เป็นเด็กก็ต้องรู้นะว่า “ประชาธิปไตย” คืออะไร

Starfish Academy
Starfish Academy 11129 views • 2 ปีที่แล้ว
เป็นเด็กก็ต้องรู้นะว่า “ประชาธิปไตย” คืออะไร

พื้นที่ในห้องเรียนนอกจากจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็ก ๆ เกิดความรู้แล้ว ต้องทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้และเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยอย่างแท้จริงด้วย และไม่ใช่แค่ทำให้เข้าใจอย่างผิวเผิน หรือให้คำจำกัดความไปในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพอย่างเดียว ต้องทำให้เด็ก ๆ รู้ว่า การเมืองเป็นเรื่องที่เราพบเจอได้ในทุก ๆ วันและไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในสภา หรือนักการเมืองเท่านั้น โดยครูอาจจะเริ่มสอนผ่านกิจกรรมให้เด็ก ๆ เข้าใจมากขึ้น เช่น


การเลือกหัวหน้าห้อง ซึ่งคุณสมบัติที่ควรมีนั้นนอกจากจะเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบแล้ว จะต้องรู้จักการจัดการทรัพยากรที่มีให้ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดด้วย ซึ่งเด็ก ๆ ที่อยากเป็นหัวหน้าห้องนั้นอาจจะต้องออกมาพูดถึงสิ่งที่ตนสามารถทำได้ และสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาห้องเรียนให้น่าเรียนรู้ และที่สำคัญจะช่วยพัฒนาเพื่อน ๆ ไปพร้อม ๆ กับครู ซึ่งเด็ก ๆ แต่ละคนจะมีกระบวนการการตัดสินใจที่แตกต่างกันออกไป และให้เด็ก ๆ ตัดสินใจโหวตว่าจะเลือกเพื่อนคนไหนมารับหน้าที่หัวหน้าห้อง


การสอดแทรกประชาธิปไตยผ่านการสอน โดยครูหลายคนอาจมองข้ามว่าจริง ๆ แล้วการโต้วาทีกันในห้องเรียนเพื่อให้ได้คำตอบร่วมกัน หรือ การยกมือเลือกโหวตบางอย่างในห้องเรียนก็เป็นประชาธิปไตยแล้ว ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจจากจะให้เด็ก ๆ มีสมาธิกับการเรียนมากขึ้นแล้วยังช่วยให้เด็ก ๆ ซึมซับประชาธิปไตยด้วย


ห้องเรียนทุกห้องเรียนเปรียบเสมือนสังคมจำลองของเด็ก ๆ ซึ่งห้องเรียนจะช่วยบ่มเพาะให้นักเรียนเข้าใจสังคมในอนาคตที่ต้องเจอในอนาคต และแน่นอนว่าในสังคมย่อมมีการเมือง การเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเด็กเพียงเพราะยังไม่โต แต่การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน หากสังคมในห้องเรียนเป็นประชาธิปไตย สังคมในอนาคตก็ย่อมเป็นประชาธิปไตยไปด้วย

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

สิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างไร

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2:00 ชั่วโมง
Editor's Top Pick Collection • Basic
การรู้จักสังคม

การเรียนรู้เรื่องสิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความหมายหลักการของระบบประชาธิปไตยเข้าใจถึ ...

คุณธรรมจริยธรรม ประชาธิปไตย General public
สิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างไร
พระธัชชดล ยติโก
พระธัชชดล ยติโก

สิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างไร

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3340 ผู้เรียน

Related Videos

Exit Ticket ออกจากกรอบ ก่อนออกจากห้อง
05:14

Exit Ticket ออกจากกรอบ ก่อนออกจากห้อง

Starfish Academy
Starfish Academy
410 views 1 ปีที่แล้ว
Exit Ticket ออกจากกรอบ ก่อนออกจากห้อง
ครูฝึกสอน THE LAST MISSION
03:10

ครูฝึกสอน THE LAST MISSION

Starfish Academy
Starfish Academy
171 views 1 ปีที่แล้ว
ครูฝึกสอน THE LAST MISSION
Student’s Story ทีม 2.9
05:00

Student’s Story ทีม 2.9

Starfish Academy
Starfish Academy
591 views 2 ปีที่แล้ว
Student’s Story ทีม 2.9
ทำอย่างไร…เมื่อลูกติดจอ
24:59

ทำอย่างไร…เมื่อลูกติดจอ

Starfish Academy
Starfish Academy
34 views 6 วันที่แล้ว
ทำอย่างไร…เมื่อลูกติดจอ