การเขียนแผนการสอนแบบ Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

การเขียนแผนการสอนแบบ Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

ผ่านไปแล้ว
November 6th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
เคล็ดไม่ลับ ในการสอนแบบ Active และสร้างสมรรถนะผู้เรียน แบบบ้านปลาดาว ที่ง่าย ใช้ได้จริง และไม่เพิ่มภาระ โดยครูบ้านปลาดาว เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Vipa
Vipa
Written by: 06.11.2021

เห็นภาพการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติ

Wisa
Wisa
Written by: 06.11.2021

-

Yada
Yada
Written by: 06.11.2021

Mew
Mew
Written by: 06.11.2021

รู้เทคนิควิธีการสอนนักเรียนแบบActiveควบคู่ฐานสมรรถนะ

มิณณัฐชา
มิณณัฐชา
Written by: 06.11.2021

มีควาทเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นสมรรถนะ

สุภาภรณ์
สุภาภรณ์
Written by: 06.11.2021

มีความเข้าใจคำว่าสมรรถนะมากขึ้น เพราะสอนปฐมวัย สิ่งนี้ยังใหม่อยู่ค่ะ

นางสาวสุภารัตน์
นางสาวสุภารัตน์
Written by: 06.11.2021

มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมสมรรถนะแก่ผู้เรียนมากขึ้น

ฑิฆัมพร
ฑิฆัมพร
Written by: 06.11.2021

นางสาวกฤตยา
นางสาวกฤตยา
Written by: 06.11.2021

สนุกได้ความรู้

Thanyapon
Thanyapon
Written by: 06.11.2021

การจัดการเรียนการสอนเเบบฐานสมรรถนะว่าควรจะนำมาปรับใช้ได้อย่างไร ได้เห็นตัวอย่างดี ๆ ของเพื่อน ๆ ที่น่าสนใจ

วิอาม
วิอาม
Written by: 06.11.2021

วีรกิตติ์
วีรกิตติ์
Written by: 06.11.2021

-

พรรัตน์
พรรัตน์
Written by: 06.11.2021

นายนฤพงษ์
นายนฤพงษ์
Written by: 06.11.2021

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

นางสาวพรวิภา
นางสาวพรวิภา
Written by: 06.11.2021

นำเป็นแนวทางในการพัฒนางานของตนเอง

นางอรพินท์
นางอรพินท์
Written by: 06.11.2021

ได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

มัฆวาน
มัฆวาน
Written by: 06.11.2021

การประยุกต์ใช้ฐานสมรรถนะที่หลากหลาย

จิราภรณ์
จิราภรณ์
Written by: 06.11.2021

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็ก

นางสาวจุฑาทิพย์
นางสาวจุฑาทิพย์
Written by: 06.11.2021

การออกแบบหลักสูตรที่มอบเวลาการเรียนรู้ให้กับเด็กอย่างเหมาะสม ค่อยๆเพิ่มระดับความยากเมื่อเปลี่ยนระดับชั้น สิ่งสำคัญในการเรียนรู้ยังรวมถึงการที่ครูผู้สอนมีความเชื่อมั่นว่าเด็กจะสามารถเรียนรู้ได้เมื่อเขาชอบและอยากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

สุภาพร
สุภาพร
Written by: 06.11.2021