ประเมินผู้เรียนในรูปแบบเกมด้วย Quizizz

Starfish Academy
Starfish Academy 19052 views • 2 ปีที่แล้ว
ประเมินผู้เรียนในรูปแบบเกมด้วย Quizizz

จากสถานการณ์ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเป็นสื่อกลาง และเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาด้วยแนวทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการจัดการเรียนรู้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และครูสามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างสื่อการเรียนการสอนได้

Quizizz เป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมด้านการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีความสนุกในการเรียนรู้ และเป็นเครื่องมือสำหรับครูที่ช่วยในการทำแบบทดสอบ การประเมิน การรายงาน รวมไปถึงการนำมาประยุกต์เป็นเกมกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุก การทำแบบทดสอบระหว่างเรียน หรือหลังเรียนเพื่อวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ อีกทั้งยังรองรับผู้เข้าใช้งานได้สูงสุดถึง 500 คน สามารถแสดงผลคะแนนได้ทันทีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จุดเด่นที่สำคัญ คือ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้ 

ข้อดีของ Quizizz คือสามารถสร้างข้อคำถามได้หลากหลายรูปแบบ สามารถเปลี่ยนรูปแบบคำถามได้ เพิ่มรูปภาพ เสียง หรือวิดีโอตามที่ต้องการ ไม่มีข้อจำกัดความยาวของข้อคำถามและคำตอบ การนำชุดคำถามของผู้อื่นมาใช้และยังสามารถปรับ แก้ไขได้อีกด้วย รวมไปถึงการกำหนดวันและเวลาที่สามารถทำแบบทดสอบเป็นการบ้านได้

ซึ่งในครั้งนี้ จะเป็นการเรียนรู้การสมัครเข้าใช้งาน การสร้างชุดคำถาม การเลือกใช้ชุดคำถามของผู้อื่น และการดูข้อมูลสถิติต่างๆ ในการตอบคำถามของแอปพลิเคชั่น Quizizz

การใช้งาน Quizizz

  1. การลงทะเบียนใช้งาน สามารถสมัครใช้งานได้ฟรีที่เว็ปไซต์ quizizz.com หรือการใส่ตัวเลข 6 หลักเพื่อเข้าทำคำถาม แต่ถ้าหากต้องการสร้างคำถาม สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.starfishlabz.com 
  2. การสร้างชุดคำถาม เป็นการสร้างชุดคำถามจากตัวเลือก 2 แบบ คือ แบบทดสอบใหม่และบทเรียนใหม่ ซึ่งจะมีรูปแบบของคำถามให้เลือกหลากหลายรูปแบบ สามารถเพิ่มรูปภาพ เสียง หรือวิดีโอได้ อีกทั้งยังสามารถเพิ่ม/ลดข้อคำตอบ และเลือกคำตอบที่ถูกได้มากกว่า 1 ข้อได้อีกด้วย นอกเหนือจากนั้น ยังสามารถเลือกชุดคำถามของผู้อื่นมาใช้เป็นแบบทดสอบ หรือปรับแก้ไขข้อมูลของชุดคำถามได้ 
  3. การรายงาน สามารถดาวน์โหลดข้อมูลภาพรวมของผู้เข้าร่วม สถิติในการตอบคำถาม ความยาก-ง่าย ของชุดคำถามและคะแนนทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ Excel

เห็นได้ว่า การใช้สื่อออนไลน์ที่มีความทันสมัย ใช้งานง่าย และมีฟังก์ชั่นเสริมต่างๆ ในการจูงใจผู้เรียน มีส่วนช่วยกระตุ้นและส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใช้แอปพลิเคชัน Quizizz ที่ช่วยให้ครูสามารถทำแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และทราบผลการประเมินของผู้เรียนได้แบบทันที เป็นเครื่องมือช่วยประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบเกม เพื่อเพิ่มความสนุกในชั้นเรียน ช่วยลดปริมาณเอกสารในการประเมินและสามารถดาวน์โหลดผลการประเมินแบบ Excel และทราบจุดบกพร่องการเรียนของนักเรียน ในแต่ละเนื้อหาเพื่อนำไปสู่การปรับวิธีการสอนได้อีกด้วย

สามารถรับชมคลิปวีดีโอย้อนหลังได้ที่ : bit.ly/3NrxLpY

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

เครื่องมือครูในการประเมินผู้เรียนประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Kahoot Plicker , Quizzes , และ Cla ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นัก ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน
Starfish Future Labz

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
1461 ผู้เรียน

Related Videos

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
374 views • 2 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
5505 views • 11 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

Starfish Academy
15376 views • 11 เดือนที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
386 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว