ออกแบบห้องเรียนที่มีหัวใจ...ด้วยหัวใจอาชีพ

ออกแบบห้องเรียนที่มีหัวใจ...ด้วยหัวใจอาชีพ

เราเลือกอาชีพ? หรืออาชีพเลือกเรา? เราวัดคุณค่าของอาชีพจากอะไร การรู้จักอาชีพที่หลากหลาย อาชีพที่มีค่าตอบเเทนสูง อาชีพที่มั่นคง คำเหล่านี้อาจไม่เพียงพอที่ให้เราเห็นคุณค่าของอาชีพได้ แล้วมันมีอะไรนอกจากนี้อีกเรามาช่วยกันค้นหา ความหมาย และคุณค่าของอาชีพไปพร้อมๆกัน เพื่อช่วยให้เด็กๆสามารถออกแบบชีวิต และเส้นทางอาชีพสู่อนาคตของตนเองได้

รายละเอียดคอร์ส

ในการเลือกประกอบอาชีพมีปัจจัยหลายอย่างที่นำมาประกอบการตัดสินใจเพื่อเลือกเข้าสู่เส้นทางอาชีพนั้น ซึ่งคำว่าอาชีพ คือ สิ่งที่เราต้องทำ หรือหน้าที่การงานที่ใช้ความสามารถของตัวเอง เพื่อตอบสนองสิ่งที่ตัวเองต้องการในการดำเนินชีวิต แต่ละคนอาจจะให้คุณค่าต่อการเลือกประกอบอาชีพที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวผู้เลือก เช่น ค่าตอบแทน ความสุจริต ความมั่นคงสิ่งที่เราชอบ สิ่งที่ทำให้ครอบครัวภูมิใจ สิ่งที่เราถนัด หน้าที่ และอีกมากมาย เพราะฉะนั้นการรู้จักที่มา ความหมาย คุณค่าและความหลากหลายของอาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การออกแบบชีวิตเพื่อนำไปสู่เส้นทางอาชีพของตนเองได้ในอนาคต

Learning Outcomes

ความหมายของอาชีพ

คุณค่าอาชีพ

เปิดมุมมองอาชีพแปลกใหม่รอบตัว

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมที่สอนให้นักเรียนเข้าใจถึงความหมายและคุณค่าของอาชีพ

ผู้เขียน

นางสาวกฤษณี เพ็ชรสงฆ์
นางสาวกฤษณี เพ็ชรสงฆ์

ครูแนะแนว โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ -หัวหน้างานแนะแนว -โครงการอบรมครูแนะแนวรุ่นใหม่ รุ่น 1 จัดโดย a-chieve และร้อยพลังการศึกษา -โครงการ TED Club ไทยแลนด์ -โครงการเวทีชุมชนครูแนะแนว จัดโดย a-chieve และร้อยพลังการศึกษา

4 บทเรียน

What is career…?

What is career…?

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
หลากหลายที่มาคุณค่าของอาชีพ

หลากหลายที่มาคุณค่าของอาชีพ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ตัวอย่างความหมายและคุณค่าของอาชีพ

ตัวอย่างความหมายและคุณค่าของอาชีพ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เปิดมุมมองรู้จักอาชีพรอบตัว

เปิดมุมมองรู้จักอาชีพรอบตัว

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง What is career…?
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 512 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
14.10.22

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ