เปลี่ยนบทเรียนธรรมดาให้น่ารักสะดุดตาด้วย Sketchnote in the Classroom

Sketchnote เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่ม Engagement ระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน เพราะภาพนอกจากจะช่วยลดความตึงเครียดของบทเรียนแล้วยังช่วยในการสื่อความหมาย จัดกลุ่ม เรียบเรียง และอธิบายความคิดให้เข้าใจง่ายขึ้นอีกด้วย

เรียนรู้เรื่อง เขียนบันทึกด้วยภาพเล่าเรื่อง ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

บทเรียนนี้จะเน้นวิธีการคิดเป็นภาพตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่หลักการคิดภาพ การวาดภาพ การจับประเด็นข้อมูลเพื่อเขียนบันทึก และการนำหลักการไปใช้ ตามหลักการแล้วฟังและมองผู้บรรยายที่ขยับมือเขียนบทเรียนไปพร้อมๆกัน ผู้ฟังจะโฟกัสและทำความเข้าใจ ใจความมากกว่าการบรรยายแล้วดูตามสไลด์ที่เตรียมมา มีโอกาสที่ผู้ฟังจะสมาธิหลุดไปโฟกัสกับสิ่งที่ดึงดูดมากกว่า ดังนั้นครูต้องที่ต้องการฝึกทักษะนี้สิ่งสำคัญที่สุด คือ การสะสมคลังภาพในสมอง อันจะเกิดจากการลงมือเขียนบ่อยๆ เวลานำไปใช้จะสอนได้อย่างลื่นไหล

Learning Outcomes

เขียนบันทึกด้วยภาพเล่าเรื่อง

องค์ประกอบของ SKETCHNOTE

การจับประเด็นข้อมูล

การนำเสนอข้อมูล

Tags

ผู้เขียน

ปรียนันท์ ตันติพงษ์วณิช
ปรียนันท์ ตันติพงษ์วณิช

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์โรคจากการนอนหลับ และคลื่นไฟฟ้าสมอง ผู้เขียนหนังสือ “SKETCHNOTE” จดสรุปเป็นภาพอย่างสร้างสรรค์ วิทยากรบรรยายเรื่องการจดสรุปเป็นภาพอย่างสร้างสรรค์

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

07.04.22

Level

Basic

คอลเลคชั่น Teen tool Starfish Future Labz

Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

เขียนบันทึกด้วยภาพเล่าเรื่อง

เขียนบันทึกด้วยภาพเล่าเรื่อง

องค์ประกอบของ SKETCHNOTE

องค์ประกอบของ SKETCHNOTE

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
องค์ประกอบของ SKETCHNOTE
การจับประเด็นข้อมูล

การจับประเด็นข้อมูล

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การจับประเด็นข้อมูล
การนำเสนอข้อมูล

การนำเสนอข้อมูล

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การนำเสนอข้อมูล