การเขียนแผนการสอนแบบ Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

การเขียนแผนการสอนแบบ Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

ผ่านไปแล้ว
November 6th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy

เคล็ดไม่ลับ ในการสอนแบบ Active และสร้างสมรรถนะผู้เรียน แบบบ้านปลาดาว ที่ง่าย ใช้ได้จริง และไม่เพิ่มภาระ โดยครูบ้านปลาดาว เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

looknam Mickeys
looknam Mickeys
Written by: 05.11.2021

นางพัชราภรณ์
นางพัชราภรณ์
Written by: 06.11.2021

ประสบการณ์จัดการเรีบนรู้หลักสูตรสมรรถนะ

นายวิชยานนท์
นายวิชยานนท์
Written by: 06.11.2021

นายธีรวุฒิ
นายธีรวุฒิ
Written by: 06.11.2021

ดีมากครับ

นางสาวกฤตติการ์
นางสาวกฤตติการ์
Written by: 06.11.2021

การทำแผนการสอนแบบ active

Anchalee
Anchalee
Written by: 06.11.2021

นางกันตวรรณ
นางกันตวรรณ
Written by: 06.11.2021

Nucharee
Nucharee
Written by: 06.11.2021

ขอบคุณสำหรับความรู้มากเลนค่ะ ทำให้นำมาประยุกต์ใช้ได้ค่ะ

นางสาวจารุวรรณ
นางสาวจารุวรรณ
Written by: 06.11.2021

อยากให้จัดอมรมอีก

พัลลพ
พัลลพ
Written by: 06.11.2021

วิภาพร
วิภาพร
Written by: 06.11.2021

ออกแบบกิจกรรมการสอนเพื่อผู้เรียน

นางสาวจริยาพร
นางสาวจริยาพร
Written by: 06.11.2021

ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสมรรถนะ

รัชนก
รัชนก
Written by: 06.11.2021

การเขียนแผนการเรียนรู้

นายสุนทร
นายสุนทร
Written by: 06.11.2021

ได้รับความรู้ในเรื่องสมรรถนะได้ชัดเจนดีมาก และ การนำไปใช้ ในการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ด้วย

พิมพ์พจี
พิมพ์พจี
Written by: 06.11.2021

ตัวอย่างแผนสมรรถนะจองปฐมวัยและวิธีการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย

นางสาวแสงเดือน
นางสาวแสงเดือน
Written by: 06.11.2021

Kengkie
Kengkie
Written by: 06.11.2021

แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

จิราภรณ์
จิราภรณ์
Written by: 06.11.2021

ชนกนาถ
ชนกนาถ
Written by: 06.11.2021

ความรู้ใหม่ๆ

Suchada
Suchada
Written by: 06.11.2021

การเขียนแผน