3 results for "ความคิดสร้างสรรค์"

รับจ้างออกแบบ Portfolio ให้เข้าตากรรมการ  อาชีพเสริมของเด็กสายอาร์ต

รับจ้างออกแบบ Portfolio ให้เข้าตากรรมการ อาชีพเสริมของเด็กสายอาร์ต

Starfish Academy
Starfish Academy

เมื่อพูดถึงการนำเสนอความสามารถส่วนตัว ในยุคนี้ที่โซเชียลมีเดียครองเมืองความแตกต่างของตัวตนที่สามารถสร้างจุดเด่นให้ผู้พบเห็นตรึงตาตรึงใจได้ คงหนีไม่พ้นการนำเสนอความเป็นตัวเอง ผ่านสิ่งที่เรียกว่า “Portfolio” หรือ “แฟ้มสะสมผลงาน” ปัจจุบัน Portfoli ...

585 views 27.12.21
รับจ้างออกแบบ Portfolio ให้เข้าตากรรมการ อาชีพเสริมของเด็กสายอาร์ต
2 ทักษะที่ควรมีในศตวรรษที่ 21

2 ทักษะที่ควรมีในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy

ไม่มีไม่ได้แล้วนะ! เพราะโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว และเร็วมากด้วยทำให้สิ่งต่าง ๆ ถูกเปลี่ยนไป ทั้งหลักสูตรและทักษะต่าง ๆ ในศตวรรษที่ 21 การเรียนก็มีความสำคัญแต่ไม่สำหรับยุคนี้ ทักษะที่เด็ก ๆ ควรมีในศตวรรษที่ 21 คือทักษะทางด้านวิชาการ และทักษ ...

2104 views 21.02.20
2 ทักษะที่ควรมีในศตวรรษที่ 21
4 วิธี พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กๆ

4 วิธี พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กๆ

Starfish Academy
Starfish Academy

ความคิดสร้างสรรค์ เปรียบเสมือนสิ่งที่ไม่สิ่นสุด เพราะความคิดสร้างสรรค์คือการคิดที่ผ่านทักษะการคิดออกมาเพื่อแก้ไขปัญหา หรือการคิดแนวคิดใหม่ ๆ ออกมา การคิดแบบมีความคิดสร้างสรรค์ล้วนแล้วแต่เป็นทักษะที่ทุกคนควรมี โดยการคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้อยู่ตล ...

2462 views 21.02.20
4 วิธี พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กๆ