ความรักกับวัยรุ่น ควรสนับสนุนหรือควรเลี่ยง?

ความรักกับวัยรุ่น ควรสนับสนุนหรือควรเลี่ยง?

ผ่านไปแล้ว
February 4th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
รักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝน คุณครูเริ่มกังวล เพราะนักเรียนกางร่มจุดเทียน มาทำความรู้จักกับจิตวิทยาของความรัก และแบ่งปันประสบการณ์ความรักของเหล่าวัยใสในโรงเรียน รับมืออย่างไรในวันที่นักเรียนคลั่งรัก
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

TramGang
TramGang
Written by: 04.02.2023

นางสาววิยากร
นางสาววิยากร
Written by: 04.02.2023

ภานุมาศ
ภานุมาศ
Written by: 04.02.2023

พัชฎาภา
พัชฎาภา
Written by: 04.02.2023

Manitsara
Manitsara
Written by: 04.02.2023

ชอบค่ะ ได้ความรู้ในมุมมองวิชาการ แบ่งเป็นภาคทฤษฎี เป็นความรู้ที่ทำให้ผู้ปกครองมีแนวทางในการสังเกตพฤติกรรมของลูกๆ และสามารถอธิบายเป็นหลักวิชาการให้ลูกๆ เข้าใจได้ว่า ความรักก็มีหลักการนะคะ และสอนให้เด็กๆ เรียนรู้หลักการรักที่ถูกต้องเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาตนเอง เมื่อเกิดสภาพอารมณ์ต่างๆ และประเมินความคิด ความสัมพันธ์ของตนเองกับคนรอบๆ ข้างได้ด้วยตนเอง (เป็นไกด์ไลน์) ดีมากๆ เลยค่ะ ขอบพระคุณท่านวิทยาการและทีมงานทุกท่านค่ะ...

ณภัทร
ณภัทร
Written by: 04.02.2023

นางสาวสุกัญญา
นางสาวสุกัญญา
Written by: 04.02.2023

เรื่องการแก้ปัญหาความรักของวัยเรียน

นางสาววิลาวัณย์ เทียบสี
นางสาววิลาวัณย์ เทียบสี
Written by: 04.02.2023

ได้รับรู้ประสบการ์ณความรักของหลายๆคน ได้รู้จักความหมายของความรักที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ค่ะ

วรรณภา
วรรณภา
Written by: 04.02.2023

นางหทัยชนก
นางหทัยชนก
Written by: 04.02.2023

นำไปปรับใช้กับนร.

กานดา
กานดา
Written by: 04.02.2023

นางสาวพิมพ์พร
นางสาวพิมพ์พร
Written by: 04.02.2023

สมฤทัย
สมฤทัย
Written by: 04.02.2023

-

นางสาวเพ็ญประภา
นางสาวเพ็ญประภา
Written by: 04.02.2023

Korkanok
Korkanok
Written by: 04.02.2023

ปวริศา
ปวริศา
Written by: 04.02.2023

เข้าใจความรักของวัยรุ่นมากขึ้น

โชติกา
โชติกา
Written by: 04.02.2023

นางจินตนา
นางจินตนา
Written by: 04.02.2023

เข้าใจเรื่องความรัก นำความรู้ไปใช้กับเด็กเพื่อให้มีความรักไปในทางที่เหมาะสม

นพวรรณ
นพวรรณ
Written by: 04.02.2023

จิตวิทยาความรัก

นางสาววิไล
นางสาววิไล
Written by: 04.02.2023