Learning Beyond School พ่อแม่ต้องรับไม้ต่อจากครู ไม่ให้ความรู้จบแค่ในห้องเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy 1576 views • 1 ปีที่แล้ว
Learning Beyond School พ่อแม่ต้องรับไม้ต่อจากครู ไม่ให้ความรู้จบแค่ในห้องเรียน

บ่อยครั้ง เรามักคิดว่าการเรียนรู้ในแต่ละวันของลูกต้องจบลงเพียงแค่ในห้องเรียน แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเรียนรู้ของลูกดำรงอยู่ทุกที่ ทุกเวลา และโดยเฉพาะภายในบ้าน ภายในครอบครัว หรือจากการดูแลเอาใจใส่ของคุณพ่อคุณแม่เอง วิถีการเลี้ยงลูกนรูปแบบใหม่หรือในยุคใหม่นี้มีชื่อแสนเท่ว่า “Learning Beyond School” หรือ “การเรียนรู้ที่เหนือจากเพียงแค่ในภายห้องเรียน” หรือ “ภายในโรงเรียน” นั่นเองค่ะ เกริ่นมาถึงจุดนี้ คุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจจะยังคงงง ๆ หรือยังคงไม่เข้าใจเจ้าคอนเซ็ปต์และวิถีการเลี้ยงลูกแสนใหม่นี้สักเท่าไหร่ แต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ วันนี้ Starfish Labz จะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจและค่อย ๆ เรียนรู้เจ้าแนวคิดและวิถีการเลี้ยงลูกให้ฉลาดแบบ Learning Beyond School นี้กัน 

การเลี้ยงลูกแบบ Learning Beyond School คืออะไร? ถ้าอยากเริ่ม ควรเริ่มอย่างไรหรือที่จุดไหน? ในบทความนี้มีคำตอบ

ทำความเข้าใจ Learning Beyond School วิถีการเลี้ยงลูกแบบใหม่ที่การเรียนรู้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ภายในห้องเรียน

Learning Beyond School หรือ วิถีการเรียนรู้ที่เหนือจากเพียงแค่ในภายห้องเรียนในที่นี้ก็หมายถึงวิถี รูปแบบ หรือแนวคิดของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง ที่ไม่ได้มองว่าการเรียนรู้ของลูกจบลงอยู่เพียงแค่ภายในห้องเรียนอีกต่อไปและจึงช่วยกัน ปลูกฝัง บ่มเพาะ และหาแนวทางในการเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ยังคงได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรม การเล่นสนุก เกม หรือกระบวนการต่าง ๆ ทั้งที่จะวิชาการหรือไม่วิชาการก็ได้นั่นเองค่ะ 

แนวคิด Learning Beyond School ใน ณ ทีนี้อันที่จริงแล้วถือกำเนิดมาจากความคิดที่ว่าหากมองในแง่หนึ่งการเรียนเพียงแค่ภายในสถาบันก็ช่างมีความจำกัด เด็ก ๆ ได้เรียนแต่วิชาสามัญ โฟกัสแต่การได้เกรดที่ดี เกรดที่สูง แต่เมื่อพูดถึงทักษะในการดำรงอยู่ ในการเป็นมนุษย์ ในการมี Well-Being หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ในการใช้ชีวิตที่ดี เด็ก ๆ หลายคนกลับแทบไม่มีเลย เมื่อระบบการศึกษาไม่สามารถเอื้อให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้และการเติบโตตรงนี้ได้อย่างเต็มที่ด้วยข้อจำกัดด้านเวลาและหลายอย่าง ๆ จึงเกิดเป็นแนวคิดการเลี้ยงลูกแบบ Learning Beyond School ที่หน้าที่คุณพ่อคุณแม่ก็จะค่อย ๆ เข้ามาช่วยมีบทบาทตรงนี้นั่นเอง  

Home schooling ตัวอย่างอย่างเต็มรูปแบบหนึ่งของ Learning Beyond School 

โดยตัวอย่างหนึ่งของกระบวนการการศึกษาที่เราอาจเรียกได้ว่าเป็น Learning Beyond School อย่างเต็มรูปแบบประเภทหนึ่งก็คือการเรียนแบบโฮมสคูล (Home school) หรือเรียกง่าย ๆ ว่า การเรียนแบบอยู่บ้านนั่นเองค่ะ การเรียนแบบโฮมสคูล ส่วนใหญ่กิจกรรมต่างๆ จะเกิดขึ้นที่บ้าน และสภาพการณ์แบบครอบครัว มีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนจัดการเรียนการสอนเอง อย่างมีอิสระและเน้นความสนใจของตัวเด็กๆ เองเป็นหลัก ทำให้บ้านกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณพ่อคุณแม่เปรียบเสมือนเป็นคุณครู โดยในการเตรียมการสอนแบบโฮมสคูล คุณพ่อคุณแม่ก็จะต้อง

  1. พร้อมที่จะให้เวลากับลูกอย่างเต็มที่
  2. มีความตั้งใจ ชัดเจนและหนักแน่น และต้องศึกษาทำความเข้าใจถึงการศึกษาแบบโฮมสคูลให้ดีเสียก่อน
  3. เป็นคนที่วางแผนและจัดการที่ดี ทั้งการจัดสภาพแวดล้อมของบ้านเอง การจัดการกับตัวเองด้วย อีกทั้งยังต้องจัดการโอกาสให้ลูกได้มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กด้วยกัน เพื่อทำให้เขาได้มีทักษะทางสังคม และจะต้องค้นคว้าหาแหล่งเรียนรู้ทั้งสถานที่และตัวบุคคล การติดต่อประสานงานกับกลุ่มโฮมสคูล กลุ่มสนับสนุน โรงเรียนที่ลูกจะขึ้นทะเบียนเพื่อการเทียบโอนกับระบบโรงเรียนด้วย
  4. มีวินัยกับตนเองและลูกอย่างจริงจัง
  5. เข้าใจถึงช่วงวัยของลูก เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนให้กับลูกได้อย่างตรงจุด เพื่อเป็นรากฐานที่ถูกต้องของเด็กๆ ในอนาคต
  6. พ่อแม่ต้องสำรวจตัวเองเสียก่อน ว่ามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคุณครูของลูกได้มากน้อยแค่ไหน อีกทั้งยังต้องหมั่นหาความรู้และทักษะ เกี่ยวกับวิธีการสอนตลอดเวล

แล้ว Learning Beyond School ในระบบการศึกษาปกติล่ะ?

ในระบบการศึกษาปกติที่เด็ก ๆ ต้องไปเรียนในตอนเช้าและกลับมาตอนเย็น กระบวนการ Learning Beyond School ของหลาย ๆ ครอบครัวส่วนใหญ่จึงแทรกอยู่ในช่วงเวลาเช้า ๆ เล็ก ๆ ก่อนไปเรียน หลังกลับมาจากโรงเรียน หรือในช่วงดึก ๆ นั่นเองค่ะ แนวคิดของ Home schooling จริง ๆ แล้วก็มีรากฐานมาจากแนวคิดของ Learning Beyond School นั่นคือการไม่ได้จำกัดทั้งสถานที่และสิ่งที่ลูกเรียนรู้ และยังเปิดโอกาสให้ลูกได้มีโอกาสสัมผัสการเรียนรู้บางสิ่งที่อาจจะนอกเหนือจากเพียงแค่ตำรา หนังสือ หรือทฤษฎี คล้ายกับการค่อย ๆ เปิดโลกหรือกระบวนทัศน์ในสิ่งต่าง ๆ ให้กับเด็กที่เอาเข้าจริง ๆ แล้ว หลาย ๆ ครั้งห้องเรียนหรือโรงเรียนก็ไม่สามารถที่จะมอบให้กับพวกเขาได้

โดยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากค่อย ๆ เริ่มบูรณาการแนวคิดนี้เข้าไปในชีวิตประจำวันของลูกแต่ยังไม่รู้ว่าควรจะเริ่มอย่างไร ยังแทบไม่มีไอเดีย หรือยังแทบไม่ค่อยเห็นภาพการเลี้ยงลูกแบบLearning Beyond School ที่ถูกใช้จริง ๆ กับเด็ก ๆ เลยก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะ Learning Beyond School ไม่ใช่เพียงแค่ไอเดียหรือแนวคิดลอย ๆ แต่เป็นวิถีการเลี้ยงลูกให้ฉลาดรอบด้านที่ใช้จริงแล้วในหลาย ๆ ครอบครัวเลยทีเดียวค่ะ ตัวอย่างความสำเร็จหนึ่งที่ชัดเจนซึ่งถูกทดลองพัฒนาและปรับใช้กับเด็ก ๆ แล้วของเราก็คือกลุ่มแลกเปลี่ยน “Learning Beyond School การเรียนรู้ไม่จบแค่ในห้องเรียน” บน Facebook ที่จัดทำโดย Starfish Labz และยังคงมีสมาชิกใหม่ ๆ หลั่งไหลกันเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เข้ามาแลกเปลี่ยนไอเดีย แนวคิด และการริเริ่มต่าง ๆ โดยคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองท่านใดที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มที่ใด ก็สามารถเข้ามาส่อง เข้ามาแอบดูคุณพ่อคุณแม่ท่าน ๆ อื่นบูรณาการวิถี Learning Beyond School เข้ากับชีวิตประจำวันของลูก ๆ ตัวเองกันได้ 

Starfish Labz เชื่อว่าถ้าลองได้เริ่มแล้วล่ะก็ คุณพ่อคุณแม่และตัวเด็ก ๆ เองจะต้องหลงรักชีวิตประจำวันแบบใหม่นี้ ที่การเรียนรู้ของพวกเขากว้างใหญ่กว่าเพียงแค่ภายในห้องเรียนแน่นอนค่ะ

อ้างอิง:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเลี้ยงลูกที่มีความต้องการพิเศษ
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กออทิสติก เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้

Starfish Academy
Starfish Academy
การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก
Starfish Academy

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

Starfish Academy
1353 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ Peer Learning คืออะไร 5 รูปแบบของกิจกรรม Peer to Peer Learning ตัวอย่างก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss
Starfish Academy

Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss

Starfish Academy
ภาษาและการสื่อสาร
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

การสื่อสารภาษาอังกฤษ ใครว่ายาก? หากเราเข้าใจ และสื่อสารมันจากความรู้สึก และไม่ต้องกังวลจนเกินไป ในคอร์สเรียนนี้เราจ ...

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

การเรียนแบบบูรณาการ
การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ออกแบบห้องเรียนที่มีหัวใจ...ด้วยหัวใจอาชีพ

เราเลือกอาชีพ? หรืออาชีพเลือกเรา? เราวัดคุณค่าของอาชีพจากอะไร การรู้จักอาชีพที่หลากหลาย อาชีพที่มีค่าตอบเเทนสูง อาชีพที่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ออกแบบห้องเรียนที่มีหัวใจ...ด้วยหัวใจอาชีพ
Starfish Academy

ออกแบบห้องเรียนที่มีหัวใจ...ด้วยหัวใจอาชีพ

Starfish Academy

Related Videos

3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
339 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)
05:41
Starfish Academy

จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)

Starfish Academy
1022 views • 2 ปีที่แล้ว
จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6991 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
23:01
Starfish Academy

ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน

Starfish Academy
97 views • 2 ปีที่แล้ว
ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน