5 แหล่งเรียนออนไลน์ สอนทักษะ Soft Skills สำคัญแห่งศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy 1815 views • 1 ปีที่แล้ว
5 แหล่งเรียนออนไลน์ สอนทักษะ Soft Skills สำคัญแห่งศตวรรษที่ 21

ด้วยบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ความก้าวล้ำและการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีใหม่ๆ  และกระแสโลกาภิวัตน์ หรือภาวะการเชื่อมต่ออันไร้ขอบเขตที่พัดผ่านเข้ามาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วในชีวิตของเด็กๆ  ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวิถีในการดูแล การฝึกฝน และการบ่มเพาะทักษะชีวิต ทักษะทางความคิด และทักษะในการเจริญเติบโตในด้านต่างๆ  ให้กับเด็ก ๆ  ในยุคปัจจุบันย่อมเปลี่ยนแปลงไป เด็ก ๆ  ไม่อาจดำรงอยู่ได้หรือพร้อมที่จะเติบโตด้วยเพียงแค่ชุดทักษะเดิมๆ  ที่ผู้ใหญ่อย่างเราๆ  อาจเคยได้รับการบ่มเพาะมาก่อนและคิดว่าเพียงพอแล้วในสมัยก่อนๆ  พวกเขาต้องการชุดความคิด ชุดทักษะใหม่ ๆ  ที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มบรรดาช่องว่างทางความคิด ทางความเข้าใจที่ก่อกำเนิดจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในด้านต่างๆ  ของสังคมตลอดจนจากการเติบโตทางร่างกายและทางจิตวิญญาณของพวกเขาเอง ในแง่มุมของคุณพ่อคุณแม่ คุณครู หรือผู้ปกครองแล้ว การตระหนักถึงความสำคัญในการค่อยๆ  ปลูกฝัง ค่อยๆ  บ่มเพาะทักษะใหม่ๆ  แห่งศตวรรษดังกล่าวให้ลูกๆ  ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) หรือไปจนถึง ทักษะการมีกรอบความคิดแบบพัฒนาได้ (Growth Mindset) จึงถือเป็นสิ่งสำคัญและย่อมจะมีคุณประโยชน์ มีคุณค่า และมีความหมายต่อเด็กๆ  ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างยิ่ง

แต่การปลูกฝัง การบ่มเพาะ หรือการถ่ายทอดทักษะเหล่านี้ให้กับเด็กๆ  เองก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ คุณครู หรือผู้ถ่ายทอดอย่างเราๆ  เองอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้หรือมี Learning Curve (กระบวนการและระยะเวลาในการเรียนรู้) เล็กๆ  ที่อาจต้องค่อยๆ  ก้าวข้ามกันให้ได้ก่อนสักนิดเช่นกัน ทักษะ Critical Thinking คืออะไร? และเมื่อเรียนรู้หรือเข้าใจแล้ว คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูจะสามารถหรือควรค่อยๆ  ถ่ายทอดหรือบ่มเพาะให้ลูกๆ  หรือเด็กๆ  ในห้องเรียนอย่างไร? วันนี้ทีมงาน Starfish Labz รวบรวมสุดยอด 5 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ทักษะสำคัญสำหรับลูกๆ  ของเราในยุคใหม่มาให้คุณพ่อคุณแม่ คุณครู และผู้ปกครองทุกคนกันแล้ว จะมีแหล่งเรียนรู้ ที่เรียนออนไลน์ใดที่น่าสนใจ ตรงกับความต้องการ หรือความรู้สึกภายในใจของคุณพ่อคุณแม่ หรือคุณครูกันบ้าง มาลองดูกันเลยค่ะ

1. Net PAMA

 หากคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูท่านใดยังไม่เคยได้ยินหรือแม้แต่รู้จัก “Net PAMA” หรือ “เน็ตป๊าม๊า” เลยล่ะก็ Starfish Labz ขอแนะนำเลยว่าอาจถึงเวลาที่ต้องค่อยๆ  ลองมาเรียนรู้กันแล้ว เพราะแม้จะเพิ่งเปิดตัวและเปิดให้ได้ใช้งานกันไปเป็นครั้งแรกในปี 2564 ที่ผ่านมา แต่แหล่งเรียนรู้ออนไลน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ ไปจนถึงคุณครูแห่งนี้ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมและได้กลายเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนออนไลน์ ทักษะการดูแลและฝึกฝนเด็กๆ  ในวิถีและรูปแบบใหม่ๆ  ที่สำคัญและมีคุณค่าในใจของคุณครูและผู้ปกครองหลายคนๆ  กันไปแล้ว 

โดยเนื้อหาหลักๆ  ของแหล่งเรียนรู้ Net PAMA แห่งนี้จะเน้นในทักษะของ Positive Parenting      หรือ การเลี้ยงลูกหรือการปรับพฤติกรรมของลูกในด้านต่างๆ  ด้วยเทคนิค ทัศนคติ ความคิด และความรู้สึกในเชิงบวกมากกว่าในเชิงลบที่หลายๆ  คนอาจจะเคยคุ้นเคยกันมา โดยปัจจุบัน ยังคงมีเพียงแค่ 2 หลักสูตรหรือ 2 คอร์สหลัก ได้แก่

1) หลักสูตรคอร์ส Positive Parenting เร่งรัด เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่ไม่ค่อยมีเวลา และมีพื้นฐานในด้านจิตวิทยาการเลี้ยงลูกอยู่บ้างแล้ว เจาะประเด็นปัญหาเฉพาะจุด และแก้ปัญหาเฉพาะประเด็นที่ผู้ปกครองต้องการอย่างตรงจุด และ

2) หลักสูตรคอร์ส Positive Parenting จัดเต็ม สอนวิธีการปรับพฤติกรรมเด็กเต็มรูปแบบ ครอบคลุมในทุกๆ ด้านที่จำเป็นในการเลี้ยงลูก ตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐาน วิธีการสื่อสาร เทคนิคการชม การให้รางวัล การทำตารางกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

Net PAMA เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของทีมจิตแพทย์เด็ก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทีมจิตแพทย์เด็ก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลอื่นๆ อีกหลากหลายแห่ง ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตัวคอร์สหรือหลักสูตรจึงได้รับการพัฒนาโดยทีมแพทย์และจิตแพทย์เด็กตัวจริงเสียจริง ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศโดยตรง คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูท่านใดที่กำลังมองหาคอร์สออนไลน์ เน้นทักษะของการปรับพฤติกรรมลูกด้วยเทคนิค ความคิด หรือมุมมองเชิงบวกใหม่ๆ ต้องลองเรียนรู้หลักสูตรของทาง Net PAMA เลยค่ะ

ค่าใช้จ่าย: เรียนออนไลน์ฟรีตลอดหลักสูตรและทุกหลักสูตร

เกียรติบัตร: เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตร

2. Starfish Labz

อาจดูเหมือนเป็นการอวยตัวเอง แต่หากพูดถึงแหล่งเรียนรู้ทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็กๆ ผู้ปกครอง คุณครู หรือคุณพ่อคุณแม่กันแล้ว ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่อาจใช้คำว่า “มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง” ในการสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญในการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะสำคัญใหม่ๆ สำหรับเด็กๆ ในประเทศของเราก็คือ Starfish Labz หรือชุมชนแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับคุณครู ผู้ปกครองและเด็กๆ วัยเล็กจนถึงวัยเรียนแห่งแรกของประเทศไทยนั่นเองค่ะ

โดยก่อตั้งในปี 2016 ในฐานะการเป็นโครงการภายใต้มูลนิธิ Starfish Education ที่มีความหวังหลัก และภารกิจหลักที่จะมอบการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้กับเด็กทุกคนในประเทศไทย Starfish Labz คือแพลตฟอร์มที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ความรู้ ถอดบทเรียนการจัดการศึกษาแนวใหม่ และวิธีการที่นำไปใช้ได้จริง ในรูปแบบคลังความรู้ออนไลน์ หรือคอร์สเรียนสำหรับครูและผู้ปกครอง ที่ได้รับการพัฒนาโดยนักการศึกษา, ผู้เชี่ยวชาญ, นักวิจัย, และโรงเรียนต้นแบบ ภายใต้คำถามง่ายๆ แต่ท้าทายที่ว่า จะทำอย่างไรเราถึงจะสามารถสร้างห้องเรียนแห่งอนาคตทั่วประเทศให้กับเด็กๆ ในประเทศได้ และการเรียนรู้รูปแบบไหนที่ช่วยสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กๆ จนก่อเกิดเป็นคอร์สเรียนรู้ทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับคุณครู ผู้ปกครอง และเด็กๆ ตั้งแต่วัยเล็กๆ จนถึงวัยเรียนมากมาย ตั้งแต่ในหมวด Well-Being หรือสุขภาพใจ สุขภาพกายของพวกเขาไปจนถึง การพัฒนาทักษะในอนาคตหรือในรูปแบบใหม่ต่างๆ อาทิ คอร์ส Critical Thinking Classroom Design (การออกแบบห้องเรียนทักษะการคิดวิเคราะห์), ครูจะสร้าง Growth mindset ในห้องเรียนได้อย่างไร หรือ The Art of Classroom Questioning ศิลปะแห่งการตั้งคำถามในห้องเรียน

โดยนอกเหนือจากเนื้อหาในทางทฤษฎีหรือคอนเซปต์แล้ว ในแต่ละคอร์ส คุณพ่อคุณแม่และคุณครูจะยังได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการที่สามารถนำไปถ่ายทอด บ่มเพาะ หรือปลูกฝังให้กับเด็กๆ ได้อย่างง่ายๆ ค่อยๆ สร้างเสริม ค่อยๆ ถ่ายทอดให้พวกเขาเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และซึมซับจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเขา

ค่าใช้จ่าย: เรียนออนไลน์ฟรีตลอดหลักสูตรและทุกหลักสูตร

เกียรติบัตร: เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตร

3. CMU MOOC

อีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ออนไลน์สำหรับทั้งคุณครูและผู้ปกครองที่อาจจะอัปเกรดระดับความยากและเนื้อหาขึ้นมาหน่อย CMU MOOC เป็นแหล่งเรียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดทำและพัฒนาคอร์สออนไลน์เนื้อหาสุดล้ำแต่ได้รับการย่อยมาแล้วจนเข้าใจง่ายและเปิดให้เรียนกันได้แบบฟรีๆ  ไม่มีค่าใช้จ่าย เนื้อหาแต่ละคอร์สถูกแบ่งออกตามแต่ละคณะหรือสาขาของการศึกษา ตั้งแต่คอร์สการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกป่วยของคณะพยาบาลศาสตร์ไปจนถึงคอร์สทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Literacy จากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนคอร์สยอดฮิตอื่นๆ  สำหรับผู้ปกครองและคุณครูที่น่าสนใจ เช่นการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ศิลปะสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การดูแลเด็กตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (EVIDENCE BASED PRACTICE IN CHILD CARE)

ค่าใช้จ่าย: เรียนออนไลน์ฟรีตลอดหลักสูตรและทุกหลักสูตร

เกียรติบัตร: เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตร

4. CU MOOC

ทดลองเรียนที่ CMU MOOC กันแล้ว อีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ไม่อยากให้พลาดเลยก็คือ CHULA MOOC หรือแหล่งเรียนรู้ออนไลน์สำหรับบุคคลทั่วไป อีกหนึ่งแห่งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะ รูปแบบคอร์สเรียนของ CHULA MOOC จะคล้ายคลึงกับของ CMU MOOC เลยนั่นก็คือเป็นคอร์สที่ได้รับการพัฒนามาจากอาจารย์หรือจากของแต่ละคณะโดยตรง มีการปรับและจัดทำใหม่ในรูปแบบต่างๆ ให้มีความย่อยง่ายในหลายจุด แต่จุดแตกต่างที่สำคัญจุดหนึ่งของ CHULA MOOC ก็คือทุกคอร์สจะมีระยะเวลาการเรียน หรือการเปิด-ปิดคอร์สเรียนอย่างจำเพาะ อันหมายถึง คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูอาจจะไม่สามารถเปิดเข้ามาและเลือกเรียนคอร์สใด ๆ ได้เลยตามความสะดวกหรือตามใจเราได้ทุกเวลา แต่จะมีระยะเวลาของการเรียนที่ถูกกำหนดไว้แล้ว และในแต่ละคอร์ส ๆ หนึ่งยังมีจำกัดจำนวนผู้เรียน ซึ่งหมายความว่า หากสนใจคอร์สไหน ก็ต้องรีบลงก่อนที่คอร์สนั้น ๆ จะเต็มนั่นเองค่ะ โดยมีคอร์สยอดฮิตสำหรับผู้ปกครองและคุณครูที่น่าสนใจ เช่น

ค่าใช้จ่าย: เรียนออนไลน์ฟรีตลอดหลักสูตรและทุกหลักสูตร

เกียรติบัตร: เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตร

5. SkillLane

ปิดท้ายแหล่งเรียนรู้สุดท้ายกันที่ SkillLane หลายๆ  คนอาจจะคุ้นเคยกับ SkillLane เพียงแค่ในมุมของแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ สำหรับการพัฒนาทักษะของผู้ใหญ่ หรือวัยทำงาน แต่จริงๆ  แล้วที่ SkillLane เขามีคอร์สในหมวด “แม่ เด็ก และครอบครัว”  สำหรับคุณครูและผู้ปกครองมากมายเลยนะคะ ตั้งแต่สำหรับการดูแลเด็กเล็ก เด็กวัยเรียน จนถึงวัยรุ่นหรือเริ่มเป็นผู้ใหญ่ มีคอร์สที่แสนหลากหลาย ดำเนินการสอนโดยคุณครูหรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านนั้นต่างๆ  โดยตรง คอร์สยอดฮิตสำหรับคุณครูและผู้ปกครองที่น่าสนใจ เช่น 

ค่าใช้จ่าย: มีค่าใช้จ่ายตามแต่ละคอร์สหรือหลักสูตร

เกียรติบัตร: เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตร

และนี่ก็คือ 5 แหล่งเรียนออนไลน์สำหรับคุณครูและผู้ปกครองยุคใหม่ที่วันนี้ Starfish Labz ได้นำมาฝากกัน แม้อาจจะดูเหมือนยากหรือต้องแบ่งเวลาช่วงหนึ่งเลยมาลองเรียนรู้ แต่ Starfish Labz เชื่อว่าหากคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูมองเห็นถึงความสำคัญและลองจัดสรรเวลาอย่างดีๆ  แล้วจะต้องสามารถหาสักช่วงเวลาเล็กๆ  ช่วงเวลาหนึ่งลองค่อยๆ  กดเปิดแต่ละคอร์ส ค่อยๆ  เรียนรู้ ซึมซับ และค่อยๆ  ถ่ายทอดให้กับเด็กๆ  ได้อย่างเกิดผลและจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาอย่างแน่นอนค่ะ

อ้างอิง:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ ประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Top Worksheets ,Canva ,Book Creator แล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านความสัมพันธ์
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนในคอร์สนี้ประกอบไปด้วย 3 แอปพลิเคชัน คือ Padlet ,Word wall และ Class Time

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ
Starfish Academy

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6431 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
03:33
Starfish Academy

เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม

Starfish Academy
529 views • 1 ปีที่แล้ว
เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
9011 views • 10 เดือนที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา
06:20
Starfish Academy

ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา

Starfish Academy
516 views • 2 ปีที่แล้ว
ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา