เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 3

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย 684 views • 2 ปีที่แล้ว
เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 3

ยกตัวอย่างในกรณีของผมนั้น ผมใช้ google form ถามลูกชายทั้ง 2 คนว่า

วันนี้ลูกชายผมทำกิจกรรมประจำวันอะไรบ้าง? (ทำ / ไม่ทำ)

วันนี้ลูกชายผมมีความสุขจากการ Learn form home ไหม? (มาก / ปานกลาง / น้อย)

ซึ่งผมกำหนดกติกาง่าย ๆ ว่าก่อนนอนให้ scan QR code เพื่อทำแบบประเมินนี้ด้วย เมื่อลูกชายผมประเมินเสร็จแล้ว ผลการประเมินก็จะวิ่งมาที่ google form ในลักษณะของกราฟแท่ง เราก็สามารถรู้ได้ว่าในรอบสัปดาห์นี้ลูกชายผมทำกิจกรรมอะไรบ้าง? และมีความสุขกับ Learn form home มากน้อยเพียงใด? 

ตัวอย่างกราฟที่ google form ได้นำเสนอ

จากกราฟเราสามารถฝึกนักเรียนเรื่องสถิติพื้นฐาน หรือการอ่านกราฟ ซึ่งเป็นการพัฒนาสมรรถนะ การคิดวิเคราะห์ในแบบที่นักเรียนไม่รู้ตัวได้อีกทางเช่นกัน

สุดท้าย…

ณ เวลานี้ผมก็ยังเชื่อว่า การเรียนการสอนแบบออนไลน์คงไม่สามารถแทนที่การเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติได้ โดยเฉพาะเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน และความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง internet ของนักเรียน

แต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้ เราจะนิ่งเฉย หรือว่าเราจะไม่พยายามทำอะไรเพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเลยหรือ? และผมก็เชื่อว่าตอนนี้เราทุกคนอาจตั้งคำถามไว้ในใจแล้วว่า เมื่อไหร่สถานการณ์ถึงกลับมาเป็น New Normal อย่างแท้จริง

สำหรับตัวผม ผมตอบง่าย ๆ ว่า อนาคตค่อยว่ากัน แต่สิ่งที่เราควรทำในช่วงเวลานี้คือการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะสิ่งที่ครูเราทำนั้นจะเกิดประโยชน์กับนักเรียนหลายประการ เช่น

1. สมมตินักเรียนที่เรารับผิดชอบสอนมี 23 คนมีความพร้อมในการเข้าถึง internet จำนวน 4 คน สำหรับผม ๆ คิดว่าประสบผลสำเร็จแล้ว อย่างน้อยก็มีนักเรียน 4 คนที่สามารถเรียนรู้ได้ในช่วงเวลานี้ ส่วนนักเรียนอีก 19 คน เราอาจจะติดต่อผ่านทางผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนได้อ่านหนังสือทบทวนความรู้เดิม ๆ วันละ 1 ชั่วโมง พร้อมทั้งทำแบบบันทึกการอ่านส่งครูช่วงเปิดภาคเรียน หรืออาจจะต้องนัดมารับงาน รับกิจกรรมในลักษณะของกล่องการเรียนรู้ (Learning Box) ที่โรงเรียนหรือสถานที่ที่เหมาะสมเป็นระยะ 

ผมไม่อยากให้เราตั้งโจทย์ก่อนเลยว่า นักเรียนไม่มี internet เราเลยไม่ต้องทำการเรียนการสอนออนไลน์ แต่เราควรตั้งโจทย์ว่า เมื่อเราทำการเรียนการสอนออนไลน์เสร็จแล้ว นักเรียนที่ไม่มี internet เราจะช่วยเหลืออย่างไร? ถ้าทำห้องเรียนออนไลน์ ยังเปิดโอกาสสำหรับการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ 4 คน แต่ถ้าไม่ทำอะไรเลย นักเรียน 23 คน โดนปิดโอกาสในการเรียนรู้ทั้งหมด

2. สมมตินักวิทยาศาสตร์สามารถคิดค้นยาต้านไวรัส Covid 19 ได้สำเร็จแล้ว ทุกอย่างกลับมาอยู่ในสภาวะปกติ การเรียนการสอนออนไลน์ที่เราทำนั้น ก็จะกลายสภาพเป็นสื่อการสอนที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา (ไม่ใช่ชุดฝึก แบบฝึกที่เราคุ้นเคย) หรือถ้าจะต่อยอดเพื่อให้เป็นห้องเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ เราก็สามารถต่อยอดต่อไปได้ เพราะถึงเวลานั้น นักเรียนที่สามารถเข้าถึง internet ได้ อาจเพิ่มเป็น 10 คน ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อลูกเพื่อหลานเราครับ

3. Youtube เป็นอะไรที่สุด ๆ ของสุด ๆ เพราะการเรียนรู้ของนักเรียนในอนาคตจะมีลักษณะดังนี้

3.1 เลือกที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่อยากเรียนรู้เท่านั้น (ปริญญาอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้าย) เพราะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันที ยิ่งถ้ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษ        โลกทั้งโลกอยู่ที่ปลายนิ้วสัมผัส

3.2 เมื่อเรามีความรู้ในเรื่องที่เราชอบ เราก็อยากจะแชร์ความรู้นี้เพื่อให้คนอื่น ๆ ได้รู้เหมือนเราเกิดเป็นเครือข่ายของคนที่ชอบ สนใจ หรือถนัดในสิ่งเดียวกัน แน่นอนว่า Youtube คือตัวเลือกลำดับแรก 

3.3 เมื่อทุกคนสามารถนำเสนอตนเองผ่าน Youtube หรือ Social media ได้ง่าย ๆ สุดท้าย การแข่งขันจะเกิดขึ้น แต่จะแข่งขันกันที่เนื้อหา หรือความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่แข่งขันกันที่หน้าตา ปัจจุบันเราก็เห็นตัวอย่างกันแล้ว นั่นก็คือ อาชีพ Youtuber ผมขออนุญาตนำเสนอไอเดียให้กับโรงเรียนได้ลองจัดทำหลักสูตรเพื่อปั้นนักเรียนให้เป็น Youtuber หรือ Digital Marketing กันครับ

4. การสื่อสารด้วยภาพ (Infographic) หรือการสื่อสารด้วย Clip VDO สั้น ๆ จะเป็นการสื่อสารที่ตอบโจทย์ในยุคปัจจุบัน เพราะเรามีความสนใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยระยะเวลาที่น้อยลง         ดังนั้น การสื่อสารจึงต้องสั้น กระทัดรัด และได้ใจความ 

เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ตอบโจทย์การสื่อสารในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีคือ Canva ทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้จาก Clip VDO ที่ผมจัดทำไว้ที่ Youtube channel ของผม มีทั้งหมด 9 ตอน 

ศน.รัชภูมิ  สมสมัย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่


มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ
Starfish Academy

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

How to สอบอย่างไรให้เด็กสนุก ไม่มีลืม

การทดสอบเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้ ว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนมากน้อยแค่ไหน และการสอบนั้นอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to สอบอย่างไรให้เด็กสนุก ไม่มีลืม
Starfish Academy

How to สอบอย่างไรให้เด็กสนุก ไม่มีลืม

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ และเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ (PA)

นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)
นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6975 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
334 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56
Starfish Academy

เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน

Starfish Academy
762 views • 2 ปีที่แล้ว
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
9512 views • 2 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)