ประเมินผู้เรียนในรูปแบบเกมด้วย Quizizz

Starfish Academy
Starfish Academy 565 views • 1 เดือนที่แล้ว
ประเมินผู้เรียนในรูปแบบเกมด้วย Quizizz

จากสถานการณ์ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเป็นสื่อกลาง และเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาด้วยแนวทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการจัดการเรียนรู้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และครูสามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างสื่อการเรียนการสอนได้

Quizizz เป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมด้านการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีความสนุกในการเรียนรู้ และเป็นเครื่องมือสำหรับครูที่ช่วยในการทำแบบทดสอบ การประเมิน การรายงาน รวมไปถึงการนำมาประยุกต์เป็นเกมกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุก การทำแบบทดสอบระหว่างเรียน หรือหลังเรียนเพื่อวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ อีกทั้งยังรองรับผู้เข้าใช้งานได้สูงสุดถึง 500 คน สามารถแสดงผลคะแนนได้ทันทีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จุดเด่นที่สำคัญ คือ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้ 

ข้อดีของ Quizizz คือสามารถสร้างข้อคำถามได้หลากหลายรูปแบบ สามารถเปลี่ยนรูปแบบคำถามได้ เพิ่มรูปภาพ เสียง หรือวิดีโอตามที่ต้องการ ไม่มีข้อจำกัดความยาวของข้อคำถามและคำตอบ การนำชุดคำถามของผู้อื่นมาใช้และยังสามารถปรับ แก้ไขได้อีกด้วย รวมไปถึงการกำหนดวันและเวลาที่สามารถทำแบบทดสอบเป็นการบ้านได้

ซึ่งในครั้งนี้ จะเป็นการเรียนรู้การสมัครเข้าใช้งาน การสร้างชุดคำถาม การเลือกใช้ชุดคำถามของผู้อื่น และการดูข้อมูลสถิติต่างๆ ในการตอบคำถามของแอปพลิเคชั่น Quizizz

การใช้งาน Quizizz

  1. การลงทะเบียนใช้งาน สามารถสมัครใช้งานได้ฟรีที่เว็ปไซต์ quizizz.com หรือการใส่ตัวเลข 6 หลักเพื่อเข้าทำคำถาม แต่ถ้าหากต้องการสร้างคำถาม สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.starfishlabz.com 
  2. การสร้างชุดคำถาม เป็นการสร้างชุดคำถามจากตัวเลือก 2 แบบ คือ แบบทดสอบใหม่และบทเรียนใหม่ ซึ่งจะมีรูปแบบของคำถามให้เลือกหลากหลายรูปแบบ สามารถเพิ่มรูปภาพ เสียง หรือวิดีโอได้ อีกทั้งยังสามารถเพิ่ม/ลดข้อคำตอบ และเลือกคำตอบที่ถูกได้มากกว่า 1 ข้อได้อีกด้วย นอกเหนือจากนั้น ยังสามารถเลือกชุดคำถามของผู้อื่นมาใช้เป็นแบบทดสอบ หรือปรับแก้ไขข้อมูลของชุดคำถามได้ 
  3. การรายงาน สามารถดาวน์โหลดข้อมูลภาพรวมของผู้เข้าร่วม สถิติในการตอบคำถาม ความยาก-ง่าย ของชุดคำถามและคะแนนทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ Excel

เห็นได้ว่า การใช้สื่อออนไลน์ที่มีความทันสมัย ใช้งานง่าย และมีฟังก์ชั่นเสริมต่างๆ ในการจูงใจผู้เรียน มีส่วนช่วยกระตุ้นและส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใช้แอปพลิเคชัน Quizizz ที่ช่วยให้ครูสามารถทำแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และทราบผลการประเมินของผู้เรียนได้แบบทันที เป็นเครื่องมือช่วยประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบเกม เพื่อเพิ่มความสนุกในชั้นเรียน ช่วยลดปริมาณเอกสารในการประเมินและสามารถดาวน์โหลดผลการประเมินแบบ Excel และทราบจุดบกพร่องการเรียนของนักเรียน ในแต่ละเนื้อหาเพื่อนำไปสู่การปรับวิธีการสอนได้อีกด้วย

สามารถรับชมคลิปวีดีโอย้อนหลังได้ที่ : bit.ly/3NrxLpY

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

5 กระดานบอร์ดออนไลน์ช่วยสร้างห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2:00 ชั่วโมง
Starfish Future Labz • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

เรียนรู้เทคนิคการนำ 5 กระดานบอร์ดออนไลน์ Idroo, Miro, Classroomscreen, Whiteboard.fi และ HeyHi Whiteboa ...

สื่อการเรียนการสอน บูรณาการ เทคนิคการสอน
5 กระดานบอร์ดออนไลน์ช่วยสร้างห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม

5 กระดานบอร์ดออนไลน์ช่วยสร้างห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
306 ผู้เรียน

Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2:00 ชั่วโมง
Education Recovery & Learning loss • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ฉีกกฏการเรียนการสอนแบบเดิมด้วยเทรนด์การเรียนรู้แนวใหม่แบบสั้น ง่าย ได้ความรู้ กับเทคนิคการสอนแบบพอดีคำ เพื่อลดภาระและ ...

เทคโนโลยี บูรณาการ สาระการเรียนรู้
Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ
อ.ธิติ ธีระเธียร
อ.ธิติ ธีระเธียร

Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
527 ผู้เรียน

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2:00 ชั่วโมง
Starfish Future Labz • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นัก ...

สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี บูรณาการ
3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
941 ผู้เรียน

ครูสอน KIDS (คิด)

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
ด้านความสัมพันธ์

ครูสอน KIDS (คิด) ชวนคุณครูมาร่วมสร้าง Mindset ใหม่ๆ พร้อมหาไอเดียการตั้งคำถาม เพื่อสอนเด็กให้มีวิธีคิดและทำอย่างไรให้เ ...

บูรณาการ เทคนิคการสอน Active learning
ครูสอน KIDS (คิด)

ครูสอน KIDS (คิด)

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
51 ผู้เรียน

Related Videos

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
Starfish Academy
105 views 3 เดือนที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45

สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
Starfish Academy
1280 views 6 เดือนที่แล้ว
สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning
02:08

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
1354 views 5 เดือนที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning