ความรักกับวัยรุ่น ควรสนับสนุนหรือควรเลี่ยง?

ความรักกับวัยรุ่น ควรสนับสนุนหรือควรเลี่ยง?

ผ่านไปแล้ว
February 4th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
รักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝน คุณครูเริ่มกังวล เพราะนักเรียนกางร่มจุดเทียน มาทำความรู้จักกับจิตวิทยาของความรัก และแบ่งปันประสบการณ์ความรักของเหล่าวัยใสในโรงเรียน รับมืออย่างไรในวันที่นักเรียนคลั่งรัก
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 04.02.2023

มัส สุดฤทัย
มัส สุดฤทัย
Written by: 04.02.2023

ได้ความรู้และแนวทางในการนำไปปฏิบัติกับนักเรียนและเด็กๆในอนาคต

เบญจพร
เบญจพร
Written by: 04.02.2023

นางสาวนาฏอนงค์
นางสาวนาฏอนงค์
Written by: 04.02.2023

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรักในรูปแบบต่างๆ ทำให้เข้าใจนักเรียนและตนเองมากขึ้น

อรัญญา
อรัญญา
Written by: 04.02.2023

ครูธนะสิน
ครูธนะสิน
Written by: 04.02.2023

ข้อมูลทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ง่าย

คัทลียา
คัทลียา
Written by: 04.02.2023

วิธีการให้คำปรึกษากับเด็กๆในเรื่องการปฎิบัติตัวเมื่อมีความรักในวัยเรียน

ชลิสรา
ชลิสรา
Written by: 04.02.2023

ไม่ควรปิดกั้นเด็กๆ แต่ควรเปิดใจรับฟังเด็กและคอยให้คำแนะนำ

ครูมาย
ครูมาย
Written by: 04.02.2023

ฐิตินันท์
ฐิตินันท์
Written by: 04.02.2023

นำไปปรับใช้กับเด็กๆ

นายวัลลภ
นายวัลลภ
Written by: 04.02.2023

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 04.02.2023

เข้าใจวัยรุ่นมากขึ้น

Thirakiad
Thirakiad
Written by: 04.02.2023

ปิยมาภรณ์
ปิยมาภรณ์
Written by: 04.02.2023

ได้รับประสบการณ์จากครูและผู้ที่เข้าร่วมworkshopนำไปปรับใช้

วาสนา
วาสนา
Written by: 04.02.2023

ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น

Suneerat
Suneerat
Written by: 04.02.2023

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 04.02.2023

ประภาศรี
ประภาศรี
Written by: 04.02.2023

ต้นอ้อในป่าใหญ่
ต้นอ้อในป่าใหญ่
Written by: 04.02.2023

อินทิรารัตน์
อินทิรารัตน์
Written by: 04.02.2023

ดีมากค่ะ เอกสารก็มีรายละเอียดดีมาก