การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดรูปแบบการประเมิน และการนำขอมูลมาพัฒนาต่อ พร้อมทั้งการประเมินความพึงพอใจผู้ปกครองไปด้วย

รายละเอียดคอร์ส

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งควรจัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มรโอกาสในการถอดบทเรียนที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบันทึกหลังการสอนรวมกัน เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มครูทั้งในระดับโรงเรียนและระดับเครือข่ายในเขตพื้นที่การศึกษา

Learning Outcomes

การประเมินเพื่อพัฒนาการสอน

วิธีการประเมิน

การนำข้อมูลมาพัฒนาต่อ

การประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง

4 บทเรียน

การประเมินเพื่อพัฒนาการสอน

การประเมินเพื่อพัฒนาการสอน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
วิธีการประเมิน

วิธีการประเมิน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การนำข้อมูลมาพัฒนาต่อ

การนำข้อมูลมาพัฒนาต่อ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง

การประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอลเลคชั่น

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง การประเมินเพื่อพัฒนาการสอน
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 417 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

283 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
15.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ