Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

222 คอร์ส
187 workshops
329 วิดีโอ
1024 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

1086 บทความ

ชวนฝึกภาษาอังกฤษจากซีรีส์ สำเนียงดีได้ ไม่ต้องเครียด

ชวนฝึกภาษาอังกฤษจากซีรีส์ สำเนียงดีได้ ไม่ต้องเครียด

Starfish Academy
Starfish Academy
3739 views • 22.03.23
ชวนฝึกภาษาอังกฤษจากซีรีส์ สำเนียงดีได้ ไม่ต้องเครียด
ให้ลูกเรียนรู้และเติบโตด้วย ‘Constructive Feedback’

ให้ลูกเรียนรู้และเติบโตด้วย ‘Constructive Feedback’

Starfish Academy
Starfish Academy
6332 views • 02.02.21
ให้ลูกเรียนรู้และเติบโตด้วย ‘Constructive Feedback’
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระดาษ 3 แผ่น

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระดาษ 3 แผ่น

Starfish Academy
Starfish Academy
7505 views • 02.02.21
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระดาษ 3 แผ่น
ส่งเสริมอย่างไรให้ลูกเป็น Youtubers ได้สำเร็จ

ส่งเสริมอย่างไรให้ลูกเป็น Youtubers ได้สำเร็จ

Starfish Academy
Starfish Academy
1544 views • 05.02.21
ส่งเสริมอย่างไรให้ลูกเป็น Youtubers ได้สำเร็จ