การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน

การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน เมื่อต้องปรับตัวมาเรียนออนไลน์ ครูเป็นอีกหนึ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเตรียมการสอนเปลี่ยนห้องเรียนออนไลน์ให้ตรงกับบริบทของนักเรียนและครอบครัว มองหาวิธีการนำความรู้มาใช้กับเทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาพัฒนาและปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอยของนักเรียนต่อไป

เรียนรู้เรื่อง วิธีการวัดความรู้ของนักเรียน (ที่ใช้ข้อสอบ RT – NT) ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การเรียนรู้ที่ถดถอยในวันที่โรงเรียนเลื่อนเปิดเทอม ผลกระทบที่ตามมา คือเกิดภาวะถดถอยความรู้ของนักเรียน หลังจากที่เรียนออนไลน์เป็นเวลานาน ส่งผลให้นักเรียนจำนวนมากหลุดพ้นจากระบบการศึกษาในเรื่องการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และภาษา เพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียน การวัดความรู้ การเช็คสภาพจิตใจ และการประเมินความเสี่ยง รวมไปถึงแนวทางในการรับมือประเด็นปัญหาของนักเรียนในการเรียนรู้ที่ถดถอย นำมาพิจารณาปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กและสถานการณ์ปัจจุบัน

Learning Outcomes

วิธีการวัดความรู้ของนักเรียน (ที่ใช้ข้อสอบ RT – NT)

วิธีการเช็คสภาพจิตใจของนักเรียน (ตอนลงพื้นที่)

วิธีการประเมินความเสี่ยงภายในชุมชน (การ Check list)

Q&A การรับมือประเด็นปัญหาของนักเรียนในการเรียนรู้ที่ถดถอย

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านความสัมพันธ์

ด้านความสัมพันธ์

การรู้จักสังคม

การรู้จักสังคม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

07.03.22

Level

Basic

คอลเลคชั่น Education Recovery & Learning loss

Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

วิธีการวัดความรู้ของนักเรียน  (ที่ใช้ข้อสอบ RT – NT)

วิธีการวัดความรู้ของนักเรียน (ที่ใช้ข้อสอบ RT – NT)

วิธีการเช็คสภาพจิตใจของนักเรียน (ตอนลงพื้นที่)

วิธีการเช็คสภาพจิตใจของนักเรียน (ตอนลงพื้นที่)

วิธีการประเมินความเสี่ยงภายในชุมชน (การ Check list)

วิธีการประเมินความเสี่ยงภายในชุมชน (การ Check list)

Q&A การรับมือประเด็นปัญหาของนักเรียนในการเรียนรู้ที่ถดถอย

Q&A การรับมือประเด็นปัญหาของนักเรียนในการเรียนรู้ที่ถดถอย