Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Chrome EP.2

Starfish Academy
Starfish Academy 852 views • 2 ปีที่แล้ว
Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Chrome EP.2

จากการแนะนำโปรแกรมเสริมหรือส่วนขยาย (Extension) ที่ครูควรมีใน Chrome Ep.1 ก่อนหน้านี้ ทั้งวิธีการติดตั้งส่วนขยายต่างๆ บน Google Chrome ฟีเจอร์ที่ช่วยให้สามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น แต่ Chrome ยังมีเคล็ดลับ Extension ดีๆ อีกมากมายที่สามารถนำไปบูรณาการการเรียนการสอน และช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งกิจกรรม Workshop ในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมบางส่วนขยาย (Extension) ที่สอดคล้องกับการทำงานให้มีความง่ายมากยิ่งขึ้น

Google ก่อตั้งในปี 1998 ในรูปแบบ “Search Engine” เป็นเครื่องมือหรือโปรแกรมสำหรับค้นหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ต โดยจะแสดงผลลัพธ์เป็นเว็บไซต์ รูปภาพ วิดีโอ แผนที่ ตามคำค้นหาของผู้ใช้งาน อีกทั้งยังได้พัฒนาระบบหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Gmail, Google Meet และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย 

Google Chrome คือ โปรแกรมเบราว์เซอร์(Web Browser) ที่ใช้สำหรับเปิดเว็บไซต์ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาโดย Google หลังจากนั้น Google ได้ทำระบบปฏิบัติการ Chrome OS ซึ่งระบบปฏิบัติการ (Operating System – OS) เป็นโปรแกรมที่ทำงานเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้งานเครื่องและฮาร์ดแวร์ ฉะนั้น ด้วยนวัตกรรมต่างๆ คนเริ่มออนไลน์มากขึ้น จึงทำให้เริ่มมีอุปกรณ์ที่อยู่บนระบบปฏิบัติการ Chrome OS ขึ้นมา ซึ่งมีพื้นฐานจากลินุกซ์ และ Chrome Browser ทำให้ Chrome ได้มีการพัฒนาะบบปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยมากขึ้น สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รวบรวมบางส่วนขยาย (Extension) เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่าน Chrome Web Store ซึ่งมีเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถนำไปบูรณาการการเรียนการสอนได้ และยังทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

Extension: Screencastify 

เป็นแอปพลิเคชันสำหรับจับภาพหน้าจอวิดีโออย่างง่าย ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี เพื่อนำมาช่วยในการนำเสนอผลงานให้สะดวกมากขึ้นจากฟังก์ชัน 3 รูปแบบ คือ 

1) Browser Tab บันทึกจากแท็บอื่นใน Google Chrome 

2) Desktop บันทึกหน้าต่างเฉพาะหรือหน้าจอทั้งหมด 

3) Webcam Only บันทึกจากเว็บแคมอย่างเดียว ทั้งนี้ การบันทึกจะถูกบันทึกไว้ในลิงก์ Google Drive โดยตรง หรือสามารถอัพโหลดบน YouTube ได้ นอกเหนือจากฟังก์ชั่นพื้นฐานในการบันทึกแล้วยังมีเครื่องมือแก้ไข ตัดต่อวิดีโอและแชร์วิดีโอได้หลายช่องทางอีกด้วย

Extension: Google Keep

เป็นอีกหนึ่งบริการของ Google Workspace ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเก็บหรือบันทึกข้อความ สถานที่ รูปภาพ เวลา และบันทึกเสียง พร้อมกับฟีเจอร์ที่จะช่วยให้บันทึกได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น สามารถแจ้งเตือนตามเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งสามารถแชร์ให้กับคนอื่นได้อีกด้วย

Extension: Add to Google Classroom

เป็นบริการสำหรับสถานศึกษาและทุกคนที่มีบัญชี Google ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนเชื่อมต่อถึงกันได้ง่ายขึ้น ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้สอนสามารถสร้างและเก็บงานได้ ไม่ว่าจะในรูปแบบเอกสาร ไฟล์ วิดีโอ ทั้งนี้ ในการใช้งานสำหรับครูและนักเรียนจะต้องมีแอปพลิเคชั่น Google Classroom และทำการสร้างห้องเรียนเพื่อที่ครูจะสามารถแชร์ข้อมูลให้กับนักเรียนในแต่ละห้องได้

เห็นได้ว่า จากการเรียนรู้ส่วนขยาย (Extension) ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Screencastify Google Keep และ Add to Google Classroom สามารถช่วยให้ครูใช้งานได้ง่ายขึ้นผ่านระบบของคลาวด์ (Cloud) ซึ่ง Google ได้ออกแบบมาเพื่อให้ดูง่ายที่สุด และถ้าทุกอย่างอยู่บนเบราเซอร์ (Browser) ได้ ก็จะทำให้การทำงานง่ายขึ้น และสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ Extension ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ www.starfishlabz.com

ครูจารุณี สินชัยโรจน์กุล (ครูเก๋)

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เจ้าของเพจ เก๋ไก๋ไฮเทค

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

เครื่องมือครูในการประเมินผู้เรียนประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Kahoot Plicker , Quizzes , และ Cla ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นัก ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน
Starfish Future Labz

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
1484 ผู้เรียน

Related Videos

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
412 views • 2 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
6069 views • 2 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
401 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

Starfish Academy
16199 views • 2 ปีที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning