Live สดบทไม่มี เครื่องมือดีๆ สำหรับครู ep.3 “Green Screen” กับห้องแห่งความลับ

Starfish Academy
Starfish Academy 3989 views • 2 ปีที่แล้ว
Live สดบทไม่มี เครื่องมือดีๆ สำหรับครู ep.3 “Green Screen” กับห้องแห่งความลับ

เมื่อรูปแบบการสื่อสารมีหลากหลายช่องทาง ผู้คนส่วนใหญ่มักใช้เวลาบนหน้าจอมากขึ้น ภาพพื้นหลังจึงกลายเป็นสิ่งที่สร้างความแปลกใหม่ในการดึงดูดความสนใจ ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศได้อย่างหลากหลาย และกิจกรรม Workshop EP.3 ในครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้การใช้เทคนิค Green Screen หรือ ฉากเขียว เพื่อเปลี่ยนเป็นฉากหลังที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในการเรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Live Streaming มีประโยชน์อย่างไร และเทคนิคการใช้ Virtual Camera ซึ่งเทคนิคทั้ง 3 รูปแบบ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ครูสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในการจัดการเรียนการสอน

Green Screen คือ ฉากที่มีสีเขียว ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอะไร ซึ่งเป็นฉากที่อยู่ด้านหลัง เพื่อใช้ในการถ่ายภาพนิ่ง หรือถ่ายวีดีโอ โดยมีคนหรือสิ่งของที่เป็นตัวหลักอยู่ด้านหน้าฉากเขียว อีกทั้งยังเป็นฉากกั้นไม่ให้คนอื่นเห็น หรือไม่ให้บุคคลอื่นเข้ามาในจอและง่ายต่อการจัดสภาพการเรียนรู้แบบออนไลน์ ทำให้ครูสามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น

สำหรับวิธีการติดตั้ง Green Screen สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยกฎ 5 ข้อ ดังนี้

1) ฉากตึง ในการติดตั้ง Green Screen จะต้องเรียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่มีรอยยับย่น และเป็นสีเดียวกันทั้งผืน 

2) เสื้อต่าง การเลือกสีเสื้อผ้าที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าที่มีสีเขียว หรือสีเดียวกันฉากหลัง

3) ไฟสว่าง การใช้แสงสว่างให้มีความเหมาะสม เพื่อลดเงา

4) เงาหาย

5) ยืนห่างพอเหมาะ วัตถุหรือคนที่จะถ่าย จะต้องอยู่ห่าง Green Screen อย่างน้อย 1-5 เมตร เพื่อไม่ให้เกิดเงา ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการตัดต่อในภายหลังได้

ข้อควรระวังในการใช้ Green Screen เมื่อมีการใช้ฉาก Green Screen ให้หลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าที่เน้นโทนสีเขียว เพราะเสื้อผ้าจะกลืนไปกับฉากพื้นหลัง เทคนิคในการใช้งาน Zoom กับฉาก Green Screen เพื่อเปลี่ยนฉากหน้าจอให้มีความหลากหลาย มีขั้นตอนดังนี้

1) Sign in เข้าโปรแกรม Zoom

2) คลิกที่ปุ่มลูกศรหลังปุ่ม Stop Video เลือก “Choose Virtual Background”

3) จะขึ้นหน้าต่าง Setting เลือก “Background & Filter”

4) คลิก “เครื่องหมาย +” เลือก “Add Image/Video” เลือกรูปภาพหรือวีดีโอที่ต้องการแล้ว คลิก “Open” รูปภาพหรือวีดีโอที่เลือกจะถูกเพิ่มเข้ามาในโปรแกรมทันที

5) เลือกตัวเลือกเพิ่มเติมดังนี้

  • 5.1) I have a green screen คลิกตัวเลือกนี้ถ้ามีฉากหลังเป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงิน
  • 5.2) Mirror my video คลิกตัวเลือกนี้ถ้าต้องการให้กลับด้านวีดีโอซ้าย-ขวา

6) เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้คลิก X เพื่อปิดหน้าจอตั้งค่า

ทั้งนี้ สามารถใช้งาน Zoom กับฉาก Green Screen เพื่อให้ได้ Virtual Background แบบมุมกลับ ดังนี้

1) Sign in เข้าโปรแกรม Zoom

2) คลิกที่ปุ่มลูกศรหลังปุ่ม Stop Video เลือก “Choose Virtual Background”

3) จะขึ้นหน้าต่าง Setting เลือก “Background & Filter”

4) คลิก “Open Detect Color” เม้าส์จะกลายเป็นรูปบวก และกดที่วัตถุอันใดอันหนึ่ง ก็จะได้ Virtual Background ภาพพื้นหลังเสมือนจริงที่มีการทำเอฟเฟ็กต์ Green Screen 

นอกจากนี้ ยังมีการใช้เอฟเฟ็กต์เพิ่มเติม ยกตัวอย่างเช่น การทำ Action Camera ซึ่งจะทำให้ครูสามารถสร้างความสนุกในชั้นเรียนทั้งการเขียนข้อความ หรือวาดภาพได้ อีกทั้งยังสามารถนำ Green Screen มาใช้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ สามารถติดตาม ชมคลิปวีดีโอย้อนหลังได้ที่ th-th.facebook.com/groups/541874742829976/

คุณชัชจ์ ลมเชย Admin Page DigitalX

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

เครื่องมือครูในการประเมินผู้เรียนประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Kahoot Plicker , Quizzes , และ Cla ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นัก ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน
Starfish Future Labz

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
1440 ผู้เรียน

Related Videos

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
369 views • 2 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
4968 views • 2 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
379 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

Starfish Academy
14885 views • 2 ปีที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning