Learning Beyond School พ่อแม่ต้องรับไม้ต่อจากครู ไม่ให้ความรู้จบแค่ในห้องเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy 106 views • 15 วันที่แล้ว
Learning Beyond School พ่อแม่ต้องรับไม้ต่อจากครู ไม่ให้ความรู้จบแค่ในห้องเรียน

บ่อยครั้ง เรามักคิดว่าการเรียนรู้ในแต่ละวันของลูกต้องจบลงเพียงแค่ในห้องเรียน แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเรียนรู้ของลูกดำรงอยู่ทุกที่ ทุกเวลา และโดยเฉพาะภายในบ้าน ภายในครอบครัว หรือจากการดูแลเอาใจใส่ของคุณพ่อคุณแม่เอง วิถีการเลี้ยงลูกนรูปแบบใหม่หรือในยุคใหม่นี้มีชื่อแสนเท่ว่า “Learning Beyond School” หรือ “การเรียนรู้ที่เหนือจากเพียงแค่ในภายห้องเรียน” หรือ “ภายในโรงเรียน” นั่นเองค่ะ เกริ่นมาถึงจุดนี้ คุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจจะยังคงงง ๆ หรือยังคงไม่เข้าใจเจ้าคอนเซ็ปต์และวิถีการเลี้ยงลูกแสนใหม่นี้สักเท่าไหร่ แต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ วันนี้ Starfish Labz จะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจและค่อย ๆ เรียนรู้เจ้าแนวคิดและวิถีการเลี้ยงลูกให้ฉลาดแบบ Learning Beyond School นี้กัน 

การเลี้ยงลูกแบบ Learning Beyond School คืออะไร? ถ้าอยากเริ่ม ควรเริ่มอย่างไรหรือที่จุดไหน? ในบทความนี้มีคำตอบ

ทำความเข้าใจ Learning Beyond School วิถีการเลี้ยงลูกแบบใหม่ที่การเรียนรู้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ภายในห้องเรียน

Learning Beyond School หรือ วิถีการเรียนรู้ที่เหนือจากเพียงแค่ในภายห้องเรียนในที่นี้ก็หมายถึงวิถี รูปแบบ หรือแนวคิดของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง ที่ไม่ได้มองว่าการเรียนรู้ของลูกจบลงอยู่เพียงแค่ภายในห้องเรียนอีกต่อไปและจึงช่วยกัน ปลูกฝัง บ่มเพาะ และหาแนวทางในการเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ยังคงได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรม การเล่นสนุก เกม หรือกระบวนการต่าง ๆ ทั้งที่จะวิชาการหรือไม่วิชาการก็ได้นั่นเองค่ะ 

แนวคิด Learning Beyond School ใน ณ ทีนี้อันที่จริงแล้วถือกำเนิดมาจากความคิดที่ว่าหากมองในแง่หนึ่งการเรียนเพียงแค่ภายในสถาบันก็ช่างมีความจำกัด เด็ก ๆ ได้เรียนแต่วิชาสามัญ โฟกัสแต่การได้เกรดที่ดี เกรดที่สูง แต่เมื่อพูดถึงทักษะในการดำรงอยู่ ในการเป็นมนุษย์ ในการมี Well-Being หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ในการใช้ชีวิตที่ดี เด็ก ๆ หลายคนกลับแทบไม่มีเลย เมื่อระบบการศึกษาไม่สามารถเอื้อให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้และการเติบโตตรงนี้ได้อย่างเต็มที่ด้วยข้อจำกัดด้านเวลาและหลายอย่าง ๆ จึงเกิดเป็นแนวคิดการเลี้ยงลูกแบบ Learning Beyond School ที่หน้าที่คุณพ่อคุณแม่ก็จะค่อย ๆ เข้ามาช่วยมีบทบาทตรงนี้นั่นเอง  

Home schooling ตัวอย่างอย่างเต็มรูปแบบหนึ่งของ Learning Beyond School 

โดยตัวอย่างหนึ่งของกระบวนการการศึกษาที่เราอาจเรียกได้ว่าเป็น Learning Beyond School อย่างเต็มรูปแบบประเภทหนึ่งก็คือการเรียนแบบโฮมสคูล (Home school) หรือเรียกง่าย ๆ ว่า การเรียนแบบอยู่บ้านนั่นเองค่ะ การเรียนแบบโฮมสคูล ส่วนใหญ่กิจกรรมต่างๆ จะเกิดขึ้นที่บ้าน และสภาพการณ์แบบครอบครัว มีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนจัดการเรียนการสอนเอง อย่างมีอิสระและเน้นความสนใจของตัวเด็กๆ เองเป็นหลัก ทำให้บ้านกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณพ่อคุณแม่เปรียบเสมือนเป็นคุณครู โดยในการเตรียมการสอนแบบโฮมสคูล คุณพ่อคุณแม่ก็จะต้อง

  1. พร้อมที่จะให้เวลากับลูกอย่างเต็มที่
  2. มีความตั้งใจ ชัดเจนและหนักแน่น และต้องศึกษาทำความเข้าใจถึงการศึกษาแบบโฮมสคูลให้ดีเสียก่อน
  3. เป็นคนที่วางแผนและจัดการที่ดี ทั้งการจัดสภาพแวดล้อมของบ้านเอง การจัดการกับตัวเองด้วย อีกทั้งยังต้องจัดการโอกาสให้ลูกได้มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กด้วยกัน เพื่อทำให้เขาได้มีทักษะทางสังคม และจะต้องค้นคว้าหาแหล่งเรียนรู้ทั้งสถานที่และตัวบุคคล การติดต่อประสานงานกับกลุ่มโฮมสคูล กลุ่มสนับสนุน โรงเรียนที่ลูกจะขึ้นทะเบียนเพื่อการเทียบโอนกับระบบโรงเรียนด้วย
  4. มีวินัยกับตนเองและลูกอย่างจริงจัง
  5. เข้าใจถึงช่วงวัยของลูก เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนให้กับลูกได้อย่างตรงจุด เพื่อเป็นรากฐานที่ถูกต้องของเด็กๆ ในอนาคต
  6. พ่อแม่ต้องสำรวจตัวเองเสียก่อน ว่ามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคุณครูของลูกได้มากน้อยแค่ไหน อีกทั้งยังต้องหมั่นหาความรู้และทักษะ เกี่ยวกับวิธีการสอนตลอดเวล

แล้ว Learning Beyond School ในระบบการศึกษาปกติล่ะ?

ในระบบการศึกษาปกติที่เด็ก ๆ ต้องไปเรียนในตอนเช้าและกลับมาตอนเย็น กระบวนการ Learning Beyond School ของหลาย ๆ ครอบครัวส่วนใหญ่จึงแทรกอยู่ในช่วงเวลาเช้า ๆ เล็ก ๆ ก่อนไปเรียน หลังกลับมาจากโรงเรียน หรือในช่วงดึก ๆ นั่นเองค่ะ แนวคิดของ Home schooling จริง ๆ แล้วก็มีรากฐานมาจากแนวคิดของ Learning Beyond School นั่นคือการไม่ได้จำกัดทั้งสถานที่และสิ่งที่ลูกเรียนรู้ และยังเปิดโอกาสให้ลูกได้มีโอกาสสัมผัสการเรียนรู้บางสิ่งที่อาจจะนอกเหนือจากเพียงแค่ตำรา หนังสือ หรือทฤษฎี คล้ายกับการค่อย ๆ เปิดโลกหรือกระบวนทัศน์ในสิ่งต่าง ๆ ให้กับเด็กที่เอาเข้าจริง ๆ แล้ว หลาย ๆ ครั้งห้องเรียนหรือโรงเรียนก็ไม่สามารถที่จะมอบให้กับพวกเขาได้

โดยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากค่อย ๆ เริ่มบูรณาการแนวคิดนี้เข้าไปในชีวิตประจำวันของลูกแต่ยังไม่รู้ว่าควรจะเริ่มอย่างไร ยังแทบไม่มีไอเดีย หรือยังแทบไม่ค่อยเห็นภาพการเลี้ยงลูกแบบLearning Beyond School ที่ถูกใช้จริง ๆ กับเด็ก ๆ เลยก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะ Learning Beyond School ไม่ใช่เพียงแค่ไอเดียหรือแนวคิดลอย ๆ แต่เป็นวิถีการเลี้ยงลูกให้ฉลาดรอบด้านที่ใช้จริงแล้วในหลาย ๆ ครอบครัวเลยทีเดียวค่ะ ตัวอย่างความสำเร็จหนึ่งที่ชัดเจนซึ่งถูกทดลองพัฒนาและปรับใช้กับเด็ก ๆ แล้วของเราก็คือกลุ่มแลกเปลี่ยน “Learning Beyond School การเรียนรู้ไม่จบแค่ในห้องเรียน” บน Facebook ที่จัดทำโดย Starfish Labz และยังคงมีสมาชิกใหม่ ๆ หลั่งไหลกันเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เข้ามาแลกเปลี่ยนไอเดีย แนวคิด และการริเริ่มต่าง ๆ โดยคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองท่านใดที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มที่ใด ก็สามารถเข้ามาส่อง เข้ามาแอบดูคุณพ่อคุณแม่ท่าน ๆ อื่นบูรณาการวิถี Learning Beyond School เข้ากับชีวิตประจำวันของลูก ๆ ตัวเองกันได้ 

Starfish Labz เชื่อว่าถ้าลองได้เริ่มแล้วล่ะก็ คุณพ่อคุณแม่และตัวเด็ก ๆ เองจะต้องหลงรักชีวิตประจำวันแบบใหม่นี้ ที่การเรียนรู้ของพวกเขากว้างใหญ่กว่าเพียงแค่ภายในห้องเรียนแน่นอนค่ะ

อ้างอิง:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ Peer Learning คืออะไร 5 รูปแบบของกิจกรรม Peer to Peer Learning ตัวอย่างก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss
Starfish Academy

Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss

Starfish Academy
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กออทิสติก เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้

Starfish Academy
Starfish Academy
การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก
Starfish Academy

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

Starfish Academy
Home-Based Learning
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Integrated Instruction

คอร์สนี้เป็นการแนะนำผู้สอนหรือครูให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อสามารถทำไปแนวทางปฎิบัติในการบูรณากา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Integrated Instruction
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Integrated Instruction

Starfish Academy
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy

Related Videos

3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
141 views • 8 เดือนที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)
05:41
Starfish Academy

จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)

Starfish Academy
755 views • 9 เดือนที่แล้ว
จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
681 views • 1 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
23:01
Starfish Academy

ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน

Starfish Academy
67 views • 2 เดือนที่แล้ว
ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน