Hashtag ความคิดสร้างสรรค์

8 results

การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Creative Thinking Classroom Design

Creative Thinking (ความคิดสร้างสรรค์) เป็นคุณลักษณะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน และเป็ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Creative Thinking  Classroom Design
Starfish Academy

Creative Thinking Classroom Design

Starfish Academy
13763 ผู้เรียน
Home School
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ทำเค้กง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้

การทำเค้กคือการนำแป้ง น้ำตาล ไข่ ไขมัน มาผสมกัน ผ่านการอบ ซึ่งปัจจุบันมีสูตรทำเค้กมากมายที่ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการอบเพียงอย่างเดียว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
ทำเค้กง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้
โรงเรียนบ้านปลาดาว

ทำเค้กง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้

โรงเรียนบ้านปลาดาว
1076 ผู้เรียน
Home School
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

วิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio

การเรียนรู้เรื่องวิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาแอ ...

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
วิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio
โรงเรียนบ้านปลาดาว

วิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio

โรงเรียนบ้านปลาดาว
2348 ผู้เรียน
Teen tool
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Learning Board Game Design

เป้าหมายของคอร์สนี้คือสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างง่ายให้กับคุณครู เพื่อนำไปสู่การคิดเชิงออกแบบบอร์ดเกมการศึกษาด้วยตัวเอง

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
Learning Board Game Design
Starfish Future Labz

Learning Board Game Design

Starfish Future Labz
1735 ผู้เรียน
Teen tool
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

เปลี่ยนบทเรียนธรรมดาให้น่ารักสะดุดตาด้วย Sketchnote in the Classroom

Sketchnote เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่ม Engagement ระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน เพราะภาพนอกจากจะช่วยลดความตึงเครียดของ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
เปลี่ยนบทเรียนธรรมดาให้น่ารักสะดุดตาด้วย Sketchnote in the Classroom
Starfish Future Labz

เปลี่ยนบทเรียนธรรมดาให้น่ารักสะดุดตาด้วย Sketchnote in the Classroom

Starfish Future Labz
1380 ผู้เรียน
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

Lateral Thinking for Problem Solving

Lateral Thinking เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้สอนและผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะที่ช่วยหาทางออกของปัญหาและพัฒนานวั ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Lateral Thinking for Problem Solving
Starfish Academy

Lateral Thinking for Problem Solving

Starfish Academy
เตรียมความพร้อมกับห้องเรียนใหม่
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to Play : กลเม็ดพิชิตใจเด็ก

“เล่นให้เด็กติดใจ”จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปถ้าหากเรารู้เคล็ดลับบทเรียนนี้จะช่วยให้คุณ “เป็นคนที่ เล่นอย่างสนุก”“เข้าใจวิธีการเ ...

เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์
เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์
How to Play : กลเม็ดพิชิตใจเด็ก
เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์

How to Play : กลเม็ดพิชิตใจเด็ก

เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 80 เหรียญ