Unschooling เรียนแบบไม่เรียนของเด็ก Homeschool

Starfish Academy
Starfish Academy 2570 views • 1 ปีที่แล้ว
Unschooling เรียนแบบไม่เรียนของเด็ก Homeschool

Homeschool ที่คนส่วนใหญ่นึกถึง คงจะเป็นการที่เด็กๆ เรียนที่บ้านซึ่งแต่ละครอบครัวก็อาจมีรูปแบบไม่ต่างกันมากนัก แต่จริงๆ แล้วการทำโฮมสคูล มีหลายรูปแบบแตกต่างกันตามสไตล์ของแต่ละครอบครัว 

Unschooling คือ รูปแบบหนึ่งของการทำโฮมสคูลที่หลายคนอาจเคยได้ยิน แต่ไม่เข้าใจว่าคืออะไรกันแน่ วันนี้เราจะพาไปรู้จักการทำโฮมสคูลสไตล์ Unschooling กันค่ะ 

Unschooling เรียนแบบไม่เรียนคืออะไรกันนะ?

คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่อาจคุ้นเคยกับการเรียนแนว Montessori หรือ Waldolf สำหรับ Unschooling ก็จัดเป็นปรัชญาการศึกษาแนวหนึ่งเช่นกัน โดย Unschooling เกิดจากนักการศึกษาชื่อว่า John Holt ที่เชื่อว่าธรรมชาติของมนุษย์เกิดมาพร้อมความสงสัยใคร่รู้ แต่การเรียนรู้ภาคบังคับที่พยามควบคุมการเรียนรู้ของเด็กๆ อาจทำลายความอยากเรียนรู้ตามธรรมชาติของเด็กได้ Holt เชื่อว่าเด็ก ๆ เรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่ออยู่กับพ่อแม่ มีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันและเรียนรู้ผ่านสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในชีวิตจริง

หากจะกล่าวว่า John Holt เป็นผู้ริเริ่มการศึกษาแบบโฮมสคูลก็คงไม่ผิดนัก เพราะหนังสือของเขาที่ชื่อว่า Growing without Schooling ได้รับความนิยมถึง 24 ปี ตั้งแต่ยุคก่อนอินเทอร์เน็ต คือตั้งแต่ปี 1960 เป็นต้นมา หัวใจของการเรียนรู้แบบ Unschooling คือ การเรียนรู้ตามความสนใจของเด็ก ที่จะทำให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ 

Holt เชื่อว่าเด็กๆ เรียนรู้จากสถานการณ์และสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ตลอดเวลา โรงเรียนจึงควรเป็นเหมือนห้องสมุดที่ให้เด็กๆ เข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการมากกว่าการเป็นแหล่งการศึกษาหลัก

Unschooling การเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ 

ปรัชญาพื้นฐานของ Unschooling คือ การเรียนรู้เป็นกระบวนการตามธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา(แม้ว่าไม่ได้อยู่ในโรงเรียน) และความสงสัยใคร่รู้ก็เป็นแรงขับที่ทำให้เด็กๆ อยากเรียนรู้ ดังนั้น การเรียนในลักษณะ One size fits all เหมือนกับเสื้อผ้าฟรีไซส์ ที่หวังว่าทุกคนจะสวมใส่ได้เหมือนกันหมด นักการศึกษาแนว Unschooling จึงมองว่าไม่มีประสิทธิภาพ การศึกษาแบบ Unschooling ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง การลงมือทำ และมองว่าการเรียนที่ถูกจำกัดอยู่แต่ในห้องเรียน อาจทำลายโอกาสการเรียนรู้ตามธรรมชาติของเด็กๆ

Unschooling อยู่ตรงไหนในการศึกษา Homeschool 

โฮมสคูลนั้น ในแง่หนึ่งก็เหมือนกับการเรียนรู้ในโรงเรียน คือ แต่ละครอบครัวก็อาจใช้แนวทางหรือหลักสูตรที่เหมาะกับตนเอง ตัวอย่างแนวทางการสอนโฮมสคูลที่ได้รับความนิยม เช่น  Traditional Homeschooling หรือการทำบ้านเรียนที่เหมือนกับการเรียนในห้องเรียน มีการจัดรายวิชา แบ่งคาบเรียน  

Eclectic Homeschooling การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานหลายๆ แนวไว้ด้วยกัน เช่นบางวิชาอาจใช้การสอนแบบ traditional homeschool บางกิจกรรมอาจเป็นแบบ unschooling 

Unit Study การเเรียนรู้ที่ใช้หัวข้อหรือธีมต่างๆ เป็นแกนหลัก และสอดแทรกวิชาการเอาไว้ภายใต้หัวข้อนั้นๆ เช่น หัวข้อวันสงกรานต์ เรียนประวัติศาสตร์ของวันสงกรานต์ เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองสาดน้ำว่าสาดน้ำแบบไหนไปไกลที่สุด เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับน้ำและหน้าร้อน เป็นต้น 

สำหรับ Unschooling ให้ความสำคัญกับผู้เรียนที่จะเลือกศึกษาสิ่งที่ตนเองสนใจ โดยพ่อแม่หรือผู้จัดการเรียนรู้ มีหน้าที่สนับสนุนและจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงให้เด็กๆ

Unschooling กับ บทบาทของพ่อแม่

พ่อแม่บ้านเรียนที่สนใจแนว Unschooling ต้องทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ หาแหล่งข้อมูล หรือหาโอกาสพาลูกเข้าไปเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากประสบการณ์จริง ให้เด็กๆ มีโอกาสได้สัมผัส สำรวจและเข้าใจโลกรอบตัวผ่านการลงมือทำจริง กิจกรรมทั่วไปที่พ่อแม่แนว Unschooling มักแบ่งปันกับลูก เช่น แนะนำหนังสือ บทความ หรือวิดีโอคลิปดีๆ ให้ลูก ช่วยสร้างเครือข่ายให้ลูกได้รู้จักกับผู้มีความรู้ความชำนาญในด้านต่างๆ เพื่อเรียนรู้จากบุคคลเหล่านั้น รวมทั้งช่วยลูกตั้งเป้าหมาย รวมถึงให้คำแนะนำสิ่งที่ลูกต้องการเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ Peer Learning คืออะไร 5 รูปแบบของกิจกรรม Peer to Peer Learning ตัวอย่างก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss
Starfish Academy

Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss

Starfish Academy
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกคุณ

การจะเป็นพ่อแม่ที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรื่องยากเสมอไป ลูกๆ ต้องการแค่แบบอย่างที่ดี เพราะพ่อแม่คือต้นแบบในการดำเนินชี ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกคุณ
Starfish Academy

สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกคุณ

Starfish Academy
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

พัฒนาการด้านร่างกายสำคัญอย่างไร

เรียนรู้ความสำคัญ ตัวอย่างกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย แนวทางการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการด้านร่า ...

Starfish Academy
Starfish Academy
พัฒนาการด้านร่างกายสำคัญอย่างไร
Starfish Academy

พัฒนาการด้านร่างกายสำคัญอย่างไร

Starfish Academy
4823 ผู้เรียน

Related Videos

3 เรื่องราว 3 มุมมองกับการเลี้ยงลูกในยุคโควิด-19
04:09
Starfish Academy

3 เรื่องราว 3 มุมมองกับการเลี้ยงลูกในยุคโควิด-19

Starfish Academy
53 views • 1 ปีที่แล้ว
3 เรื่องราว 3 มุมมองกับการเลี้ยงลูกในยุคโควิด-19
สิทธิในร่างกายแบบไหนที่เรียกว่าอยู่ในขอบเขต
05:59
Starfish Academy

สิทธิในร่างกายแบบไหนที่เรียกว่าอยู่ในขอบเขต

Starfish Academy
102 views • 1 ปีที่แล้ว
สิทธิในร่างกายแบบไหนที่เรียกว่าอยู่ในขอบเขต
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
43:23
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย

Starfish Academy
234 views • 4 เดือนที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
Starfish Trend Talk | EP.1 | :  ครู VS พ่อแม่ แท็กทีมสื่อสารอย่างไร ? ดีต่อใจเด็ก
38:27
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.1 | : ครู VS พ่อแม่ แท็กทีมสื่อสารอย่างไร ? ดีต่อใจเด็ก

Starfish Academy
559 views • 7 เดือนที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.1 | : ครู VS พ่อแม่ แท็กทีมสื่อสารอย่างไร ? ดีต่อใจเด็ก