เรียนรู้ 12 เรื่องใหญ่ เพื่อพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21

เครื่องมือครู

เครื่องมือครู คือวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน เครื่องมือจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อครูได้นำไปใช้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี ก่อนที่จะนำเครื่องมือแต่ละอย่างไปใช้ ควรศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของเครื่องมือนั้นๆ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายและตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมถึงการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21
73 คอร์ส
73 วิดีโอ
125 บทความ

73 courses for "เครื่องมือครู"

ดูทั้งหมด "เครื่องมือครู"

125 บทความ for "เครื่องมือครู"

ดูทั้งหมด "เครื่องมือครู"
9 วิธีสร้าง Vision Board ตัวช่วยตั้งเป้าหมายเชิงบวก

9 วิธีสร้าง Vision Board ตัวช่วยตั้งเป้าหมายเชิงบวก

Starfish Academy
Starfish Academy
25 views • 17.05.22
9 วิธีสร้าง Vision Board ตัวช่วยตั้งเป้าหมายเชิงบวก
ออกแบบการสอนอย่างไร? ให้ตอบโจทย์ประเด็นท้าทายเกณฑ์ ว.PA

ออกแบบการสอนอย่างไร? ให้ตอบโจทย์ประเด็นท้าทายเกณฑ์ ว.PA

Starfish Academy
Starfish Academy
25 views • 16.05.22
ออกแบบการสอนอย่างไร? ให้ตอบโจทย์ประเด็นท้าทายเกณฑ์ ว.PA
Q-Info กับการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน

Q-Info กับการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
12 views • 16.05.22
Q-Info กับการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal  “Starfish Labz” “Starfish Class”

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal “Starfish Labz” “Starfish Class”

Starfish Academy
Starfish Academy
253 views • 09.05.22
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal “Starfish Labz” “Starfish Class”

73 วิดีโอ for "เครื่องมือครู"

ดูทั้งหมด "เครื่องมือครู"
การเรียนแบบบูรณาการด้วยนวัตกรรม Matterport
04:49

การเรียนแบบบูรณาการด้วยนวัตกรรม Matterport

ฝ่าประเด็นท้าทาย "ผู้อำนวยการ"
03:30

ฝ่าประเด็นท้าทาย "ผู้อำนวยการ"

Starfish Academy
Starfish Academy
38 views 1 เดือนที่แล้ว
ฝ่าประเด็นท้าทาย "ผู้อำนวยการ"
ความสำคัญของ ว.PA และ 6 ข้อปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา
04:44

ความสำคัญของ ว.PA และ 6 ข้อปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
Starfish Academy
47 views 2 เดือนที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม