8 วิธีการ ปรับพฤติกรรมการพูดโกหกของนักเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy 467 views • 29 วันที่แล้ว
8 วิธีการ ปรับพฤติกรรมการพูดโกหกของนักเรียน

เชื่อว่า คุณครูหลายๆ ท่านน่าจะเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้อย่างแน่นอน แล้วคุณครูมีวิธีการปรับพฤติกรรมนักเรียนอย่างไรบ้างคะ ? 

หรือถ้ายังไม่มี วันนี้ Starfish พามาแลกเปลี่ยน 8 วิธีการปรับพฤติกรรมการพูดโกหกของนักเรียนกัน ค่ะ

1.ให้คุณค่ากับ ‘ความซื่อสัตย์’ ในห้องเรียน

เรื่องของความซื่อสัตย์ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะสอนกันได้เพียงแค่เขียนคำเหล่านี้ติดอยู่บนผนังห้อง แต่ในช่วงเริ่มต้นเทอมใหม่ คุณครูควรให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า ‘ความซื่อสัตย์ คืออะไร’ และ ‘เพราะอะไร ความซื่อสัตย์จึงสำคัญ’ และมาร่วมออกแบบกติกาห้องเรียนร่วมกัน 

2.ทำให้ ‘การพูดความจริง’ ของเด็กในห้องเป็นเรื่องน่าชื่นชม

หลังจากที่ ‘ความซื่อสัตย์และการพูดความจริง’ กลายเป็นความคาดหวังและกติการ่วมกันในห้องเรียนแล้ว และถ้าเมื่อใดที่มีนักเรียนซื่อสัตย์ หรือพูดความจริงออกมา ขอให้คุณครูหยิบ ‘ช่วงเวลานี้’ มาเป็นบทเรียนให้นักเรียนคนอื่นได้เห็นเป็นตัวอย่าง เพื่อให้รู้ว่าการพูดความจริงเป็นเรื่องที่สำคัญ

3.เป็นตัวอย่างของความซื่อสัตย์ 

เมื่อความซื่อสัตย์เป็นคุณค่าร่วมในห้องเรียนแล้ว คุณครูจะต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนด้วยเช่นกัน งานวิจัยค้นพบว่า เมื่อเด็กๆ ได้ยิน หรือได้เห็นผู้ใหญ่รอบตัวเขามีความซื่อสัตย์ พูดจริง ทำจริง ก็จะทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมเช่นเดียวกัน 

4.อย่านิ่งเฉยต่อนักเรียนที่พูดโกหก 

อาจจะมีบางครั้งที่คุณครูรู้สึกเหนื่อยจากงานสอนต่างๆ และอยากจะนิ่งเฉยต่อนักเรียนที่พูดโกหก อย่าทำแบบนั้น เพราะ Dr.KEN Shore’s Education World ได้บอกว่า หากคุณครูนิ่งเฉยกับนักเรียนที่พูดโกหก อาจจะส่งผลทำให้นักเรียนคนนั้นคิดว่า เขาสามารถโกหกได้ และต่อไปในอนาคต เขาจะโกหกในเรื่องที่ใหญ่ขึ้นไปอีก อีกไปกว่านั้น การโกหก จะกลายเป็น ‘ทักษะ’ ที่จะส่งผลเสียให้ตัวนักเรียนเมื่อต้องเข้าสังคม 

5.พยายามใจเย็น เมื่อรู้ว่านักเรียนพูดโกหก 

การแสดงท่าทีโกรธ อาจจะไม่ได้ช่วยปรับพฤตกิรรมของนักเรียนได้ แต่คุณครูสามารถพูดความรู้สึกกับนักเรียนได้ว่า ‘ครูรู้สึกผิดหวังนะ ในพฤติกรรม…’ เพราะการแสดงท่าทีว่าโกรธ อาจจะทำให้นักเรียนมีทักษะการโกหกที่สูงขึ้น เพราะนักเรียนบางคนอาจจะมีเป้าหมายที่จะต้องการให้คุณครูรู้สึกโมโห

6.หาเหตุผลว่าทำไมนักเรียนถึงโกหก

ทุกการโกหกมีเหตุผลซ่อนอยู่ มาดูตัวอย่างเหตุผลที่เป็นสาเหตุให้นักเรียนโกหก

  1. กลัวถูกลงโทษ ถ้าเป็นเหตุผลนี้ คุณครูควรนั่งคุยกับนักเรียนว่า มีหนทางอื่นๆ อีกไหมที่ไม่ต้องโกหก
  2. อยากได้รางวัล ถ้าเป็นเหตุผลนี้ คุณครูควรบอกกับนักเรียนว่า การโกหก เพื่อที่จะได้รางวัลเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
  3. อยากรู้สึกดีกับตัวเอง ถ้าเป็นเหตุผลนี้ คุณครูควรพยายามชื่นชมข้อดีของนักเรียน หรือช่วงเวลาที่นักเรียนคนนี้ประสบความสำเร็จ เพราะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักเรียนอย่างถูกวิธี
  4. โกหกเพราะต้องการปกป้องคนอื่น ถ้าเป็นเหตุผลนี้ คุณครูควรชวนนักเรียนพูดถึงกติกาในห้องเรียนที่ให้คุณค่ากับความซื่อสัตย์ การช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรเลือกวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องด้วย
  5. ต้องการแกล้งให้คนอื่นรู้สึกเจ็บ ถ้าเป็นเหตุผลนี้ คุณครูควรคุยอย่างจริงจังว่าการพูดโกหกหรือใส่ร้ายผู้อื่น เป็นเรื่องที่รุนแรงอย่างมาก และเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำที่สุด
  6. ต้องการการยอมรับ ต้องการเป็นที่สนใจ ถ้าเป็นเหตุผลนี้ คุณครูควรบอกว่า การโกหกเพื่อที่จะเป็นที่ยอมรับ เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และคุณครูอาจจะต้องหาทางสนับสนุนหากลุ่มเพื่อนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนคนนั้น หรือพยายามชื่นชมข้อดี สร้างกำลังใจเชิงบวกให้กับนักเรียนอย่างเสมอ

7.มองหาทางแก้ไข มากกว่าการลงโทษ

งานวิจัยบอกว่า การที่คุณครูพยายามสร้างบรรยากาศห้องเรียนที่สนับสนุนคนที่พูดความจริง หรือคนที่มีพฤติกรรมซื่อสัตย์ จะช่วยเปลี่ยนแปลงนักเรียนที่มีพฤติกรรมพูดโกหกได้ ขอแค่คุณครูเข้าไปรับรู้ความกลัวของนักเรียนที่พูดโกหก แล้วพยายามสร้างบรรยากาศที่พูดคุยกันได้ ก็จะช่วยให้นักเรียนปรับพฤติกรรมได้มากขึ้น 

8.ขอความช่วยเหลือ หากการโกหกยังอยู่ 

คุณครูจะต้องพิจารณาและวิเคราะห์ความรุนแรงของการโกหกนั้นว่าร้ายแรงเพียงใด หากร้ายแรงมาก คุณครูอาจจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญ หรือขอความช่วยเพิ่มเติมจากผู้ปกครองของนักเรียน ให้มารับรู้และร่วมแก้ไขด้วยกัน 

เพราะความซื่อสัตย์เป็นเรื่องที่สำคัญ และจะติดตัวนักเรียนต่อไปในเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 

เพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณครูก็คือ สร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน บอกกับนักเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ห้องเรียนของเราให้คุณค่า และคุณครูควรเป็นตัวอย่างความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียน 

แปลและอ้างอิงจาก

Debra Cohen. (2022). Ethics in Action Series: What Teachers Can Do When Their Students Are Lying. bit.ly/3RbwSEJ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Well being สุขกาย สบายใจ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การดูแลพฤติกรรมเด็กๆ ในห้องเรียน (ประถมศึกษา)

เด็กๆ มีพฤติกรรมที่หลากหลาย มีทั้งพฤติกรรมทางบวกและลบ ดังนั้น “ครู” จึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยพาเด็กๆ ให้เข้าใจตนเอง ว่าเ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การดูแลพฤติกรรมเด็กๆ ในห้องเรียน (ประถมศึกษา)
Starfish Academy

การดูแลพฤติกรรมเด็กๆ ในห้องเรียน (ประถมศึกษา)

Starfish Academy
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน
การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเน้นประเมินทักษะการคิด ความสามาร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
Starfish Academy

การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

Starfish Academy
2269 ผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เปิดเทอมใหม่อย่างไร ให้การเรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

ทำความเข้าใจการเรียนรู้ที่ถดถอยของผู้เรียน และบทบาท หน้าที่ของครูภาษาไทยในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมีแนวทา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เปิดเทอมใหม่อย่างไร ให้การเรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด
Starfish Academy

เปิดเทอมใหม่อย่างไร ให้การเรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

Starfish Academy
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2437 ผู้เรียน

Related Videos

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
63 views • 5 เดือนที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
05:05
Starfish Academy

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

Starfish Academy
118 views • 9 วันที่แล้ว
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
27 views • 11 เดือนที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56
Starfish Academy

เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน

Starfish Academy
463 views • 7 เดือนที่แล้ว
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน