ความรักกับวัยรุ่น ควรสนับสนุนหรือควรเลี่ยง?

ความรักกับวัยรุ่น ควรสนับสนุนหรือควรเลี่ยง?

ผ่านไปแล้ว
February 4th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
รักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝน คุณครูเริ่มกังวล เพราะนักเรียนกางร่มจุดเทียน มาทำความรู้จักกับจิตวิทยาของความรัก และแบ่งปันประสบการณ์ความรักของเหล่าวัยใสในโรงเรียน รับมืออย่างไรในวันที่นักเรียนคลั่งรัก
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวศศิธร
นางสาวศศิธร
Written by: 04.02.2023

ชมพูนุท
ชมพูนุท
Written by: 04.02.2023

ดีมากค่ะ

นางชนธิชา
นางชนธิชา
Written by: 04.02.2023

ครูคิม
ครูคิม
Written by: 04.02.2023

Kulina
Kulina
Written by: 04.02.2023

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 04.02.2023

ความรักของวัยรุ่น

นางสาวนงเยาว์
นางสาวนงเยาว์
Written by: 04.02.2023

ดีมาก ได้ความรู้

ปทุมเมศ
ปทุมเมศ
Written by: 04.02.2023

นางภรพนา
นางภรพนา
Written by: 04.02.2023

ทำให้เข้าใจในเรื่องของความรักและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนได้มากที่สุด

นางปุณศยา
นางปุณศยา
Written by: 04.02.2023

KruVenus
KruVenus
Written by: 04.02.2023

ประกายดาว
ประกายดาว
Written by: 04.02.2023

นางนัยนา
นางนัยนา
Written by: 04.02.2023

ได้รับความรู้และวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อครูที่ต้องดูแลเด็กดีมากค่ะ

Krupaeng
Krupaeng
Written by: 04.02.2023

ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและองค์ประกอบของความรัก ทั้งองค์ประกอบภายนอกคือสิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบภายในคือฮอร์โมนต่างๆในร่างกาย ตลอดจนแนวคิดในการดูแลเด็กวัยเรียนให้เข้าใจเกี่ยวกับความรักทึ่ถูกทาง

นางนิภา
นางนิภา
Written by: 04.02.2023

ชาลิสา
ชาลิสา
Written by: 04.02.2023

ขอบคุณคะ

บุญพิทักษ์
บุญพิทักษ์
Written by: 04.02.2023

JaZ
JaZ
Written by: 04.02.2023

-

สุรีมาศ
สุรีมาศ
Written by: 04.02.2023

นางศิริวรรณ
นางศิริวรรณ
Written by: 04.02.2023

ดี