ครูสอน KIDS (คิด)

ครูสอน KIDS (คิด)

ครูสอน KIDS (คิด) ชวนคุณครูมาร่วมสร้าง Mindset ใหม่ๆ พร้อมหาไอเดียการตั้งคำถาม เพื่อสอนเด็กให้มีวิธีคิดและทำอย่างไรให้เด็กไทยมีทักษะการคิด เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักเรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับคำถามที่จะนำไปใช้พัฒนาสมรรถนะนักเรียน ควรจะมีการตั้งคำถามในรูปแบบใด กิจกรรมครูสอน KIDS (คิด) เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ซึ่งคำถามที่ครูสร้างขึ้นมาสามารถเป็นเครื่องมือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้แบบ Active Learning ได้

รายละเอียดคอร์ส

ครูสอน KIDS (คิด) เป็นกิจกรรมเรียนรู้ในเรื่องของการตั้งคำถาม โดยใช้สมการเป็นพื้นฐานที่ใช้ในการถามคำถาม ซึ่งเป็นโจทย์สำคัญที่ทำให้เด็กไทยมีทักษะการคิด ต้องเริ่มจากการตั้งคำถาม ที่เป็นหัวใจสำคัญในการสอนคิด เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งคำถามในการต่อยอดการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนนั้น องค์ประกอบสำคัญ คือ คำว่า “CARE” ซึ่งคำถามที่สร้างขึ้นมาสามารถเป็นเครื่องมือให้นักเรียนมีการเรียนรู้แบบ Active Learning

Learning Outcomes

ไอเดียและเครื่องมือการตั้งคำถามชวนคิด

ฝึกการคิดแบบสนุกๆ และได้สาระ

คิดอย่างศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้แบบแบ่งปัน (Learning Sharing)

4 บทเรียน

ไอเดียและเครื่องมือการตั้งคำถามชวนคิด

ไอเดียและเครื่องมือการตั้งคำถามชวนคิด

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ฝึกการคิดแบบสนุกๆ และได้สาระ

ฝึกการคิดแบบสนุกๆ และได้สาระ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
คิดอย่างศตวรรษที่ 21

คิดอย่างศตวรรษที่ 21

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การเรียนรู้แบบแบ่งปัน  (Learning Sharing)

การเรียนรู้แบบแบ่งปัน (Learning Sharing)

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
15.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ