ความรักกับวัยรุ่น ควรสนับสนุนหรือควรเลี่ยง?

ความรักกับวัยรุ่น ควรสนับสนุนหรือควรเลี่ยง?

ผ่านไปแล้ว
February 4th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
รักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝน คุณครูเริ่มกังวล เพราะนักเรียนกางร่มจุดเทียน มาทำความรู้จักกับจิตวิทยาของความรัก และแบ่งปันประสบการณ์ความรักของเหล่าวัยใสในโรงเรียน รับมืออย่างไรในวันที่นักเรียนคลั่งรัก
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Thiti.K
Thiti.K
Written by: 04.02.2023

นางสาวสร้อยสุดา
นางสาวสร้อยสุดา
Written by: 04.02.2023

การมีความรักควรถูกที่ถูกเวลา ทุกอย่างจะได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกทาง

จารุณี
จารุณี
Written by: 04.02.2023

การรับมือกับความรักในวัยเรียน

พณชัย
พณชัย
Written by: 04.02.2023

ชญารัตน์
ชญารัตน์
Written by: 04.02.2023

กัญญรัตน์ สนเมือง
กัญญรัตน์ สนเมือง
Written by: 04.02.2023

ธนัญญา
ธนัญญา
Written by: 04.02.2023

ได้ความรู้ที่ดีมากๆค่ะ

เนตรนภา
เนตรนภา
Written by: 04.02.2023

สามเหลี่ยมแห่งความรัก

นางสาวพัชรี
นางสาวพัชรี
Written by: 04.02.2023

นางสาวจิ​รัชญา
นางสาวจิ​รัชญา
Written by: 04.02.2023

กิ่งแก้ว
กิ่งแก้ว
Written by: 04.02.2023

อารยา
อารยา
Written by: 04.02.2023

นางสาวทัศนีย์
นางสาวทัศนีย์
Written by: 04.02.2023

นางบุษยา
นางบุษยา
Written by: 04.02.2023

มีความเข้าใจเรื่องความรักของวัยรุ่นมากขึ้น สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมโฮมรูม

พศิกา
พศิกา
Written by: 04.02.2023

เราได้ความรู้จากการที่ครูเเนะเเนวได้อธิบายว่าความรัก วัยรุ่นเป็นอย่างไร ควรมีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรักอย่างไร

ศุทธินี
ศุทธินี
Written by: 04.02.2023

นวรัตน์
นวรัตน์
Written by: 04.02.2023

สามารถแนะนำนร.เรื่องความรักในวัยเรียน

นางสาวอรวรา
นางสาวอรวรา
Written by: 04.02.2023

ได้เข้าใจความรักมากขึ้น และเข้าใจนักเรียนมากขึ้น

นางสาวธัญพร
นางสาวธัญพร
Written by: 04.02.2023

-

นายณัฐวุฒิ
นายณัฐวุฒิ
Written by: 04.02.2023

-