การเขียนแผนการสอนแบบ Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

การเขียนแผนการสอนแบบ Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

ผ่านไปแล้ว
November 6th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
เคล็ดไม่ลับ ในการสอนแบบ Active และสร้างสมรรถนะผู้เรียน แบบบ้านปลาดาว ที่ง่าย ใช้ได้จริง และไม่เพิ่มภาระ โดยครูบ้านปลาดาว เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

สุภัคญาดา
สุภัคญาดา
Written by: 06.11.2021

ชบากร
ชบากร
Written by: 06.11.2021

การจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ

Patcharin
Patcharin
Written by: 06.11.2021

การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนกาสอนให้นักเรียนเกิดทักษะ นำไปสู่การปฏบัติ มากกว่าความรู้ ความจำ

ศิริจรรยา
ศิริจรรยา
Written by: 06.11.2021

ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มากและจะนำไปปรับใช้ค่ะ/ขอบคุณค่ะ

นางสาวชุติมา
นางสาวชุติมา
Written by: 06.11.2021

S.Atchama
S.Atchama
Written by: 06.11.2021

นายยุทธพงษ์
นายยุทธพงษ์
Written by: 06.11.2021

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 06.11.2021

นำไปปรับใช้ในการเขียนแผนสอนค่ะ

นางสาวสวัชยา
นางสาวสวัชยา
Written by: 06.11.2021

ขอบคุณมากค่ะ อยากได้ตัวเอกสารประกอบการอบรม

นายรัตนชัย
นายรัตนชัย
Written by: 06.11.2021

ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ในครั้งต่อไปอีก เรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

weerapan
weerapan
Written by: 06.11.2021

ได้รับความรู้ดีมาก

Atjima
Atjima
Written by: 06.11.2021

อยากให้มีตัวอย่างของวิชาภาษาจีนบ้างค่ะ

เสกสรรค์
เสกสรรค์
Written by: 06.11.2021

เฌอมารินทร์
เฌอมารินทร์
Written by: 06.11.2021

ได้ความเรื่องฐานสมรรถนะที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

นายชลชาติ
นายชลชาติ
Written by: 06.11.2021

ได้รับความรู้ในการออกแบบแผนจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

นางสาวขวัญตา
นางสาวขวัญตา
Written by: 06.11.2021

ครูไก่
ครูไก่
Written by: 06.11.2021

วชิรภัทร
วชิรภัทร
Written by: 06.11.2021

นางสาวปริญดา
นางสาวปริญดา
Written by: 06.11.2021

การนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้

นางจิราภรณ์
นางจิราภรณ์
Written by: 06.11.2021

นำไปใช้ในการเขียนแผนการสอนแบบ Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะโดยเฉพาะวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ