ประเมินผู้เรียนในรูปแบบเกมด้วย Quizizz

Starfish Academy
Starfish Academy 822 views • 4 เดือนที่แล้ว
ประเมินผู้เรียนในรูปแบบเกมด้วย Quizizz

จากสถานการณ์ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเป็นสื่อกลาง และเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาด้วยแนวทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการจัดการเรียนรู้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และครูสามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างสื่อการเรียนการสอนได้

Quizizz เป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมด้านการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีความสนุกในการเรียนรู้ และเป็นเครื่องมือสำหรับครูที่ช่วยในการทำแบบทดสอบ การประเมิน การรายงาน รวมไปถึงการนำมาประยุกต์เป็นเกมกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุก การทำแบบทดสอบระหว่างเรียน หรือหลังเรียนเพื่อวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ อีกทั้งยังรองรับผู้เข้าใช้งานได้สูงสุดถึง 500 คน สามารถแสดงผลคะแนนได้ทันทีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จุดเด่นที่สำคัญ คือ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้ 

ข้อดีของ Quizizz คือสามารถสร้างข้อคำถามได้หลากหลายรูปแบบ สามารถเปลี่ยนรูปแบบคำถามได้ เพิ่มรูปภาพ เสียง หรือวิดีโอตามที่ต้องการ ไม่มีข้อจำกัดความยาวของข้อคำถามและคำตอบ การนำชุดคำถามของผู้อื่นมาใช้และยังสามารถปรับ แก้ไขได้อีกด้วย รวมไปถึงการกำหนดวันและเวลาที่สามารถทำแบบทดสอบเป็นการบ้านได้

ซึ่งในครั้งนี้ จะเป็นการเรียนรู้การสมัครเข้าใช้งาน การสร้างชุดคำถาม การเลือกใช้ชุดคำถามของผู้อื่น และการดูข้อมูลสถิติต่างๆ ในการตอบคำถามของแอปพลิเคชั่น Quizizz

การใช้งาน Quizizz

  1. การลงทะเบียนใช้งาน สามารถสมัครใช้งานได้ฟรีที่เว็ปไซต์ quizizz.com หรือการใส่ตัวเลข 6 หลักเพื่อเข้าทำคำถาม แต่ถ้าหากต้องการสร้างคำถาม สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.starfishlabz.com 
  2. การสร้างชุดคำถาม เป็นการสร้างชุดคำถามจากตัวเลือก 2 แบบ คือ แบบทดสอบใหม่และบทเรียนใหม่ ซึ่งจะมีรูปแบบของคำถามให้เลือกหลากหลายรูปแบบ สามารถเพิ่มรูปภาพ เสียง หรือวิดีโอได้ อีกทั้งยังสามารถเพิ่ม/ลดข้อคำตอบ และเลือกคำตอบที่ถูกได้มากกว่า 1 ข้อได้อีกด้วย นอกเหนือจากนั้น ยังสามารถเลือกชุดคำถามของผู้อื่นมาใช้เป็นแบบทดสอบ หรือปรับแก้ไขข้อมูลของชุดคำถามได้ 
  3. การรายงาน สามารถดาวน์โหลดข้อมูลภาพรวมของผู้เข้าร่วม สถิติในการตอบคำถาม ความยาก-ง่าย ของชุดคำถามและคะแนนทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ Excel

เห็นได้ว่า การใช้สื่อออนไลน์ที่มีความทันสมัย ใช้งานง่าย และมีฟังก์ชั่นเสริมต่างๆ ในการจูงใจผู้เรียน มีส่วนช่วยกระตุ้นและส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใช้แอปพลิเคชัน Quizizz ที่ช่วยให้ครูสามารถทำแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และทราบผลการประเมินของผู้เรียนได้แบบทันที เป็นเครื่องมือช่วยประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบเกม เพื่อเพิ่มความสนุกในชั้นเรียน ช่วยลดปริมาณเอกสารในการประเมินและสามารถดาวน์โหลดผลการประเมินแบบ Excel และทราบจุดบกพร่องการเรียนของนักเรียน ในแต่ละเนื้อหาเพื่อนำไปสู่การปรับวิธีการสอนได้อีกด้วย

สามารถรับชมคลิปวีดีโอย้อนหลังได้ที่ : bit.ly/3NrxLpY

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Starfish Future Labz
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

5 กระดานบอร์ดออนไลน์ช่วยสร้างห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม

เรียนรู้เทคนิคการนำ 5 กระดานบอร์ดออนไลน์ Idroo, Miro, Classroomscreen, Whiteboard.fi และ HeyHi Whiteboa ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
5 กระดานบอร์ดออนไลน์ช่วยสร้างห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม
Starfish Future Labz

5 กระดานบอร์ดออนไลน์ช่วยสร้างห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นัก ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน
Starfish Future Labz

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
1031 ผู้เรียน
Education Recovery & Learning loss
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ

ฉีกกฏการเรียนการสอนแบบเดิมด้วยเทรนด์การเรียนรู้แนวใหม่แบบสั้น ง่าย ได้ความรู้ กับเทคนิคการสอนแบบพอดีคำ เพื่อลดภาระและ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ
Starfish Future Labz

Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ

Starfish Future Labz
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

ออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไร ช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ 6 ปัจจัยการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียน ในแบบฉบับ Booklet เช็คลิสต์ 8 วิธีออกแบบกิจ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไร ช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม
Starfish Academy

ออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไร ช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม

Starfish Academy

Related Videos

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
158 views • 6 เดือนที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
1632 views • 9 เดือนที่แล้ว
สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
222 views • 8 เดือนที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning

Starfish Academy
4194 views • 8 เดือนที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning