8 วิธีการ ปรับพฤติกรรมการพูดโกหกของนักเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy 1019 views • 4 เดือนที่แล้ว
8 วิธีการ ปรับพฤติกรรมการพูดโกหกของนักเรียน

เชื่อว่า คุณครูหลายๆ ท่านน่าจะเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้อย่างแน่นอน แล้วคุณครูมีวิธีการปรับพฤติกรรมนักเรียนอย่างไรบ้างคะ ? 

หรือถ้ายังไม่มี วันนี้ Starfish พามาแลกเปลี่ยน 8 วิธีการปรับพฤติกรรมการพูดโกหกของนักเรียนกัน ค่ะ

1.ให้คุณค่ากับ ‘ความซื่อสัตย์’ ในห้องเรียน

เรื่องของความซื่อสัตย์ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะสอนกันได้เพียงแค่เขียนคำเหล่านี้ติดอยู่บนผนังห้อง แต่ในช่วงเริ่มต้นเทอมใหม่ คุณครูควรให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า ‘ความซื่อสัตย์ คืออะไร’ และ ‘เพราะอะไร ความซื่อสัตย์จึงสำคัญ’ และมาร่วมออกแบบกติกาห้องเรียนร่วมกัน 

2.ทำให้ ‘การพูดความจริง’ ของเด็กในห้องเป็นเรื่องน่าชื่นชม

หลังจากที่ ‘ความซื่อสัตย์และการพูดความจริง’ กลายเป็นความคาดหวังและกติการ่วมกันในห้องเรียนแล้ว และถ้าเมื่อใดที่มีนักเรียนซื่อสัตย์ หรือพูดความจริงออกมา ขอให้คุณครูหยิบ ‘ช่วงเวลานี้’ มาเป็นบทเรียนให้นักเรียนคนอื่นได้เห็นเป็นตัวอย่าง เพื่อให้รู้ว่าการพูดความจริงเป็นเรื่องที่สำคัญ

3.เป็นตัวอย่างของความซื่อสัตย์ 

เมื่อความซื่อสัตย์เป็นคุณค่าร่วมในห้องเรียนแล้ว คุณครูจะต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนด้วยเช่นกัน งานวิจัยค้นพบว่า เมื่อเด็กๆ ได้ยิน หรือได้เห็นผู้ใหญ่รอบตัวเขามีความซื่อสัตย์ พูดจริง ทำจริง ก็จะทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมเช่นเดียวกัน 

4.อย่านิ่งเฉยต่อนักเรียนที่พูดโกหก 

อาจจะมีบางครั้งที่คุณครูรู้สึกเหนื่อยจากงานสอนต่างๆ และอยากจะนิ่งเฉยต่อนักเรียนที่พูดโกหก อย่าทำแบบนั้น เพราะ Dr.KEN Shore’s Education World ได้บอกว่า หากคุณครูนิ่งเฉยกับนักเรียนที่พูดโกหก อาจจะส่งผลทำให้นักเรียนคนนั้นคิดว่า เขาสามารถโกหกได้ และต่อไปในอนาคต เขาจะโกหกในเรื่องที่ใหญ่ขึ้นไปอีก อีกไปกว่านั้น การโกหก จะกลายเป็น ‘ทักษะ’ ที่จะส่งผลเสียให้ตัวนักเรียนเมื่อต้องเข้าสังคม 

5.พยายามใจเย็น เมื่อรู้ว่านักเรียนพูดโกหก 

การแสดงท่าทีโกรธ อาจจะไม่ได้ช่วยปรับพฤตกิรรมของนักเรียนได้ แต่คุณครูสามารถพูดความรู้สึกกับนักเรียนได้ว่า ‘ครูรู้สึกผิดหวังนะ ในพฤติกรรม…’ เพราะการแสดงท่าทีว่าโกรธ อาจจะทำให้นักเรียนมีทักษะการโกหกที่สูงขึ้น เพราะนักเรียนบางคนอาจจะมีเป้าหมายที่จะต้องการให้คุณครูรู้สึกโมโห

6.หาเหตุผลว่าทำไมนักเรียนถึงโกหก

ทุกการโกหกมีเหตุผลซ่อนอยู่ มาดูตัวอย่างเหตุผลที่เป็นสาเหตุให้นักเรียนโกหก

  1. กลัวถูกลงโทษ ถ้าเป็นเหตุผลนี้ คุณครูควรนั่งคุยกับนักเรียนว่า มีหนทางอื่นๆ อีกไหมที่ไม่ต้องโกหก
  2. อยากได้รางวัล ถ้าเป็นเหตุผลนี้ คุณครูควรบอกกับนักเรียนว่า การโกหก เพื่อที่จะได้รางวัลเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
  3. อยากรู้สึกดีกับตัวเอง ถ้าเป็นเหตุผลนี้ คุณครูควรพยายามชื่นชมข้อดีของนักเรียน หรือช่วงเวลาที่นักเรียนคนนี้ประสบความสำเร็จ เพราะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักเรียนอย่างถูกวิธี
  4. โกหกเพราะต้องการปกป้องคนอื่น ถ้าเป็นเหตุผลนี้ คุณครูควรชวนนักเรียนพูดถึงกติกาในห้องเรียนที่ให้คุณค่ากับความซื่อสัตย์ การช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรเลือกวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องด้วย
  5. ต้องการแกล้งให้คนอื่นรู้สึกเจ็บ ถ้าเป็นเหตุผลนี้ คุณครูควรคุยอย่างจริงจังว่าการพูดโกหกหรือใส่ร้ายผู้อื่น เป็นเรื่องที่รุนแรงอย่างมาก และเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำที่สุด
  6. ต้องการการยอมรับ ต้องการเป็นที่สนใจ ถ้าเป็นเหตุผลนี้ คุณครูควรบอกว่า การโกหกเพื่อที่จะเป็นที่ยอมรับ เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และคุณครูอาจจะต้องหาทางสนับสนุนหากลุ่มเพื่อนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนคนนั้น หรือพยายามชื่นชมข้อดี สร้างกำลังใจเชิงบวกให้กับนักเรียนอย่างเสมอ

7.มองหาทางแก้ไข มากกว่าการลงโทษ

งานวิจัยบอกว่า การที่คุณครูพยายามสร้างบรรยากาศห้องเรียนที่สนับสนุนคนที่พูดความจริง หรือคนที่มีพฤติกรรมซื่อสัตย์ จะช่วยเปลี่ยนแปลงนักเรียนที่มีพฤติกรรมพูดโกหกได้ ขอแค่คุณครูเข้าไปรับรู้ความกลัวของนักเรียนที่พูดโกหก แล้วพยายามสร้างบรรยากาศที่พูดคุยกันได้ ก็จะช่วยให้นักเรียนปรับพฤติกรรมได้มากขึ้น 

8.ขอความช่วยเหลือ หากการโกหกยังอยู่ 

คุณครูจะต้องพิจารณาและวิเคราะห์ความรุนแรงของการโกหกนั้นว่าร้ายแรงเพียงใด หากร้ายแรงมาก คุณครูอาจจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญ หรือขอความช่วยเพิ่มเติมจากผู้ปกครองของนักเรียน ให้มารับรู้และร่วมแก้ไขด้วยกัน 

เพราะความซื่อสัตย์เป็นเรื่องที่สำคัญ และจะติดตัวนักเรียนต่อไปในเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 

เพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณครูก็คือ สร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน บอกกับนักเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ห้องเรียนของเราให้คุณค่า และคุณครูควรเป็นตัวอย่างความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียน 

แปลและอ้างอิงจาก

Debra Cohen. (2022). Ethics in Action Series: What Teachers Can Do When Their Students Are Lying. bit.ly/3RbwSEJ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

สร้าง Self-Esteem เสริมคุณค่าให้กับนักเรียนอย่างไร

Self-Esteem หรือ การเคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิต เพื่อให้สามารถรับมือกับอารมณ์และสถานการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สร้าง Self-Esteem เสริมคุณค่าให้กับนักเรียนอย่างไร
Starfish Academy

สร้าง Self-Esteem เสริมคุณค่าให้กับนักเรียนอย่างไร

Starfish Academy
Well being สุขกาย สบายใจ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การดูแลพฤติกรรมเด็กๆ ในห้องเรียน (ประถมศึกษา)

เด็กๆ มีพฤติกรรมที่หลากหลาย มีทั้งพฤติกรรมทางบวกและลบ ดังนั้น “ครู” จึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยพาเด็กๆ ให้เข้าใจตนเอง ว่าเ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การดูแลพฤติกรรมเด็กๆ ในห้องเรียน (ประถมศึกษา)
Starfish Academy

การดูแลพฤติกรรมเด็กๆ ในห้องเรียน (ประถมศึกษา)

Starfish Academy
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน
การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเน้นประเมินทักษะการคิด ความสามาร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
Starfish Academy

การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

Starfish Academy
2513 ผู้เรียน
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

โค้ชชิ่งสู่เส้นทางที่ใช่ด้วย MBTI : Myers-Briggs Type Indicator

Coaching Through MBTI : Myers-Briggs Type Indicator เป็นคอร์สที่จะทำให้คุณครูได้เปลี่ยนจากครูที่ทำหน้าที่สอนให้เป็นโ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
โค้ชชิ่งสู่เส้นทางที่ใช่ด้วย MBTI : Myers-Briggs Type Indicator
Starfish Academy

โค้ชชิ่งสู่เส้นทางที่ใช่ด้วย MBTI : Myers-Briggs Type Indicator

Starfish Academy

Related Videos

Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
88 views • 1 เดือนที่แล้ว
Makerspace Day #1
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
84 views • 8 เดือนที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
29 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
03:14
Starfish Academy

3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3

Starfish Academy
5 views • 1 วันที่แล้ว
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3