ความรักกับวัยรุ่น ควรสนับสนุนหรือควรเลี่ยง?

ความรักกับวัยรุ่น ควรสนับสนุนหรือควรเลี่ยง?

ผ่านไปแล้ว
February 4th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
รักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝน คุณครูเริ่มกังวล เพราะนักเรียนกางร่มจุดเทียน มาทำความรู้จักกับจิตวิทยาของความรัก และแบ่งปันประสบการณ์ความรักของเหล่าวัยใสในโรงเรียน รับมืออย่างไรในวันที่นักเรียนคลั่งรัก
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นายวิษณุ
นายวิษณุ
Written by: 04.02.2023

เจษฎา
เจษฎา
Written by: 04.02.2023

นัฐชยพชร
นัฐชยพชร
Written by: 04.02.2023

ผ่าน work shop นี้ แล้ว คิดว่าจะเป็นครูแนะแนวที่เก่งขึ้นได้ และได้เทคนิคการให้คำแนะนำกับลูกตัวเองและนักเรียนในเรื่องความรักค่ะ

mamare
mamare
Written by: 04.02.2023

เข้าใจความรักในวัยรุ่นมากขึ้น และเป็นการทบทวนเนื้อหา

มณีนุช
มณีนุช
Written by: 04.02.2023

การจัดการพฤติกรรมทางเพศกับวัยรุ่น

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 04.02.2023

นางปัฐมา
นางปัฐมา
Written by: 04.02.2023

ได้รับความรู้ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกับลูกสาว เพราะกำลังเป็นวัยรุ่นค่ะ จะได้สามารถพูดคุยกับเขาได้ ดูแลช่วยเหลือเขาทันในการดำรงชีวิตในสังคมต่อไปค่ะ

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 04.02.2023

การคิด

ปาริชาติ
ปาริชาติ
Written by: 04.02.2023

วินัฎฐา
วินัฎฐา
Written by: 04.02.2023

เข้าใจเรื่องความรักของวัยรุ่น

นายจรินทร์
นายจรินทร์
Written by: 04.02.2023

รุ้งทิพย์
รุ้งทิพย์
Written by: 04.02.2023

ขอบคุณกิจกรรมดีๆ

จันทร์ทิมา
จันทร์ทิมา
Written by: 04.02.2023

นางนัยเนตร
นางนัยเนตร
Written by: 04.02.2023

เกศณีย์
เกศณีย์
Written by: 04.02.2023

เป็นปนะโยชน์มากค่ะ

boro1992
boro1992
Written by: 04.02.2023

ได้ความรู้เพิ่มขึ้น

จ๊ะโอ๋
จ๊ะโอ๋
Written by: 04.02.2023

นางสาววโรทัย
นางสาววโรทัย
Written by: 04.02.2023

ณัฐวิภา
ณัฐวิภา
Written by: 04.02.2023

ปี
ปี
Written by: 04.02.2023

ทำให้ได้รับความรู้ได้ดี สามารถนำใช้ในชีวิตประจำวันได้