ผอ.ยุคใหม่เข้าใจความหลากหลาย เลือกคนให้ถูกงาน บริหารโรงเรียนยังไงก็รุ่ง

Starfish Academy
Starfish Academy 714 views • 7 เดือนที่แล้ว
ผอ.ยุคใหม่เข้าใจความหลากหลาย เลือกคนให้ถูกงาน บริหารโรงเรียนยังไงก็รุ่ง

ปัจจุบันองค์กรทั่วโลกให้ความสำคัญกับ ‘ความหลากหลาย’ ไม่ว่าจะเป็น เพศ วัฒนธรรม ศาสนา ภาษา เรียกได้ว่าอ้าแขนสนับสนุนความแตกต่าง ซึ่งมีงานวิจัยรองรับหลักการนี้ จัดทำโดย ‘open for business’ เป็นการรวมตัวขององค์กรชั้นนำ เช่น Mckinsey, deloitte, IKEA, master card, และอื่นๆ 

ข้อมูลในงานวิจัยเปิดเผยว่า ยิ่งองค์กรมีคนต่างพื้นเพอยู่ด้วยกันหลากหลาย จะช่วยพัฒนาทักษะความคิดยืดหยุ่นและปรับตัวได้สูง เช่น เมื่อเกิดความเข้าใจความต้องการของลูกค้าหลายกลุ่มเป้าหมาย พนักงานก็จะคิดหาวิธีใหม่ๆ ในการบริการ หรือเสนอขายให้ชนะใจลูกค้าได้ง่ายขึ้น

ส่งผลต่อความก้าวหน้าทางธุรกิจ เพราะความแตกต่างสร้างความสำเร็จ สร้างไอเดียใหม่ๆ สร้างวิธีคิดที่ไม่เคยมีมาก่อน และเมื่อมาอยู่รวมกันก็เกิดเป็นนวัตกรรมสุดล้ำ จากไอเดียที่อยากจะแก้ปัญหาร้อยแปดให้แก่ลูกค้า

บทความนี้ Starfish Labz จึงอยากชวน ผอ. มาสร้างความแตกต่าง บริหารโรงเรียนเพื่อสนับสนุนครูทุกเพศ เพื่อพวกเขาจะสามารถพัฒนาตนเองให้พร้อมสอนนักเรียนของเรา จนกลายเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในยุคหน้าได้ ด้วยหลักการ 5 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. ให้โอกาสบุคลากรทางการศึกษาทุกเพศได้แสดงความสามารถ 

ไม่ว่าจะเพศไหน ต้องมีสิทธิ์ที่จะได้แสดงความสามารถ และได้ทำในสิ่งที่ตนเองอยากทำ ผอ. ควรเปิดกว้างให้บุคลากรในโรงเรียนเป็นตัวของตัวเอง ไม่ตีกรอบพวกเขาด้วยชุดความคิดแบบเดิมๆ ที่ไม่ยืดหยุ่น 

เมื่อครูมีความสุข สามารถทำงานได้อย่างสบายใจ เท่ากับว่าพวกเขาจะสร้างผลงานการสอนที่ดี และจะรู้สึกอยากทุ่มเททำงานเพื่อเด็กๆ โดยอัตโนมัติ  

เมื่อ ผอ. เปิดกว้างเรื่องความหลากหลายในโรงเรียน ครูด้วยกันเองก็ได้ประโยชน์ เพราะได้เจอคนที่มีความคิดความอ่านต่างกันออกไป ส่วนผอ.ได้บุคลากรดีๆ มาช่วยสร้างอนาคตให้โรงเรียนเพิ่มขึ้น

2. เลือกคนทำงานจากทักษะ ไม่ใช่จากเพศสภาพ

เหมือนที่เราไม่สามารถใช้ไม้บรรทัดตรงทื่อเพียงอันเดียว วัดวัตถุทรงกลมได้ เหล่า LGBTQ+ และเราทุกคนเพียงต้องการความเคารพ ความเห็นอกเห็นใจในความแตกต่างของตน 

และหาก ผอ. สามารถนำความแตกต่างเหล่านั้นมาขับเคลื่อนกิจกรรมในโรงเรียนได้ จะช่วยเตรียมความพร้อมให้บุคลากรในโรงเรียนเชื่อมโยงกับโลกกว้างที่เต็มไปด้วยจิ๊กซอว์หลากรูปแบบ 

เมื่อมีแนวคิดใหม่ๆ หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา ไม่ยึดติดกับข้อปฏิบัติที่ปิดกั้นการเปลี่ยนแปลงตามโลก เพื่อไปสู่ระบบการศึกษาที่ดีกว่าเดิม

ก่อนที่ ผอ. จะสร้างวัฒนธรรมการยอมรับความแตกต่างได้ จะต้องประกาศนโยบายใหม่ให้ทุกคนในโรงเรียนรับรู้ทั่วกัน

เห็นแววใครมีทักษะก็ให้ความสนับสนุนเพิ่มทางด้านงบประมาณหรือการส่งไปอบรมเพิ่ม ไม่นำเรื่องเพศมาเป็นข้อจำกัด หรืออนุมานไปเองว่าเขาจะทำไม่ได้

สุดท้าย ผอ. จะพบว่าทักษะเด่นๆ มีซ่อนอยู่ในตัวของบุคลากรทุกคน และพวกเขาจะเต็มใจนำออกมาใช้ เพื่อช่วยยกระดับโรงเรียนเราก็ต่อเมื่อได้รับกำลังใจและการยอมรับจาก ผอ.

3. ใช้ทักษะแห่งอนาคตบริหารบุคลากรในโรงเรียน 

ยุคนี้ ผอ. ควรเรียนรู้ทักษะหลากหลายศาสตร์ ทักษะพื้นฐานอย่างการเป็นผู้นำก็ยังมีวิธีคิดแบบใหม่ๆ ให้ศึกษาและทดลอง เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีแตกต่างไปจากเดิม 

ไหนจะต้องตามทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ทัน ทักษะดิจิทัลต้องใช้คล่อง ไม่มัวรีรอที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหา เพื่อให้ครูถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนได้อย่างไม่มีสะดุด 

คอยติดตามความเป็นไปของยุคสมัย เพื่อทำความเข้าใจเด็กนักเรียนในยุคนี้ ว่าพวกเขาชอบทำอะไร สนใจเทรนด์ไหนอยู่ และประเด็นที่คนรุ่นใหม่กำลังเรียกร้องเราจะหาทางออกร่วมกันได้อย่างไร 

วิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นจากการไม่หยุดเรียนรู้ จะช่วยให้ ผอ.รู้ว่าจะบริหารงาน พร้อมๆ กับรับมือสถานการณ์ท้าทายที่ไม่คาดฝันได้อย่างไร และสามารถกำชับให้คุณครูปรับตัวเข้าหานักเรียน และพัฒนาการเรียนการสอนให้ตอบสนองความสนใจของนักเรียนได้ดีขึ้น 

แล้วบุคลากรในโรงเรียนเองล่ะ กำลังมีปัญหาอะไร เราจะหาทางสนับสนุนพวกเขาได้อย่างไรบ้าง เพื่อขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาตนเองของครู ให้ครูมีเวลามากขึ้น สามารถบริหารเวลา ไปมุ่งมั่นฝึกการเล่าเรื่อง สื่อสารกับเด็กอย่างมีจิตวิทยา และออกแบบสื่อการสอนที่ดีขึ้นเพื่อเด็กๆ ในโรงเรียนเราจะเก่งสู้ใครๆ เขาได้

4. ยึดหยุ่นและรับฟังปัญหาจากทุกคน

ทุกโรงเรียนมีปัญหา แต่จะทำอย่างไร ให้ทุกเสียงสะท้อนของปัญหาไปถึงผอ. แล้วเกิดเป็นนโยบายที่เพิ่มความยึดหยุ่นในการทำงานสอนของครู หรือช่วยให้เด็กๆ เลือกจะเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจได้เพิ่มขึ้น

ผอ. ต้องสร้างความเข้าใจกับทั้งครูและนักเรียน และประสานความเข้าใจกับพ่อแม่ รวมถึงชุมชนให้มาเป็นผู้ช่วยครู สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาการของลูกต่อด้วยตนเองได้ที่บ้าน 

เมื่อทุกคนรู้สึกว่า ผอ. จริงใจ ริเริ่มลงมือแก้ปัญหาโดยไม่นิ่งนอนใจ ทำให้บุคลากรและนักเรียนรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนโรงเรียนได้ เพิ่มความหมายให้ชีวิตมากกว่าแค่ได้มาทำงานและรับเงินเดือน หรือมาโรงเรียนเพื่อรอเวลากลับบ้าน

เมื่อทุกภาคส่วนเป็นหนึ่งเดียวกัน เวลาจะขอความร่วมมือจากฝ่ายไหน ทุกคนก็จะกระตือรือร้นอยากให้ความร่วมมือ ยิ่งถ้าเข้าไปนั่งในใจของทุกคนได้ คิดเผื่อทุกคนมาเป็นอย่างดีแล้ว ก็จะเกิดความรักความผูกพันแน่นแฟ้นกัน ทั้งโรงเรียนและชุมชนก็จะแข็งแรง มุ่งไปข้างหน้าด้วยกันโดยไม่ถอยหลัง

5. มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้า โค้ชทุกคนให้ไปได้ไกล พร้อมจะต่อยอดไปด้วยกัน

ผอ. ต้องพร้อมจัดการปัญหาที่หลากหลาย เช่น เวลาจัดอบรมครู มีครูหลายคนมารายงานปัญหาเกี่ยวกับการอบรม ผอ. ต้องชวนทุกคนคิดวิเคราะห์ถอดบทเรียนออกมาเป็นข้อสรุป เพื่อนำไปพัฒนาแผนการอบรมครั้งถัดไปไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำขึ้นอีก 

หรือปัญหานักเรียนไม่เชื่อฟังครู ไม่ยอมทำตามกฎการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน ผอ. ต้องโค้ชครูให้เปลี่ยนวิธีใช้คำพูด เพิ่มทักษะการสื่อสาร ทักษะการโน้มน้าวใจ ต้องมีจิตวิทยาในการคุยกับเด็กแต่ละช่วงวัยที่ต้องจูงใจต่างกัน 

เพื่อให้เขาเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังกฎเกณฑ์ต่างๆ ว่าตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนสมาธิที่จะเรียนรู้ หรือหลักการนั้นจะสร้างวินัยในเรื่องอะไร เป็นคุณสมบัติที่ดีที่ควรมีติดตัวแล้วจะประสบความสำเร็จในอนาคต รวมถึงเพื่อดูแลความปลอดภัยของตัวเด็กเองด้วย เป็นต้น 

เมื่อ ผอ. เข้าใจความหลากหลาย ให้โอกาสกับทุกคน พร้อมรับฟังปัญหาจากบุคลากร และนำทักษะที่หลากหลายมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะช่วยให้โรงเรียนก้าวหน้า และได้รับแรงสนับสนุนจากทุกคน ช่วยผลักดันต่อยอดโรงเรียนไปข้างหน้าด้วยกัน 

แหล่งอ้างอิง (Sources):

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)

เพื่อให้นักการศึกษาได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย และประโยชน์ของการศึกษารวมถึงความสำคัญของการบูรณาการของ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)
Starfish Academy

การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)

Starfish Academy
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

Environmental Education (EE)

The goal of the course is to explain to educators what environmental education is, what its goal ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Environmental Education (EE)
Starfish Academy

Environmental Education (EE)

Starfish Academy
Editor's Top Pick Collection
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Social and cultural awareness classroom

ห้องเรียนความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นการออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ให้ผู้เ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Social and cultural awareness classroom
Starfish Academy

Social and cultural awareness classroom

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญห ...

Starfish Academy
Starfish Academy
บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Starfish Academy

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy

Related Videos

Starfish Country Home School Foundation
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation

Starfish Academy
169 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
30 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
138 views • 10 เดือนที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ

Starfish Academy
3194 views • 11 เดือนที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ