การเขียนแผนการสอนแบบ Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

การเขียนแผนการสอนแบบ Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

ผ่านไปแล้ว
November 6th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
เคล็ดไม่ลับ ในการสอนแบบ Active และสร้างสมรรถนะผู้เรียน แบบบ้านปลาดาว ที่ง่าย ใช้ได้จริง และไม่เพิ่มภาระ โดยครูบ้านปลาดาว เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นายณัฐวัฒน์
นายณัฐวัฒน์
Written by: 06.11.2021

เกตน์สิริ
เกตน์สิริ
Written by: 06.11.2021

ได้รับแนวทางการจัดรูปแบบการสอนใหม่ๆ ที่สามารถนำไปรับใช้ในชั้นเรียนได้

Suwapat
Suwapat
Written by: 06.11.2021

Woraphan
Woraphan
Written by: 06.11.2021

ศุภพิชญ์
ศุภพิชญ์
Written by: 06.11.2021

ได้รับความรู้เกี่ยวกับCBIเพิ่มขึ้น

Supisara
Supisara
Written by: 06.11.2021

The Sun
The Sun
Written by: 06.11.2021

ได้เข้าใจเกี่ยวกับcbiเพิ่มมากขึ้น

นางสาวณัฐวิภา
นางสาวณัฐวิภา
Written by: 06.11.2021

มัณทนา
มัณทนา
Written by: 06.11.2021

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบActive โดนยเน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะของผู้เรียน

Jiranat
Jiranat
Written by: 06.11.2021

แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะ

กิตติยา
กิตติยา
Written by: 06.11.2021

อรรณพ
อรรณพ
Written by: 06.11.2021

เกียรติศักดิ์
เกียรติศักดิ์
Written by: 06.11.2021

ได้ทบทวนความรู้เรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการจัดทำแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนต่อไป

Nusara
Nusara
Written by: 06.11.2021

ได้รับความรู้ด้านสมรรถถนะการเขียนแผน

นางสาวพิมพ์ใจ
นางสาวพิมพ์ใจ
Written by: 06.11.2021

ดีมากๆ

รัตนาภรณ์
รัตนาภรณ์
Written by: 06.11.2021

นางสาวสาคร
นางสาวสาคร
Written by: 06.11.2021

การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

Lesoya
Lesoya
Written by: 06.11.2021

นางสาวจุฑาทิพย์
นางสาวจุฑาทิพย์
Written by: 06.11.2021

ได้รู้วิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

Siriwanna
Siriwanna
Written by: 06.11.2021

เข้าใจสมรรถนะมากยิ่งขึ้น