เปลี่ยนบทเรียนธรรมดาให้น่ารักสะดุดตาด้วย Sketchnote in the Classroom

เปลี่ยนบทเรียนธรรมดาให้น่ารักสะดุดตาด้วย Sketchnote in the Classroom

Sketchnote เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่ม Engagement ระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน เพราะภาพนอกจากจะช่วยลดความตึงเครียดของบทเรียนแล้วยังช่วยในการสื่อความหมาย จัดกลุ่ม เรียบเรียง และอธิบายความคิดให้เข้าใจง่ายขึ้นอีกด้วย

รายละเอียดคอร์ส

บทเรียนนี้จะเน้นวิธีการคิดเป็นภาพตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่หลักการคิดภาพ การวาดภาพ การจับประเด็นข้อมูลเพื่อเขียนบันทึก และการนำหลักการไปใช้ ตามหลักการแล้วฟังและมองผู้บรรยายที่ขยับมือเขียนบทเรียนไปพร้อมๆกัน ผู้ฟังจะโฟกัสและทำความเข้าใจ ใจความมากกว่าการบรรยายแล้วดูตามสไลด์ที่เตรียมมา มีโอกาสที่ผู้ฟังจะสมาธิหลุดไปโฟกัสกับสิ่งที่ดึงดูดมากกว่า ดังนั้นครูต้องที่ต้องการฝึกทักษะนี้สิ่งสำคัญที่สุด คือ การสะสมคลังภาพในสมอง อันจะเกิดจากการลงมือเขียนบ่อยๆ เวลานำไปใช้จะสอนได้อย่างลื่นไหล

Learning Outcomes

เขียนบันทึกด้วยภาพเล่าเรื่อง

องค์ประกอบของ SKETCHNOTE

การจับประเด็นข้อมูล

การนำเสนอข้อมูล

ผู้เขียน

ปรียนันท์ ตันติพงษ์วณิช
ปรียนันท์ ตันติพงษ์วณิช

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์โรคจากการนอนหลับ และคลื่นไฟฟ้าสมอง ผู้เขียนหนังสือ “SKETCHNOTE” จดสรุปเป็นภาพอย่างสร้างสรรค์ วิทยากรบรรยายเรื่องการจดสรุปเป็นภาพอย่างสร้างสรรค์

4 บทเรียน

เขียนบันทึกด้วยภาพเล่าเรื่อง

เขียนบันทึกด้วยภาพเล่าเรื่อง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
องค์ประกอบของ SKETCHNOTE

องค์ประกอบของ SKETCHNOTE

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การจับประเด็นข้อมูล

การจับประเด็นข้อมูล

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การนำเสนอข้อมูล

การนำเสนอข้อมูล

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง เขียนบันทึกด้วยภาพเล่าเรื่อง
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 1503 คน

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
15.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ