ความรักกับวัยรุ่น ควรสนับสนุนหรือควรเลี่ยง?

ความรักกับวัยรุ่น ควรสนับสนุนหรือควรเลี่ยง?

ผ่านไปแล้ว
February 4th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
รักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝน คุณครูเริ่มกังวล เพราะนักเรียนกางร่มจุดเทียน มาทำความรู้จักกับจิตวิทยาของความรัก และแบ่งปันประสบการณ์ความรักของเหล่าวัยใสในโรงเรียน รับมืออย่างไรในวันที่นักเรียนคลั่งรัก
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 04.02.2023

วิมลศรี
วิมลศรี
Written by: 04.02.2023

กิตติพงศ์
กิตติพงศ์
Written by: 04.02.2023

นางสาวศิรินิภา
นางสาวศิรินิภา
Written by: 04.02.2023

รัตติกาล
รัตติกาล
Written by: 04.02.2023

ได้รู้ถึงข้อคิดต่างๆ

Beerbuss
Beerbuss
Written by: 04.02.2023

ทำให้ได้ทราบแนวทางในการดูแลนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องสภาพจิตใจความรักและเพศมากขึ้น

แสงเดือน
แสงเดือน
Written by: 04.02.2023

นูรอามีรา
นูรอามีรา
Written by: 04.02.2023

การจัดการเบื้องต้นในการให้คำแนะนำในด้านความรักแก่นักเรียน

นางนริศรา
นางนริศรา
Written by: 04.02.2023

ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรักและรูปแแบบของความรักแนวทางและการปฏิบัติ

อัชราวรรณ
อัชราวรรณ
Written by: 04.02.2023

ฐานิตย์
ฐานิตย์
Written by: 04.02.2023

ศิมาภรณ์
ศิมาภรณ์
Written by: 04.02.2023

สมจิตต์
สมจิตต์
Written by: 04.02.2023

พอใจ

นางสาวสุวิมล
นางสาวสุวิมล
Written by: 04.02.2023

นางศุภลักษณ์
นางศุภลักษณ์
Written by: 04.02.2023

นางแสงจันทร์
นางแสงจันทร์
Written by: 04.02.2023

นิศาชล
นิศาชล
Written by: 04.02.2023

ได้เข้าใจและรู้วิธีในการให้ความรู้เป็นที่พึ่งพิงเป็นที่ปรึกษาให้กับเด็กนักเรียนและลูกๆของตนเองด้วย

นางสาวธารา
นางสาวธารา
Written by: 04.02.2023

นางสาววรางคณา
นางสาววรางคณา
Written by: 04.02.2023

Krunok
Krunok
Written by: 04.02.2023

มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความรักที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนได้