เป็นเด็กก็ต้องรู้นะว่า “ประชาธิปไตย” คืออะไร

เป็นเด็กก็ต้องรู้นะว่า “ประชาธิปไตย” คืออะไร

Starfish Academy
โดย : Starfish Academy
5495 views • 5 เดือนที่แล้ว

พื้นที่ในห้องเรียนนอกจากจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็ก ๆ เกิดความรู้แล้ว ต้องทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้และเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยอย่างแท้จริงด้วย และไม่ใช่แค่ทำให้เข้าใจอย่างผิวเผิน หรือให้คำจำกัดความไปในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพอย่างเดียว ต้องทำให้เด็ก ๆ รู้ว่า การเมืองเป็นเรื่องที่เราพบเจอได้ในทุก ๆ วันและไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในสภา หรือนักการเมืองเท่านั้น โดยครูอาจจะเริ่มสอนผ่านกิจกรรมให้เด็ก ๆ เข้าใจมากขึ้น เช่น


การเลือกหัวหน้าห้อง ซึ่งคุณสมบัติที่ควรมีนั้นนอกจากจะเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบแล้ว จะต้องรู้จักการจัดการทรัพยากรที่มีให้ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดด้วย ซึ่งเด็ก ๆ ที่อยากเป็นหัวหน้าห้องนั้นอาจจะต้องออกมาพูดถึงสิ่งที่ตนสามารถทำได้ และสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาห้องเรียนให้น่าเรียนรู้ และที่สำคัญจะช่วยพัฒนาเพื่อน ๆ ไปพร้อม ๆ กับครู ซึ่งเด็ก ๆ แต่ละคนจะมีกระบวนการการตัดสินใจที่แตกต่างกันออกไป และให้เด็ก ๆ ตัดสินใจโหวตว่าจะเลือกเพื่อนคนไหนมารับหน้าที่หัวหน้าห้อง


การสอดแทรกประชาธิปไตยผ่านการสอน โดยครูหลายคนอาจมองข้ามว่าจริง ๆ แล้วการโต้วาทีกันในห้องเรียนเพื่อให้ได้คำตอบร่วมกัน หรือ การยกมือเลือกโหวตบางอย่างในห้องเรียนก็เป็นประชาธิปไตยแล้ว ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจจากจะให้เด็ก ๆ มีสมาธิกับการเรียนมากขึ้นแล้วยังช่วยให้เด็ก ๆ ซึมซับประชาธิปไตยด้วย


ห้องเรียนทุกห้องเรียนเปรียบเสมือนสังคมจำลองของเด็ก ๆ ซึ่งห้องเรียนจะช่วยบ่มเพาะให้นักเรียนเข้าใจสังคมในอนาคตที่ต้องเจอในอนาคต และแน่นอนว่าในสังคมย่อมมีการเมือง การเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเด็กเพียงเพราะยังไม่โต แต่การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน หากสังคมในห้องเรียนเป็นประชาธิปไตย สังคมในอนาคตก็ย่อมเป็นประชาธิปไตยไปด้วย

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

“มือถือ” ดาบสองคมที่ครูทุกคนต้องปวดหัว

“มือถือ” ดาบสองคมที่ครูทุกคนต้องปวดหัว

Starfish Academy
Starfish Academy

ปัจจุบัน “มือถือ” เป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนต้องมีติดตัว แทบจะเป็นอวัยวะชิ้นใหม่เลยก็ว่าได้มือถือสามารถทำได้หลายสิ่งหลายอย่าง ทั้งค้นหาองค์ความรู้บนโลกอินเทอร์เน็ต หรือ จะเป็นการพูดคุย ติดต่อสื่อสาร นับได้ว่ามือถือนั้นเต็มไปด้วยข้อดีมากมาย แต่สิ่งที่ทำให้ครูหลายคนต้องกุม ...

399 views 14.05.20
ห้องเรียนน่าอยู่ หนูๆ สร้างได้!

ห้องเรียนน่าอยู่ หนูๆ สร้างได้!

แรงจูงใจที่จะทำให้เด็ก ๆ เกิดความอยากที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ปัจจัยสำคัญนอกจากเทคนิคการสอนแล้ว คือความไว้ใจ ซึ่งการส้รางความไว้ใจให้กับเด็ก ๆ ครูจะต้องสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เด็ก ๆ รู้สึกปลอดภัย รู้สึกสบายใจ และรู้สึกว่าที่นี่คือที่ของพวกเขาเพราะ ...

372 views 21.07.20
การเมือง ไม่ใช่เรื่องของเด็กๆ จริงหรือ?

การเมือง ไม่ใช่เรื่องของเด็กๆ จริงหรือ?

Starfish Academy
Starfish Academy

ช่วงเดือนที่ผ่านมา หลายคนอาจเห็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนที่ออกมาเสนอข้อเรียกร้องทางการเมืองต่อรัฐบาล โดยเฉพาะทางโซเชียล มีเดีย อย่าง ทวิตเตอร์ จะพบว่าจำนวนผู้ให้ความสนใจเหตุการณ์บ้านเมือง มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และกลุ่มอายุของผู้ที่เข้า ...

768 views 17.08.20

คอร์สใกล้เคียง

สิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างไร

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2:00 ชั่วโมง
Editor's Top Pick Collection • Basic
การรู้จักสังคม

การเรียนรู้เรื่องสิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความหมายหลักการของระบบประชาธิปไตยเข้าใจถึ ...

คุณธรรมจริยธรรม ประชาธิปไตย
สิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างไร
พระธัชชดล ยติโก
พระธัชชดล ยติโก

สิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างไร

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2165 ผู้เรียน

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Integrated Instruction

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Home-Based Learning • Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

คอร์สนี้เป็นการแนะนำผู้สอนหรือครูให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อสามารถทำไปแนวทางปฎิบัติในการบูรณากา ...

บูรณาการ สาระการเรียนรู้ บทบาทของครู
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Integrated Instruction
นางสาวนารถชนก ศรีโท
นางสาวนารถชนก ศรีโท

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Integrated Instruction

Starfish Academy
Starfish Academy
463 ผู้เรียน

Meaningful Classroom Design

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
การบริหารจัดการตนเอง

ห้องเรียนที่มีความหมาย คือ การออกแบบห้องเรียนที่มีหัวใจ โดยการนำพา ความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้เรียนไปสู่ความสนุก ความ ...

ความสุข ประสบการณ์การเรียนรู้ ห้องเรียน
Meaningful Classroom Design
สุดารัตน์ ประกอบมัย
สุดารัตน์ ประกอบมัย

Meaningful Classroom Design

Starfish Academy
Starfish Academy
493 ผู้เรียน

วิดีโอใกล้เคียง

ครูฝึกสอน THE LAST MISSION
03:10

ครูฝึกสอน THE LAST MISSION

Starfish Academy
Starfish Academy
68 views 1 เดือนที่แล้ว
Exit Ticket ออกจากกรอบ ก่อนออกจากห้อง
05:14

Exit Ticket ออกจากกรอบ ก่อนออกจากห้อง

Starfish Academy
Starfish Academy
326 views 3 เดือนที่แล้ว
iPadOS - การปรับแต่งหน้าจอหลักตามสไตล์ของคุณ และการใช้งานศูนย์ควบคุมบน iPad
48:44

iPadOS - การปรับแต่งหน้าจอหลักตามสไตล์ของคุณ และการใช้งานศูนย์ควบคุมบน iPad

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
224 views 4 เดือนที่แล้ว
Bullying Space
03:39

Bullying Space

Starfish Academy
Starfish Academy
467 views 7 วันที่แล้ว