8 วิธีการ ปรับพฤติกรรมการพูดโกหกของนักเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy 4039 views • 1 ปีที่แล้ว
8 วิธีการ ปรับพฤติกรรมการพูดโกหกของนักเรียน

เชื่อว่า คุณครูหลายๆ ท่านน่าจะเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้อย่างแน่นอน แล้วคุณครูมีวิธีการปรับพฤติกรรมนักเรียนอย่างไรบ้างคะ ? 

หรือถ้ายังไม่มี วันนี้ Starfish พามาแลกเปลี่ยน 8 วิธีการปรับพฤติกรรมการพูดโกหกของนักเรียนกัน ค่ะ

1.ให้คุณค่ากับ ‘ความซื่อสัตย์’ ในห้องเรียน

เรื่องของความซื่อสัตย์ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะสอนกันได้เพียงแค่เขียนคำเหล่านี้ติดอยู่บนผนังห้อง แต่ในช่วงเริ่มต้นเทอมใหม่ คุณครูควรให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า ‘ความซื่อสัตย์ คืออะไร’ และ ‘เพราะอะไร ความซื่อสัตย์จึงสำคัญ’ และมาร่วมออกแบบกติกาห้องเรียนร่วมกัน 

2.ทำให้ ‘การพูดความจริง’ ของเด็กในห้องเป็นเรื่องน่าชื่นชม

หลังจากที่ ‘ความซื่อสัตย์และการพูดความจริง’ กลายเป็นความคาดหวังและกติการ่วมกันในห้องเรียนแล้ว และถ้าเมื่อใดที่มีนักเรียนซื่อสัตย์ หรือพูดความจริงออกมา ขอให้คุณครูหยิบ ‘ช่วงเวลานี้’ มาเป็นบทเรียนให้นักเรียนคนอื่นได้เห็นเป็นตัวอย่าง เพื่อให้รู้ว่าการพูดความจริงเป็นเรื่องที่สำคัญ

3.เป็นตัวอย่างของความซื่อสัตย์ 

เมื่อความซื่อสัตย์เป็นคุณค่าร่วมในห้องเรียนแล้ว คุณครูจะต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนด้วยเช่นกัน งานวิจัยค้นพบว่า เมื่อเด็กๆ ได้ยิน หรือได้เห็นผู้ใหญ่รอบตัวเขามีความซื่อสัตย์ พูดจริง ทำจริง ก็จะทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมเช่นเดียวกัน 

4.อย่านิ่งเฉยต่อนักเรียนที่พูดโกหก 

อาจจะมีบางครั้งที่คุณครูรู้สึกเหนื่อยจากงานสอนต่างๆ และอยากจะนิ่งเฉยต่อนักเรียนที่พูดโกหก อย่าทำแบบนั้น เพราะ Dr.KEN Shore’s Education World ได้บอกว่า หากคุณครูนิ่งเฉยกับนักเรียนที่พูดโกหก อาจจะส่งผลทำให้นักเรียนคนนั้นคิดว่า เขาสามารถโกหกได้ และต่อไปในอนาคต เขาจะโกหกในเรื่องที่ใหญ่ขึ้นไปอีก อีกไปกว่านั้น การโกหก จะกลายเป็น ‘ทักษะ’ ที่จะส่งผลเสียให้ตัวนักเรียนเมื่อต้องเข้าสังคม 

5.พยายามใจเย็น เมื่อรู้ว่านักเรียนพูดโกหก 

การแสดงท่าทีโกรธ อาจจะไม่ได้ช่วยปรับพฤตกิรรมของนักเรียนได้ แต่คุณครูสามารถพูดความรู้สึกกับนักเรียนได้ว่า ‘ครูรู้สึกผิดหวังนะ ในพฤติกรรม…’ เพราะการแสดงท่าทีว่าโกรธ อาจจะทำให้นักเรียนมีทักษะการโกหกที่สูงขึ้น เพราะนักเรียนบางคนอาจจะมีเป้าหมายที่จะต้องการให้คุณครูรู้สึกโมโห

6.หาเหตุผลว่าทำไมนักเรียนถึงโกหก

ทุกการโกหกมีเหตุผลซ่อนอยู่ มาดูตัวอย่างเหตุผลที่เป็นสาเหตุให้นักเรียนโกหก

  1. กลัวถูกลงโทษ ถ้าเป็นเหตุผลนี้ คุณครูควรนั่งคุยกับนักเรียนว่า มีหนทางอื่นๆ อีกไหมที่ไม่ต้องโกหก
  2. อยากได้รางวัล ถ้าเป็นเหตุผลนี้ คุณครูควรบอกกับนักเรียนว่า การโกหก เพื่อที่จะได้รางวัลเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
  3. อยากรู้สึกดีกับตัวเอง ถ้าเป็นเหตุผลนี้ คุณครูควรพยายามชื่นชมข้อดีของนักเรียน หรือช่วงเวลาที่นักเรียนคนนี้ประสบความสำเร็จ เพราะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักเรียนอย่างถูกวิธี
  4. โกหกเพราะต้องการปกป้องคนอื่น ถ้าเป็นเหตุผลนี้ คุณครูควรชวนนักเรียนพูดถึงกติกาในห้องเรียนที่ให้คุณค่ากับความซื่อสัตย์ การช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรเลือกวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องด้วย
  5. ต้องการแกล้งให้คนอื่นรู้สึกเจ็บ ถ้าเป็นเหตุผลนี้ คุณครูควรคุยอย่างจริงจังว่าการพูดโกหกหรือใส่ร้ายผู้อื่น เป็นเรื่องที่รุนแรงอย่างมาก และเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำที่สุด
  6. ต้องการการยอมรับ ต้องการเป็นที่สนใจ ถ้าเป็นเหตุผลนี้ คุณครูควรบอกว่า การโกหกเพื่อที่จะเป็นที่ยอมรับ เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และคุณครูอาจจะต้องหาทางสนับสนุนหากลุ่มเพื่อนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนคนนั้น หรือพยายามชื่นชมข้อดี สร้างกำลังใจเชิงบวกให้กับนักเรียนอย่างเสมอ

7.มองหาทางแก้ไข มากกว่าการลงโทษ

งานวิจัยบอกว่า การที่คุณครูพยายามสร้างบรรยากาศห้องเรียนที่สนับสนุนคนที่พูดความจริง หรือคนที่มีพฤติกรรมซื่อสัตย์ จะช่วยเปลี่ยนแปลงนักเรียนที่มีพฤติกรรมพูดโกหกได้ ขอแค่คุณครูเข้าไปรับรู้ความกลัวของนักเรียนที่พูดโกหก แล้วพยายามสร้างบรรยากาศที่พูดคุยกันได้ ก็จะช่วยให้นักเรียนปรับพฤติกรรมได้มากขึ้น 

8.ขอความช่วยเหลือ หากการโกหกยังอยู่ 

คุณครูจะต้องพิจารณาและวิเคราะห์ความรุนแรงของการโกหกนั้นว่าร้ายแรงเพียงใด หากร้ายแรงมาก คุณครูอาจจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญ หรือขอความช่วยเพิ่มเติมจากผู้ปกครองของนักเรียน ให้มารับรู้และร่วมแก้ไขด้วยกัน 

เพราะความซื่อสัตย์เป็นเรื่องที่สำคัญ และจะติดตัวนักเรียนต่อไปในเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 

เพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณครูก็คือ สร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน บอกกับนักเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ห้องเรียนของเราให้คุณค่า และคุณครูควรเป็นตัวอย่างความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียน 

แปลและอ้างอิงจาก

Debra Cohen. (2022). Ethics in Action Series: What Teachers Can Do When Their Students Are Lying. bit.ly/3RbwSEJ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การศึกษาในอนาคต
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

เจาะลึกสอบ TCAS

การสอบ TCAS ที่ควรรู้ในแต่ละปีเริ่มเตรียมตัวสอบกันด้วยประเด็นอะไร และสอบอะไร ลองมาดูกันว่ามีประเด็นไหนเกี่ยวกับการสอบ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เจาะลึกสอบ TCAS
Starfish Academy

เจาะลึกสอบ TCAS

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

How to สอบอย่างไรให้เด็กสนุก ไม่มีลืม

การทดสอบเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้ ว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนมากน้อยแค่ไหน และการสอบนั้นอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to สอบอย่างไรให้เด็กสนุก ไม่มีลืม
Starfish Academy

How to สอบอย่างไรให้เด็กสนุก ไม่มีลืม

Starfish Academy
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

สร้าง Self-Esteem เสริมคุณค่าให้กับนักเรียนอย่างไร

Self-Esteem หรือ การเคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิต เพื่อให้สามารถรับมือกับอารมณ์และสถานการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สร้าง Self-Esteem เสริมคุณค่าให้กับนักเรียนอย่างไร
Starfish Academy

สร้าง Self-Esteem เสริมคุณค่าให้กับนักเรียนอย่างไร

Starfish Academy
เครืองมือครู
การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเน้นประเมินทักษะการคิด ความสามาร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
Starfish Academy

การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

Starfish Academy
3275 ผู้เรียน

Related Videos

Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
493 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
338 views • 2 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
6088 views • 1 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”