Unlock ศักยภาพของลูก กุญแจสำคัญที่พ่อแม่ต้องมีคืออะไร

Starfish Academy
Starfish Academy 1373 views • 1 ปีที่แล้ว
Unlock ศักยภาพของลูก กุญแจสำคัญที่พ่อแม่ต้องมีคืออะไร

“จะรู้ได้อย่างไร ว่าลูกมีความถนัดด้านใด”

พ่อแม่เปรียบเสมือนครูและเพื่อนคนแรกของลูก คงไม่ใช่คำเปรียบที่เกินจริง เพราะในการเลี้ยงดูลูก พ่อแม่ต้องคอยดูแล เอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนการวางแผนเส้นทางชีวิตในอนาคต ทำให้บางครั้งอาจมองข้ามสิ่งที่ลูกถนัดหรือต้องการ จนกลายเป็นว่าทางเลือกของลูกถูกกำหนดให้แคบลงจากสิ่งที่พ่อแม่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ทั้งที่จริงแล้วการส่งเสริมลูกให้ถูกทาง ไม่เพียงแต่ทำให้ลูกมีความสุชแต่ยังเป็นแรงผลักดันให้ลูกได้ทำในสิ่งที่ดีต่อไปได้ วันนี้ Starfish Labz จะมาพูดคุยกับ คุณผไท วงศ์อนุตรโรจน์ หรือ คุณพ่อจิว ผู้ส่งเสริมความถนัดของลูก เจ้าของเพจ See Foon บ้านเรียนเปื้อนฝุ่น 

จุดเริ่มต้นของเพจ See Foon บ้านเรียนเปื้อนฝุ่น 

เริ่มจากการทำโฮมสคูลให้ลูกคนเล็ก “น้องสีฝุ่น” และอยากแชร์ประสบการณ์ถึงขั้นตอนในการทำโฮมสคูลมีรายละเอียดอย่างไร ปัญหาอย่างไร การบันทึกร่องรอยการเรียนรู้ของลูกแบบไหน มีการวางแผนการศึกษาอย่างไร และทำการแบ่งปันข้อมูลสำหรับคนที่สนใจทำโฮมสคูล อีกทั้งยังเป็นการแสดงผลงานทางด้านศิลปะของน้องสีฝุ่นด้วย

คุณพ่อมีความคิด หรือความเชื่อในการทำโฮมสคูลอย่างไร

เหตุผลหลักที่ตัดสินใจในการทำโฮมสคูล คือ ปัญหาด้านสุขภาพและแนวคิด เนื่องจากว่าเด็กเล็กที่อยู่รวมกันในห้อง เราสังเกตว่าจะติดหวัดได้ง่าย และน้องแพ้แป้งสาลี ไม่สามารถกินขนมปัง ขนมเค้กได้ เลยมีความกังวล อีกทั้งตัวเองสนใจเรื่องการเรียนรู้ และรู้สึกว่าประสบการณ์การเรียนในระบบที่ผ่านมา ทำให้รู้สึกว่าเสียเวลา เป็นการเรียนเพื่อสอบเพื่อเข้าศึกษาในคณะที่ดีแล้วค่อยหางานทำ แต่ไม่ได้สอนวิธีเพื่อให้สามารถเลี้ยงชีพได้ ก็เลยไม่อยากให้ลูกเสียเวลาตรงจุดนั้น และเรื่องอำนาจของครูกับนักเรียนในห้องเรียน จึงเริ่มมีความคิดทำโฮมสคูลตั้งแต่นั้นมา

คุณพ่อทราบถึงความสามารถของน้องในด้านศิลปะได้อย่างไร

ตามหลักแล้วเป็นไปตามธรรมชาติของเด็ก และเนื่องจากคุณแม่เรียนทางด้านศิลปะ กิจกรรมหลักที่ทำกับลูกก็คืองานศิลปะ ทำเป็นประจำมาเรื่อยๆและคุณพ่อเองสังเกตว่า ลูกสามารถทำงานศิลปะได้เป็นเวลานาน และรู้สึกสนุกกับงานศิลปะ

พฤติกรรมของเด็กแบบไหนที่บ่งบอกถึงความชอบศิลปะ

อาจจะมาจากหลายองค์ประกอบรวมกัน ระหว่างความชอบของเด็กและความชื่นชมของผู้ปกครอง ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นด้านศิลปะ หรือถ้าเด็กชอบทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เป็นเวลานาน มีความสุข แสดงว่าเขามีแนวโน้มในความชอบต่อสิ่งนั้น ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากธรรมชาติในการเลี้ยงดู ซึ่งไม่แน่ใจว่าเกิดมาจากตัวเด็กเองหรือตัวผู้ปกครอง ประกอบกับการได้รับคำชื่นชม การให้ความสำคัญ และการให้กำลังใจ การสนับสนุนและแรงเสริมจากผู้ปกครอง จึงทำให้เด็กมีความรู้สึกอยากทำสิ่งนั้นให้ดีขึ้นและทำต่อไปเรื่อยๆ

คุณพ่อมีการต่อยอดพัฒนาศักยภาพความถนัดของลูกอย่างไร

การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย เพิ่มระดับความหลากหลายของกิจกรรมและพัฒนาการใช้เทคนิคต่างๆ โดยเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและเด็ก จากนั้นเริ่มคิดต่อยอดจากความชอบไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เริ่มแรก คือ การขายงานปรินส์ลายเสื้อ ปรินส์กรอบรูปติดผนังบ้าน หลังจากนั้น ได้นำงานไปเสนอแกลอรี่ที่เชียงใหม่ ที่เปิดรับศิลปินหน้าใหม่ ทำให้ลูกได้นำผลงานไปจัดนิทรรศการครั้งแรกที่นั้น ซึ่งพอนำรูปไปวางก็ขายได้บ้าง ทั้งนี้ ในการจัดนิทรรศการเดี่ยว ถือได้ว่าเป็นหน้าที่หรือกระบวนการของศิลปิน ทำให้น้องเริ่มต้นในการเป็นศิลปินและสามารถหารายได้ที่เลี้ยงดูตนเองได้เร็วกว่านักศึกษาที่เรียนจบ และต้องใช้เวลานานกว่าจะสร้างผลงานให้เป็นที่รู้จัก  และจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของวงการ NFT ซึ่งเป็นการขายงานศิลปะแบบดิจิทัล และคุณพ่อก็เริ่มศึกษาตลาด Cryptocurrency เลยต่อยอดจากงานศิลปะของลูกไปทำ NFT และเริ่มขายในแพลตฟอร์มของเขา ซึ่งรายได้ที่ได้จากการขายงานจะอยู่ในลักษณะเหรียญ Crypto (1 ETH = 100,000 บาท) ซึ่งตอนนี้ศิลปินในไทยเริ่มทำกันเยอะ ทำให้ทุกคนสามารถปลดล็อคศักยภาพ สร้างรายได้จากงานศิลปะได้มากขึ้น

ผลงานของน้องมีส่วนช่วยเหลือสังคมอย่างไร

พองานน้องเริ่มขายได้ ก็จะนำงานบางงานทำการขาย หรือการระดมทุนโดยการประมูลภาพ เพื่อนำรายได้มาช่วยเหลือสังคมในส่วนของการสร้างโรงพยาบาล ช่วยเหลือสภาลมหายใจที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการในการแก้ปัญหาวิกฤติหมอกควัน ซึ่งทำให้เขาเห็นว่า เราไม่ได้รับอย่างเดียว แต่เราแบ่งกลับให้สังคมด้วย 

ข้อดีของเด็กที่ได้ทำงานศิลปะคืออะไร และได้พัฒนาทักษะทางด้านไหน

เนื่องด้วยที่บ้านเป็นโรงเรียนสอนศิลปะด้วย และจากการสังเกตุกระบวนการในห้องเรียนที่คุณแม่เป็นครูสอน เห็นว่า งานศิลปะเป็นสิ่งกระตุ้น เปิดกว้างจินตนาการ ทำให้เด็กรู้จักการวางองค์ประกอบต่อยอดในอาชีพที่สนใจทางด้านการออกแบบ และด้านกระบวนการทำงาน การวางแผน การจัดลำดับก่อน-หลัง เป็นการฝึกการใช้ความคิด รวมไปถึงฝึกการแก้ปัญหาอีกด้วย

วิธีการส่งเสริมให้ลูกมีความคิดสร้างสรรค์ทำอย่างไร

การเคารพความคิดซึ่งกันและกัน กรณีที่ไม่เห็นด้วยหรือมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ควรมีวิธีการบอก ใช้การพูดคุย หรือถ้าเป็นเรื่องของการแสดงออก เราต้องปล่อยให้เขามีอิสระในการแสดงออกอย่างเต็มที่ ไม่ตัดสินถูก-ผิด แต่ใช้เหตุผลในการชี้แนะให้คำแนะนำ การให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าการห้ามให้เด็กทำ น่าจะเป็นส่วนช่วยในการเติบโตทางความคิดได้

ฝากแนวคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ กรณีที่ลูกยังค้นหาตัวเองไม่เจอ

ส่วนตัวแล้วมองว่าศาสตร์แต่ละศาสตร์ไม่เหมือนกัน เด็กแต่ละคน วิชาความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมันมีเวลาของตัวเอง เด็กบางคนอาจจะไม่ชัดเจนในสิ่งชอบ ซึ่งผมเองคิดว่า พ่อแม่น่าจะวางใจในตัวเอง เราทำดีที่สุดในแต่ละวัน พยายามเข้าใจลูกแล้ว ให้ถือว่าตรงนั้นคือการประสบความสำเร็จแล้ว ถ้าเราดูแลลูกให้มีความสุขในทุกวัน ถึงเวลาเขาก็จะหาแนวทางของเขาเอง เราควรวางใจว่าเราเลี้ยงเขามาดีแล้ว อนาคตเขาก็น่าจะดี มีกระบวนการที่ดีแล้ว ก็ “ให้เด็กเติบโตในแบบที่เขาเป็น”

สุดท้ายนี้ บางทีพ่อแม่ก็มุ่งหวังอยากให้ลูกได้เรียนในที่ดี ต้องได้คะแนนดี บางทีการให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นบริบทของครอบครัว เราต้องเริ่มจากการมีความสุขก่อน ในเมื่อพ่อแม่มั่นใจว่าได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกแล้ว เชื่อเหลือเกินว่า ลูกก็จะเติบโตเป็นเด็กที่ดี เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า และที่สำคัญ อย่าลืมเปิดโอกาส รับฟังเสียงของลูกบ้าง และถ้าหากลูกทำอะไร ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อย สิ่งสำคัญที่สุดคือการให้กำลังใจ ชื่นชมเขา ให้ความมั่นใจ และเป็นแรงผลักดันให้เขาทำสิ่งที่ดีต่อไป  สามารถรับชม ย้อนหลัง ได้ที่ fb.watch/8jtqWUo22z/

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก

ออทิสติก เป็นความผิดปกติของพัฒนาการเด็กรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว โดยเด็กไม่สามารถพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อคว ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก
Starfish Academy

ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก

Starfish Academy
2497 ผู้เรียน
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เลี้ยงลูกอย่างไรให้ IQ ดี EQ เด่น

บทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความสำคัญของ IQ และ EQ องค์ประกอบของ IQ และ EQ เทคนิคการสร้าง IQ และ EQ ให้กับลูก ร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เลี้ยงลูกอย่างไรให้ IQ  ดี EQ เด่น
Starfish Academy

เลี้ยงลูกอย่างไรให้ IQ ดี EQ เด่น

Starfish Academy
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

จะทำอย่างไร ถ้าลูกโกหก

การโกหกของเด็กเกิดจากการไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่างความจริงกับความฝัน และการโกหกในแต่ละวัยมีความแตกต่างกัน คุณพ่อ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
จะทำอย่างไร  ถ้าลูกโกหก
Starfish Academy

จะทำอย่างไร ถ้าลูกโกหก

Starfish Academy
1090 ผู้เรียน
สอนลูกเรื่องการดูแลสุขภาพ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ทำอย่างไรให้ลูกปลอดภัยจากโรคติดต่อ Covid-19

โรคโรคติดต่อ Covid-19 กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทุกคนรู้เท่าทันโรค รู้จักป้องกันตนเองและเด็กไม่ให้ติดต่อ โ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ทำอย่างไรให้ลูกปลอดภัยจากโรคติดต่อ Covid-19
Starfish Academy

ทำอย่างไรให้ลูกปลอดภัยจากโรคติดต่อ Covid-19

Starfish Academy
7548 ผู้เรียน

Related Videos

ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
23:01
Starfish Academy

ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน

Starfish Academy
69 views • 4 เดือนที่แล้ว
ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
สอนลูกรู้จักรักและเคารพสิทธิของตนเอง
08:32
Starfish Academy

สอนลูกรู้จักรักและเคารพสิทธิของตนเอง

Starfish Academy
154 views • 8 เดือนที่แล้ว
สอนลูกรู้จักรักและเคารพสิทธิของตนเอง
ปรับพฤติกรรมลูกโดยไม่ต้องลงโทษ...ทำอย่างไร
02:41
Starfish Academy

ปรับพฤติกรรมลูกโดยไม่ต้องลงโทษ...ทำอย่างไร

Starfish Academy
852 views • 3 ปีที่แล้ว
ปรับพฤติกรรมลูกโดยไม่ต้องลงโทษ...ทำอย่างไร
น้องใบหยก นักแบดมินตันเยาวชนระดับประเทศ
03:27
Starfish Academy

น้องใบหยก นักแบดมินตันเยาวชนระดับประเทศ

Starfish Academy
80 views • 1 ปีที่แล้ว
น้องใบหยก นักแบดมินตันเยาวชนระดับประเทศ