Hashtag ความคิดสร้างสรรค์

7 results for "ความคิดสร้างสรรค์"

เจาะลึกอาชีพในอนาคต สาย Gaming: ทำความรู้จัก Gamer อาชีพในฝันของผู้รักการเล่นเกม

เจาะลึกอาชีพในอนาคต สาย Gaming: ทำความรู้จัก Gamer อาชีพในฝันของผู้รักการเล่นเกม

Starfish Academy
Starfish Academy
12692 views • 03.01.23

คนเรามีความหลากหลายทั้งความสามารถและความคิด มีการเรียนรู้และความสนใจที่แตกต่างกัน ทำให้มี ความถนัดด้านต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน บางคนถนัดความรู้ทางวิชาการ บางคนถนัดในงานอดิเรกของตนเอง อย่างไรก็ตาม คนที่ไม่ได้ถนัดความรู้วิชาการ ก็ไม่ได้หมายควา ...

เจาะลึกอาชีพในอนาคต สาย Gaming: ทำความรู้จัก Gamer อาชีพในฝันของผู้รักการเล่นเกม
แนะแนวทักษะชีวิต พาลูกเดินนอกกรอบด้วยพลังคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และเป็นตัวเอง

แนะแนวทักษะชีวิต พาลูกเดินนอกกรอบด้วยพลังคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และเป็นตัวเอง

Starfish Academy
Starfish Academy
971 views • 24.10.22

เมื่อเราพูดกันถึง ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) คุณพ่อคุณแม่หลายๆ คนคงนึกถึงนิยาม ความหมาย หรือแนวคิดที่ว่าความคิดสร้างสรรค์คือทักษะในการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนเท่านั้น ความคิดสร้างสรรค์คือทักษะหรือความสามารถขอ ...

แนะแนวทักษะชีวิต พาลูกเดินนอกกรอบด้วยพลังคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และเป็นตัวเอง
5 เทคนิคครูยุคใหม่ สอนเด็กคิดสร้างสรรค์ ต้องสร้างห้องเรียนแบบไหน?

5 เทคนิคครูยุคใหม่ สอนเด็กคิดสร้างสรรค์ ต้องสร้างห้องเรียนแบบไหน?

Starfish Academy
Starfish Academy
1437 views • 26.07.22

ความคิดสร้างสรรค์เปรียบเสมือนสิ่งที่ไม่สิ้นสุด เพราะความคิดสร้างสรรค์คือการคิดที่ผ่านทักษะการคิดออกมาเพื่อแก้ไขปัญหา หรือการคิดแนวคิดใหม่ ๆ ออกมา ลักษณะการคิดแบบมีความคิดสร้างสรรค์ล้วนแล้วแต่เป็นทักษะที่ทุกคนควรมี โดยสามารถพัฒนาได้อยู่ตลอดเวลาจาก ...

5 เทคนิคครูยุคใหม่ สอนเด็กคิดสร้างสรรค์ ต้องสร้างห้องเรียนแบบไหน?
วิธีปลดล็อก กระตุ้นให้ลูกคิดสร้างสรรค์แบบน็อนสต๊อป

วิธีปลดล็อก กระตุ้นให้ลูกคิดสร้างสรรค์แบบน็อนสต๊อป

Starfish Academy
Starfish Academy
796 views • 28.03.22

สำหรับคนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่คงพอจะรู้ว่า ในเรื่องการเรียนรู้ของลูกนั้น บางสิ่งก็เป็นเรื่องที่ “สอน” กัน ได้ เช่น ความรู้ด้านวิชาการต่างๆ แต่บางสิ่งก็เป็นจำเป็นต้อง “สร้าง” ขึ้นมา เช่น ทักษะการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์แยกแยะ รวมทั้งเรื่องของความคิดสร้ ...

วิธีปลดล็อก กระตุ้นให้ลูกคิดสร้างสรรค์แบบน็อนสต๊อป
รับจ้างออกแบบ Portfolio ให้เข้าตากรรมการ  อาชีพเสริมของเด็กสายอาร์ต

รับจ้างออกแบบ Portfolio ให้เข้าตากรรมการ อาชีพเสริมของเด็กสายอาร์ต

Starfish Academy
Starfish Academy
3563 views • 27.12.21

เมื่อพูดถึงการนำเสนอความสามารถส่วนตัว ในยุคนี้ที่โซเชียลมีเดียครองเมืองความแตกต่างของตัวตนที่สามารถสร้างจุดเด่นให้ผู้พบเห็นตรึงตาตรึงใจได้ คงหนีไม่พ้นการนำเสนอความเป็นตัวเอง ผ่านสิ่งที่เรียกว่า “Portfolio” หรือ “แฟ้มสะสมผลงาน” ปัจจุบัน Portfoli ...

รับจ้างออกแบบ Portfolio ให้เข้าตากรรมการ อาชีพเสริมของเด็กสายอาร์ต
2 ทักษะที่ควรมีในศตวรรษที่ 21

2 ทักษะที่ควรมีในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
6091 views • 21.02.20

ไม่มีไม่ได้แล้วนะ! เพราะโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว และเร็วมากด้วยทำให้สิ่งต่าง ๆ ถูกเปลี่ยนไป ทั้งหลักสูตรและทักษะต่าง ๆ ในศตวรรษที่ 21 การเรียนก็มีความสำคัญแต่ไม่สำหรับยุคนี้ ทักษะที่เด็ก ๆ ควรมีในศตวรรษที่ 21 คือทักษะทางด้านวิชาการ และทักษ ...

2 ทักษะที่ควรมีในศตวรรษที่ 21
4 วิธี พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กๆ

4 วิธี พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กๆ

Starfish Academy
Starfish Academy
4648 views • 21.02.20

ความคิดสร้างสรรค์ เปรียบเสมือนสิ่งที่ไม่สิ่นสุด เพราะความคิดสร้างสรรค์คือการคิดที่ผ่านทักษะการคิดออกมาเพื่อแก้ไขปัญหา หรือการคิดแนวคิดใหม่ ๆ ออกมา การคิดแบบมีความคิดสร้างสรรค์ล้วนแล้วแต่เป็นทักษะที่ทุกคนควรมี โดยการคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้อยู่ตล ...

4 วิธี พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กๆ