การเขียนแผนการสอนแบบ Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

การเขียนแผนการสอนแบบ Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

ผ่านไปแล้ว
November 6th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
เคล็ดไม่ลับ ในการสอนแบบ Active และสร้างสมรรถนะผู้เรียน แบบบ้านปลาดาว ที่ง่าย ใช้ได้จริง และไม่เพิ่มภาระ โดยครูบ้านปลาดาว เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

กรัณฑรัตน์
กรัณฑรัตน์
Written by: 06.11.2021

สมรรถนะ อ่านว่า สะ-มัด-ถะ-นะ ไม่ใช่ สะ-หมัด-ถะ-นะ นะคะ

สิรินาถ
สิรินาถ
Written by: 06.11.2021

นางสาวอิงอร
นางสาวอิงอร
Written by: 06.11.2021

krumukmuk
krumukmuk
Written by: 06.11.2021

นางผุสดี
นางผุสดี
Written by: 06.11.2021

ได้ความรู้การเขียนแผนตามสมรรถนะของผู้เรียนและการเข้าใจลักษณะสมรรถนะของผู้เรียน

Thipwimol
Thipwimol
Written by: 06.11.2021

ได้ความรู้เพิ่มเรื่อง ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงไปที่สมรรถนะ เพื่อออกแบบแผน

Chompunoot Suntiphada
Chompunoot Suntiphada
Written by: 06.11.2021

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 06.11.2021

เนื้อหา การนำเสนอของวิทยากร ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ เพราะนำไปปรับใช้ให้เข้ากับการสอนในตอนนี้ค่ะ

วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
Written by: 06.11.2021

ได้ความรู้เรื่องการเขียนแผนการสอนในหลายๆวิชา

สุพรรษา
สุพรรษา
Written by: 06.11.2021

-

thip
thip
Written by: 06.11.2021

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 06.11.2021

ได้เรียนรู้การจัดทำแผนการเรียนรู้ตามสมรรถนะแต่ละวิชา

นิตยา
นิตยา
Written by: 06.11.2021

แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

กรัญยศ
กรัญยศ
Written by: 06.11.2021

ขอบคุณครับ

นางสาวอมรรัตน์
นางสาวอมรรัตน์
Written by: 06.11.2021

ได้ความรู้ฐานสมรรถนะ

นายไพบูลย์
นายไพบูลย์
Written by: 06.11.2021

เข้าใจหลักสูตรสมรรถนะมากยิ่งขึ้น

อมรรัตน์
อมรรัตน์
Written by: 06.11.2021

การเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเองเป็นการการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะแก่ผู้เรียนได้ เพราะผู้เรียนได้มีการวางแผน การปฏิบัติ แก้ปัญหา ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำจรืง

เตือนใจ
เตือนใจ
Written by: 06.11.2021

นางสาวพรทิพย์
นางสาวพรทิพย์
Written by: 06.11.2021

ดีมากค่ะ

นางจุฑามาศ
นางจุฑามาศ
Written by: 06.11.2021

ดีมากค่ะ