ความรักกับวัยรุ่น ควรสนับสนุนหรือควรเลี่ยง?

ความรักกับวัยรุ่น ควรสนับสนุนหรือควรเลี่ยง?

ผ่านไปแล้ว
February 4th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
รักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝน คุณครูเริ่มกังวล เพราะนักเรียนกางร่มจุดเทียน มาทำความรู้จักกับจิตวิทยาของความรัก และแบ่งปันประสบการณ์ความรักของเหล่าวัยใสในโรงเรียน รับมืออย่างไรในวันที่นักเรียนคลั่งรัก
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

San Junior
San Junior
Written by: 04.02.2023

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
Written by: 04.02.2023

อรทัย
อรทัย
Written by: 04.02.2023

นายณภัทร
นายณภัทร
Written by: 04.02.2023

เรื่องความรักไม่จำเป็นต้องปิด เรื่องที่ผิดคือสอนความรักแบบปกปิด

นายวีระยุทธ
นายวีระยุทธ
Written by: 04.02.2023

นางสาวรัตนา
นางสาวรัตนา
Written by: 04.02.2023

นายอรรถพล
นายอรรถพล
Written by: 04.02.2023

นางสาวกัญญา
นางสาวกัญญา
Written by: 04.02.2023

ดีมากค่ะ

นางสาวอังคณา
นางสาวอังคณา
Written by: 04.02.2023

รำไพ
รำไพ
Written by: 04.02.2023

ได้ความรู้ใหม่ๆ

จมาพร
จมาพร
Written by: 04.02.2023

ครูต่าย
ครูต่าย
Written by: 04.02.2023

นำไปใช้สอนลูกตนเอง

นางสาวกัญญารัตน์
นางสาวกัญญารัตน์
Written by: 04.02.2023

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 04.02.2023

พัฒนาต่อการจัดการเรียนการสอน

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 04.02.2023

นางสาวนันทพร
นางสาวนันทพร
Written by: 04.02.2023

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 04.02.2023

ได้รับความรู้และประโยชน์อย่างมากค่ะ

อังสนา
อังสนา
Written by: 04.02.2023

รับความรู้ใหม่ และเข้าใจวัยพฤติกรรมวัยรุ่นมากขึ้่น

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 04.02.2023

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 04.02.2023