การออกแบบห้องเรียนฐานสมรรถนะ

การออกแบบห้องเรียนฐานสมรรถนะ

นำประสบการณ์การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างง่ายมาใช้ในกิจกรรมชุมนุม และการประเมินผลการเรียนรู้ที่ออกแบบตามหลักสูตร CBE มาเล่าให้ฟัง พร้อมเสนอแนะแนวทางการนำไปใช้ และข้อพึงสังเกต

รายละเอียดคอร์ส

การสร้างเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันนั้น นอกจากจะต้องมีความรู้แล้ว ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้ผู้เรียนมีทักษะ และความสามารถที่ได้จากการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดเป็นสมรรถนะอันจะเป็นความสามารถที่ติดตัวผู้เรียนไปตลอดชีวิต ดังนั้นครู จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดผล และประเมินผลตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในคอร์สนี้จะเป็นการพาครูไปสัมผัสกับการนำ CBE (competency-based education) ไปใช้ในห้องเรียนอย่างง่าย ซึ่งจะช่วยลดความกังวลใจในการนำ CBE ไปใช้จริงในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการใช้หลักสูตรที่เป็นฐานสมรรถนะในอนาคต

Learning Outcomes

ความสำคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ

หลักสูตรฐานสมรรถนะคืออะไร

ประสบการณ์การจัดกิจกรรมฐานสมรรถนะในห้องเรียนอย่างง่าย

แนวทางการนำไปใช้และข้อพึงสังเกต

ผู้เขียน

ลัดดาวรรณ เหล่าเกียรติกุล
ลัดดาวรรณ เหล่าเกียรติกุล

ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ต. คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี, วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

4 บทเรียน

CBE สำคัญอย่างไร

CBE สำคัญอย่างไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เข้าใจ CBE

เข้าใจ CBE

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
CBE อย่างง่ายในชั้นเรียน

CBE อย่างง่ายในชั้นเรียน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
แนวทางและข้อพึงสังเกตเมื่อใช้ CBE

แนวทางและข้อพึงสังเกตเมื่อใช้ CBE

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง CBE สำคัญอย่างไร
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 1094 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
28.04.23

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ