7 ประเภทของคำถาม ช่วยนักเรียนสะท้อนคิด

Starfish Academy
Starfish Academy 440 views • 20 วันที่แล้ว
7 ประเภทของคำถาม ช่วยนักเรียนสะท้อนคิด

ประเภทที่ 1: สะท้อนคิดเพื่อสร้างความร่วมมือ (Reflection & Collaboration) 

ตัวอย่างคำถาม

 1. นักเรียนคิดยังไงกับสิ่งที่เพื่อนพูด / สิ่งที่ได้ยิน
 2. เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้อย่างไร  
 3. มีคำตอบอื่น ๆ ที่เหมือนกับสิ่งที่นักเรียนคิด แต่มาจากวิธีการอื่น ๆ 
 4. มีใครคิดวิธีการแก้ปัญหาอื่น ๆ ได้อีกบ้าง
 5. จะโน้มน้าวใจครูและเพื่อนๆ ยังไงว่าวิธีการที่นักเรียนเสนอนั้นดีที่สุด 

ประเภทที่ 2: สะท้อนคิดเพื่อทบทวนความคิดตนเอง (Self-Reflection) 

ตัวอย่างคำถาม 

 1. พิสูจน์ได้อย่างไร ว่าสิ่งนี้คือเรื่องจริง
 2. ลองคิดถึงวิธีการอื่น ๆ ที่แตกต่างดูไหม ? 
 3. ทำไมถึงคิดว่าคำตอบนั้นถึงได้สมเหตุสมผล​ ? 
 4. มีวิธีการอื่น ๆ ไหมที่แสดงหรือสามารถพิสูจน์สิ่งที่นักเรียนพูดได้ 

ประเภทที่ 3: สะท้อนคิดเพื่อให้เหตุผล (Reasoning) 

ตัวอย่างคำถาม

 1. ทำไมถึงคิดว่าสิ่งนี้ได้ผล ? แล้วมันจะได้ผลเสมอไปหรือเปล่า เพราะอะไร ?
 2. คิดว่าเรื่องนี้จริงอย่างไร ? 
 3. หาวิธีการพิสูจน์คำตอบให้ครูดูหน่อย ?
 4. เพราะอะไรต้องใช้สมมติฐานนี้ ?
 5. มีอะไรที่อยากโต้แย้งกับประเด็นนี้ไหม อย่างไร? 

ประเภทที่ 4: สะท้อนคิดเพื่อวิเคราะห์ (Analysis) 

ตัวอย่างคำถาม

 1. ช่วยแสดงความเหมือน และความต่างของสิ่งนี้ให้ดูหน่อย ? 
 2. มีรูปแบบไหน / วิธีการไหน ที่จะทำให้เราได้คำตอบอื่นๆ ด้วยไหม ?
 3. มีความเป็นไปได้อื่นๆ อะไรอีกบ้าง และเพราะอะไรถึงต้องเป็นแบบนั้น ?
 4. ลองเดาคำตอบหน่อยว่า พอจะมีกี่คำตอบ ? 

ประเภทที่ 5: สะท้อนคิดเพื่อเชื่อมโยง (Connection) 

ตัวอย่างคำถาม 

 1. สิ่งนี้เชื่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้าง ?
 2. ไอเดีย/ความคิดไหนที่ดูสมเหตุสมผลที่สุดสำหรับเรา และเพราะอะไร ?
 3. มีปัญหาอะไรบ้างที่รู้สึกคุ้นเคย หรือเคยเจอมาก่อน และเพราะอะไรถึงรู้สึกคุ้นเคย ?
 4. สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างไร ?
 5. ลองบอกตัวอย่างที่ทำให้ปัญหานี้เกิดขึ้นหน่อย ?
 6. มีตัวอย่างอื่น ๆ อีกไหม ที่เหมาะกับการแก้ปัญหาแบบนี้ ? 

ประเภทที่ 6: สะท้อนคิดแบบวรรณกรรม (Literary Questions) 

ตัวอย่างคำถาม 

 1. ตัวละคร หรือเหตุการณ์ไหนที่ทำให้เรานึกถึงตัวเอง เพราะอะไร ?
 2. คิดว่าการกระทำของตัวละคร ส่งผลกระทบถึงเราอย่างไร ลองอธิบาย ? 
 3. ถ้านักเรียนเป็นตัวละครตัวนี้ เรื่องราวมันจะเปลี่ยนแปลงไปไหม อย่างไร ?
 4. ตัวละคร หรือเหตุการณ์ไหน ที่ทำให้นักเรียนรู้สึกประหลาดใจ หรือสับสน ช่วยอธิบายหน่อย ?
 5. คิดว่าเพราะอะไรผู้เขียนถึงเขียนจากมุมมองของตัวละครนี้ ? 
 6. นักเรียนคิดว่าผู้เขียนพยายามจะบอกอะไร / จะพยายามทำอะไรให้สำเร็จ ?
 7. นักเรียนคิดว่าผู้เขียนมีมุมมองอย่างไรต่อโลก ?
 8. นักเรียนคิดว่าเรื่องเล่านี้ บอกหรือสอนอะไรกับชีวิตเราได้บ้าง ? 
 9. นักเรียนคิดว่าตัวละคร สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องราวนี้ได้อย่างไร ? 
 10. นักเรียนถึงคิดว่าเรื่องราวแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้จริง หรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ อย่างไร ?

ประเภทที่ 7: สะท้อนคิดแบบวิทยาศาสตร์และสังคม (Science & Social Question) 

ตัวอย่างคำถาม

 1. จุดประสงค์ของการทดลอง หรือข้อโต้แย้งนี้คืออะไร ? 
 2. ช่วยอธิบายเพิ่มเติม หรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดประสงค์นี้หน่อย ?
 3. นักเรียนเห็นประเด็นและปัญหาอะไร ?
 4. อะไรคือหลักฐาน ที่ช่วยทำให้สิ่งนี้มีคุณค่ามากขึ้น ? 
 5. อะไรคือความซับซ้อนที่ต้องพิจารณา ? 
 6. หลักคิด หรือแนวคิดอะไร ที่ช่วยให้จัดระบบข้อมูลเหล่านี้ ?
 7. ให้เหตุผลกับข้อมูลนี้อย่างไรบ้าง ?
 8. จะตรวจสอบข้อมูลนี้อย่างไร ?
 9. เพื่อให้ข้อมูลนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เราควรเพิ่มเติมอะไรบ้าง ?
 10. ชุดข้อมูลแบบไหนที่สำคัญมากที่สุด ?
 11. ข้อมูลทั้งหมดนี้สอดคล้อง หรือไม่สอดคล้องกันอย่างไร ?
 12. นักเรียนมีมุมมองต่อข้อมูลนี้อย่างไร แบบผู้กระทำ หรือผู้ถูกกระทำ แล้วควรเปลี่ยนมุมมองหรือไม่ ? 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Education Recovery & Learning loss • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ในการระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้จึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียน ...

บูรณาการ สาระการเรียนรู้ เทคนิคการสอน
การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
Starfish Academy
197 ผู้เรียน

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2:00 ชั่วโมง
Starfish Future Labz • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นัก ...

สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี บูรณาการ
3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
930 ผู้เรียน

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านความสัมพันธ์

Play and Learn classroom design ออกแบบห้องเรียนให้สนุกด้วยเล่นปนเรียน เรียนรู้ความหมายของการเล่นปนเรียน ประ ...

บูรณาการ เทคนิคการสอน Active learning
Play and Learn classroom design
นางสาวพิมพ์ชนก มีสุข
นางสาวพิมพ์ชนก มีสุข

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
859 ผู้เรียน

Related Videos

Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
Starfish Academy
25 views 8 เดือนที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
เขียน ว.PA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56

เขียน ว.PA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
Starfish Academy
34 views 2 เดือนที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45

สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
Starfish Academy
1074 views 5 เดือนที่แล้ว
สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”