เป็นเด็กก็ต้องรู้นะว่า “ประชาธิปไตย” คืออะไร

Starfish Academy
Starfish Academy 11924 views • 3 ปีที่แล้ว
เป็นเด็กก็ต้องรู้นะว่า “ประชาธิปไตย” คืออะไร

พื้นที่ในห้องเรียนนอกจากจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็ก ๆ เกิดความรู้แล้ว ต้องทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้และเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยอย่างแท้จริงด้วย และไม่ใช่แค่ทำให้เข้าใจอย่างผิวเผิน หรือให้คำจำกัดความไปในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพอย่างเดียว ต้องทำให้เด็ก ๆ รู้ว่า การเมืองเป็นเรื่องที่เราพบเจอได้ในทุก ๆ วันและไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในสภา หรือนักการเมืองเท่านั้น โดยครูอาจจะเริ่มสอนผ่านกิจกรรมให้เด็ก ๆ เข้าใจมากขึ้น เช่น


การเลือกหัวหน้าห้อง ซึ่งคุณสมบัติที่ควรมีนั้นนอกจากจะเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบแล้ว จะต้องรู้จักการจัดการทรัพยากรที่มีให้ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดด้วย ซึ่งเด็ก ๆ ที่อยากเป็นหัวหน้าห้องนั้นอาจจะต้องออกมาพูดถึงสิ่งที่ตนสามารถทำได้ และสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาห้องเรียนให้น่าเรียนรู้ และที่สำคัญจะช่วยพัฒนาเพื่อน ๆ ไปพร้อม ๆ กับครู ซึ่งเด็ก ๆ แต่ละคนจะมีกระบวนการการตัดสินใจที่แตกต่างกันออกไป และให้เด็ก ๆ ตัดสินใจโหวตว่าจะเลือกเพื่อนคนไหนมารับหน้าที่หัวหน้าห้อง


การสอดแทรกประชาธิปไตยผ่านการสอน โดยครูหลายคนอาจมองข้ามว่าจริง ๆ แล้วการโต้วาทีกันในห้องเรียนเพื่อให้ได้คำตอบร่วมกัน หรือ การยกมือเลือกโหวตบางอย่างในห้องเรียนก็เป็นประชาธิปไตยแล้ว ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจจากจะให้เด็ก ๆ มีสมาธิกับการเรียนมากขึ้นแล้วยังช่วยให้เด็ก ๆ ซึมซับประชาธิปไตยด้วย


ห้องเรียนทุกห้องเรียนเปรียบเสมือนสังคมจำลองของเด็ก ๆ ซึ่งห้องเรียนจะช่วยบ่มเพาะให้นักเรียนเข้าใจสังคมในอนาคตที่ต้องเจอในอนาคต และแน่นอนว่าในสังคมย่อมมีการเมือง การเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเด็กเพียงเพราะยังไม่โต แต่การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน หากสังคมในห้องเรียนเป็นประชาธิปไตย สังคมในอนาคตก็ย่อมเป็นประชาธิปไตยไปด้วย

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

ห้องเรียนที่ป้องกันการ Bully

ทำความรู้จักกับคำว่า บูลลี่ (Bully) เข้าใจผลกระทบและรู้วิธีรับมือเมื่อถูกบูลลี่ ฝึกออกแบบกิจกรรมที่ช่วยป้องกันการบูลลี่ในห้องเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
ห้องเรียนที่ป้องกันการ Bully
Starfish Academy

ห้องเรียนที่ป้องกันการ Bully

Starfish Academy
1735 ผู้เรียน
การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Meaningful Classroom Design

ห้องเรียนที่มีความหมาย คือ การออกแบบห้องเรียนที่มีหัวใจ โดยการนำพา ความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้เรียนไปสู่ความสนุก ความ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Meaningful Classroom Design
Starfish Academy

Meaningful Classroom Design

Starfish Academy
การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ออกแบบห้องเรียนที่มีหัวใจ...ด้วยหัวใจอาชีพ

เราเลือกอาชีพ? หรืออาชีพเลือกเรา? เราวัดคุณค่าของอาชีพจากอะไร การรู้จักอาชีพที่หลากหลาย อาชีพที่มีค่าตอบเเทนสูง อาชีพที่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ออกแบบห้องเรียนที่มีหัวใจ...ด้วยหัวใจอาชีพ
Starfish Academy

ออกแบบห้องเรียนที่มีหัวใจ...ด้วยหัวใจอาชีพ

Starfish Academy
Home-Based Learning
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ห้องเรียนบูรณาการ Integrated Instruction

คอร์สนี้เป็นการแนะนำผู้สอนหรือครูให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อสามารถทำไปแนวทางปฎิบัติในการบูรณากา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ห้องเรียนบูรณาการ Integrated Instruction
Starfish Academy

ห้องเรียนบูรณาการ Integrated Instruction

Starfish Academy
1078 ผู้เรียน

Related Videos

Exit Ticket ออกจากกรอบ ก่อนออกจากห้อง
05:14
Starfish Academy

Exit Ticket ออกจากกรอบ ก่อนออกจากห้อง

Starfish Academy
437 views • 3 ปีที่แล้ว
Exit Ticket ออกจากกรอบ ก่อนออกจากห้อง
ครูฝึกสอน THE LAST MISSION
03:10
Starfish Academy

ครูฝึกสอน THE LAST MISSION

Starfish Academy
205 views • 2 ปีที่แล้ว
ครูฝึกสอน THE LAST MISSION
"เส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ วPA"
01:39:01

"เส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ วPA"

74 views • 7 วันที่แล้ว
"เส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ วPA"
How to คุณชนัญณสรณ์  จำนงค์ศรี 1
03:36
Starfish Academy

How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 1

Starfish Academy
238 views • 4 ปีที่แล้ว
How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 1