนการสอนแบบ Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

การเขียนแผนการสอนแบบ Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

ผ่านไปแล้ว
November 6th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
เคล็ดไม่ลับ ในการสอนแบบ Active และสร้างสมรรถนะผู้เรียน แบบบ้านปลาดาว ที่ง่าย ใช้ได้จริง และไม่เพิ่มภาระ โดยครูบ้านปลาดาว เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

วิมลนันท์
วิมลนันท์
Written by: 06.11.2021

นางสาวพนิดา
นางสาวพนิดา
Written by: 06.11.2021

Neeni Club
Neeni Club
Written by: 06.11.2021

แนวทางการเขียนแผนฐานสมรรถนะ

อักษร
อักษร
Written by: 06.11.2021

ได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะ

ครีม
ครีม
Written by: 06.11.2021

Pruksa
Pruksa
Written by: 06.11.2021

เข้าใจเรื่องฐานสมรรถนะดีขึ้น

Fon
Fon
Written by: 06.11.2021

เอกรัฐ
เอกรัฐ
Written by: 06.11.2021

โสภิดา
โสภิดา
Written by: 06.11.2021

นำไปใช้ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป

Tanasorn
Tanasorn
Written by: 06.11.2021

ดีครับ

นางสาวเกษรินทร์
นางสาวเกษรินทร์
Written by: 06.11.2021

b.b
b.b
Written by: 06.11.2021

นางสาวอารีนี
นางสาวอารีนี
Written by: 06.11.2021

เข้าใจการทำแผนสมรรถนะเบื้องต้นได้

ศศิธร
ศศิธร
Written by: 06.11.2021

Nooralina
Nooralina
Written by: 06.11.2021

ภัคจิรา
ภัคจิรา
Written by: 06.11.2021

จัดกิจกรรมดีๆมาอีกนะคะ

รอฮานี
รอฮานี
Written by: 06.11.2021

นางสาวรัตนาวดี
นางสาวรัตนาวดี
Written by: 06.11.2021

Suneerat
Suneerat
Written by: 06.11.2021

ดีมาก

ธาราลักษณ์
ธาราลักษณ์
Written by: 06.11.2021

การเขียนแผนให้เกิดความน่าสนใจจนกการนำไปใช้ได้จริง