การเขียนแผนการสอนแบบ Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

การเขียนแผนการสอนแบบ Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

ผ่านไปแล้ว
November 6th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
เคล็ดไม่ลับ ในการสอนแบบ Active และสร้างสมรรถนะผู้เรียน แบบบ้านปลาดาว ที่ง่าย ใช้ได้จริง และไม่เพิ่มภาระ โดยครูบ้านปลาดาว เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวปิยนุช
นางสาวปิยนุช
Written by: 06.11.2021

การเขียนแผน เพื่อนให้เกิดการเรียนรู้ Active

วาสนา
วาสนา
Written by: 06.11.2021

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนและได้ฝึกประสบการณ์จัดทำแผนในการบูรณาการให้เข้ากับรายวิชาที่สอน

ชวนพิศ
ชวนพิศ
Written by: 06.11.2021

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

นางสาวกนกรัตน์
นางสาวกนกรัตน์
Written by: 06.11.2021

นราวดี
นราวดี
Written by: 06.11.2021

ได้รับความรู้การจัดการเรียนสมรรถนะเพิ่มมากขึ้น

สราวุธ
สราวุธ
Written by: 06.11.2021

แปลกใหม่ดีครับ

นางสาวจุฬาลักษณ์
นางสาวจุฬาลักษณ์
Written by: 06.11.2021

ได้นำความรู้ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน

ทศพร
ทศพร
Written by: 06.11.2021

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ มุ่งผลลัพธ์ให้ผู้เรียนทำเป็น

นางพานทอง
นางพานทอง
Written by: 06.11.2021

วรรณภา
วรรณภา
Written by: 06.11.2021

นำไปปรระยุกต์ใช้กับการเขียนแผนการสอน

วรรณิษา
วรรณิษา
Written by: 06.11.2021

ปิยะวรรณ
ปิยะวรรณ
Written by: 06.11.2021

ชุลี
ชุลี
Written by: 06.11.2021

นางสาวฮาฟีฟะ
นางสาวฮาฟีฟะ
Written by: 06.11.2021

นางปุณศยา
นางปุณศยา
Written by: 06.11.2021

เป็นโครงการอบรมที่ดีมากได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสมรรถนะเพิ่มขึ้นมากเลยคะ

ศิวกร
ศิวกร
Written by: 06.11.2021

นางสาวฉันท์ชนก
นางสาวฉันท์ชนก
Written by: 06.11.2021

เนื้อหาน่าสนใจ ทันสมัยต่อเหตุการณ์

Sukonta
Sukonta
Written by: 06.11.2021

ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามสมรรถนะดียิ่งขึ้น

ฉัตรชฎา
ฉัตรชฎา
Written by: 06.11.2021

ได้รความรูจริงค่ะ