ความรักกับวัยรุ่น ควรสนับสนุนหรือควรเลี่ยง?

ความรักกับวัยรุ่น ควรสนับสนุนหรือควรเลี่ยง?

ผ่านไปแล้ว
February 4th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
รักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝน คุณครูเริ่มกังวล เพราะนักเรียนกางร่มจุดเทียน มาทำความรู้จักกับจิตวิทยาของความรัก และแบ่งปันประสบการณ์ความรักของเหล่าวัยใสในโรงเรียน รับมืออย่างไรในวันที่นักเรียนคลั่งรัก
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นายอรุส
นายอรุส
Written by: 04.02.2023

ได้เข้าใจหลากหลายมุมมองของความรักเยอะขึ้นมาก

นาฏ​ย์น​ภากร
นาฏ​ย์น​ภากร
Written by: 04.02.2023

nidalittle
nidalittle
Written by: 04.02.2023

FahRevo
FahRevo
Written by: 04.02.2023

ได้ความรู้มากเกี่ยวกับความรักค่ะ

นางสาวน้ำฝน
นางสาวน้ำฝน
Written by: 04.02.2023

ได้รับความรู้เกี่ยวกับความเข้าใจวัยรุ่นเกี่ยวเรื่องความรักในแต่ละช่วงวัย

Chanitsiree Onkaew
Chanitsiree Onkaew
Written by: 04.02.2023

นางสาวพัชรภรณ์
นางสาวพัชรภรณ์
Written by: 04.02.2023

ได้รู้จักทฤษฎี เกี่ยวกับความรัก ได้เห็นถึงตัวอย่างเคสที่คุณครูท่านพร้อมวิธีแก้ปัญหา

ธีรพงค์
ธีรพงค์
Written by: 04.02.2023

ศิริพร
ศิริพร
Written by: 04.02.2023

สุกัญญา
สุกัญญา
Written by: 04.02.2023

เข้าใจในวัยรุ่นมากขั้นสามารถให้คำแนะนำกับลูกหลานได้

ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ
ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ
Written by: 04.02.2023

พัชรี
พัชรี
Written by: 04.02.2023

การทำความเข้าใจธรรมชาติของนักเรียนกับความรัก

พิมพ์ชนก
พิมพ์ชนก
Written by: 04.02.2023

นางพรภัทรา
นางพรภัทรา
Written by: 04.02.2023

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนุกสนาน มีทั้งความรู้และประสบการณ์แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

นายมนตรี
นายมนตรี
Written by: 04.02.2023

ได้เข้าใจวัยรุ่นมากขึ้น สามารถนำไปใช้กับนักเรียนได้

Pruek
Pruek
Written by: 04.02.2023

สนุก ได้ความรู้

มารยาท
มารยาท
Written by: 04.02.2023

ศิลปะบำบัด

Kook
Kook
Written by: 04.02.2023

นางสาวแพรวพิมล
นางสาวแพรวพิมล
Written by: 04.02.2023

ได้รับความรู้ และวิธีจัดการ และเข้าใจความรักในวัยรุ่นมากขึ้น

อรวรรณ
อรวรรณ
Written by: 04.02.2023

การแลกเปลี่ยนความคิด