การเขียนแผนการสอนแบบ Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

การเขียนแผนการสอนแบบ Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

ผ่านไปแล้ว
November 6th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy

เคล็ดไม่ลับ ในการสอนแบบ Active และสร้างสมรรถนะผู้เรียน แบบบ้านปลาดาว ที่ง่าย ใช้ได้จริง และไม่เพิ่มภาระ โดยครูบ้านปลาดาว เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Pimonporn
Pimonporn
Written by: 06.11.2021

สีแพ
สีแพ
Written by: 06.11.2021

มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนการเรียนรู้มากขึ้น

Nii
Nii
Written by: 06.11.2021

ได้รับความรู้การจัดการเรียนรู้แบบ active learning. สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนเองได้

นายอนุพงษ์
นายอนุพงษ์
Written by: 06.11.2021

Saowanee
Saowanee
Written by: 06.11.2021

ได้เรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะ

Tunyaluk
Tunyaluk
Written by: 06.11.2021

เยาวมาลย์
เยาวมาลย์
Written by: 06.11.2021

มีการนำเสนอข้อมูลที่ใช้จริง เห็นภาพ

ปรินทร์พิชชา
ปรินทร์พิชชา
Written by: 06.11.2021

เฉลิมพร
เฉลิมพร
Written by: 06.11.2021

วิทยากรให้ความรู้ดีมากค่ะ นำไปปรับใช้ได้จริง

ณัฐสิทธิ์
ณัฐสิทธิ์
Written by: 06.11.2021

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ชูเกษม
ชูเกษม
Written by: 06.11.2021

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ดีมาก

นางสาวไพรินทร์
นางสาวไพรินทร์
Written by: 06.11.2021

ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้

พิชชานันท์
พิชชานันท์
Written by: 06.11.2021

อัญชณา
อัญชณา
Written by: 06.11.2021

จิรนาฎ
จิรนาฎ
Written by: 06.11.2021

Selene
Selene
Written by: 06.11.2021

ได้ทราบการเขียนแผนการสอนแบบ Active Learning เพิ่มเติม

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 06.11.2021

การเขียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

นางสาวกาญจนา
นางสาวกาญจนา
Written by: 06.11.2021

ศศิวิมล
ศศิวิมล
Written by: 06.11.2021

ได้รับความรู้เพิ่มมากๆ

mol
mol
Written by: 06.11.2021

Excellen