การเขียนแผนการสอนแบบ Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

การเขียนแผนการสอนแบบ Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

ผ่านไปแล้ว
November 6th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy

เคล็ดไม่ลับ ในการสอนแบบ Active และสร้างสมรรถนะผู้เรียน แบบบ้านปลาดาว ที่ง่าย ใช้ได้จริง และไม่เพิ่มภาระ โดยครูบ้านปลาดาว เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวศศิวิมล
นางสาวศศิวิมล
Written by: 06.11.2021

Natpawee
Natpawee
Written by: 06.11.2021

ได้เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการสอนแบบ Active ที่เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะมากยิ่งขึ้นค่ะ

Nynus
Nynus
Written by: 06.11.2021

อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาอีกหลายๆครั้งเลยนะคะ

Suphatharat
Suphatharat
Written by: 06.11.2021

ความรู้เรื่องการเขียนแผนฐานสมรรถนะซึ่งเน้นให้นักเรียนได้คิด ได้ปฏิบัติเอง โดยสอดคล้องกับการจัดการเรียนในรายวิชาเคมีกับการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี

สุกัญญา
สุกัญญา
Written by: 06.11.2021

เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านฐานสมรรถนะที่ดีเยี่ยมมากค่ะ

Doangkamon
Doangkamon
Written by: 06.11.2021

ได้แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่เพิ่มขึ้น

นางสาวกนกรัตน์
นางสาวกนกรัตน์
Written by: 06.11.2021

Piyawan
Piyawan
Written by: 06.11.2021

นางสาวสมพร
นางสาวสมพร
Written by: 06.11.2021

การทำแผนการสอนที่เป็นสมรรถนะ

สิริรัตน์
สิริรัตน์
Written by: 06.11.2021

นางสาวสุนิสา
นางสาวสุนิสา
Written by: 06.11.2021

-

นางปทุมพร
นางปทุมพร
Written by: 06.11.2021

ได้รับความรู้ใหม่ที่ดีและสามารถนำไปใช้ได้

นางสาวสมเจตน์
นางสาวสมเจตน์
Written by: 06.11.2021

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างดี

เจตน์พงศ์
เจตน์พงศ์
Written by: 06.11.2021

ได้รับความรู้มากๆจากวิทยากร วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี เข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้

มะลิวรรณ์
มะลิวรรณ์
Written by: 06.11.2021

การปรับแผนให้สอดคล้องและพัฒนากับทักษะและสมรรถนะของนักเรียน

วัชระ
วัชระ
Written by: 06.11.2021

ได้ทราบถึงแนวทางกิจกรรมที่นำไปสู่สมรรถนะ

ปาริชาติ
ปาริชาติ
Written by: 06.11.2021

ได้นำความรู้ในครั้งนี้ไปปรับใช้ สอนนักเรียน ได้ความรู้มากมาย

รัตติมา
รัตติมา
Written by: 06.11.2021

นางคนองนิจ
นางคนองนิจ
Written by: 06.11.2021

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

ยุวดี
ยุวดี
Written by: 06.11.2021